Permisjon og foreldrepenger

Tapte en månedslønn på feil permisjonsvalg

Gard Eide Larsen og kona Marte tapte en månedslønn på at de valgte 80 prosent lønn og lang Nav-betalt permisjon, da de søkte om foreldrepenger for førstemann. Samtidig har også ulønnet permisjon fallgruver.

FORELDREPENGER: Gard Eide Larsen angret på at han ikke satte seg enda bedre inn i Nav-reglene, før han og kona Marte søkte om foreldrepenger, da eldstejenta Iris (i dag to år) ble født. FOTO: Privat
FORELDREPENGER: Gard Eide Larsen angret på at han ikke satte seg enda bedre inn i Nav-reglene, før han og kona Marte søkte om foreldrepenger, da eldstejenta Iris (i dag to år) ble født. FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Foreldrepenger

  • Du har rett til foreldrepenger dersom du har arbeidet og har hatt pensjonsgivende inntekt (også f. eks. dagpenger, sykepenger) i minst seks av de ti siste månedene før permisjonsstart.
  • Dere kan velge enten 80 prosent lønn over 59 permisjonsuker, eller 100 prosent lønn over 49 uker.
  • 80 prosent dekningsgrad gir en lavere totalutbetaling enn 100 prosent dekningsgrad.
  • Mødre- og fedrekvotene er på 14 uker. De tre permisjonsukene før termin er også avsatt til mor, men er en del av fellesperioden.
  • Fellesperioden er på 18 eller 28 uker, avhengig av hvilken dekningsgrad (80 eller 100 prosent) man velger.

Kilde: Arbeidsmiljøloven og Nav

- Det vi bommet på - og som vi ikke skjønte helt konsekvensen av - var at far også måtte ta ut 80 prosent lønn, dersom det var dét mor hadde valgt, sier Gard Eide Larsen.

Nav-regelverket kan nemlig fort fremstå som en labyrint for blivende foreldre som forsøker å sette seg inn i hvilken permisjonsløsning de bør velge.

Men at det er lurt å sette seg grundig inn i reglene før man tar det endelige valget, står i dag veldig klart for tobarnsforeldrene Gard Eide Larsen og Marte Strandskog.

Tapte månedslønn

De falt ned på løsningen med uttak av 80 prosent lønn over 59 uker, da de ble foreldre til datteren Iris for snart to år siden. For seks måneder siden ble de foreldre på nytt, og denne gangen har de valgt motsatt - altså 100 prosent lønn over 49 uker.

- Det står jo over alt at det lønner seg å ta ut 100 prosent lønn, og vi regnet også litt kjapt på det da vi skulle ha førstemann. Vi visste også at vi ikke kom til å få barnehageplass til datteren vår fra hun var ti måneder gammel, og prioriterte derfor å ha ett år fri, forteller Gard. Men familien hadde altså ikke fått med seg at dette automatisk førte med seg 20 prosent mindre lønn for far i hans permisjonstid.

Siden Gard også måtte velge 80 prosent lønn i sin permisjonsperiode, betydde dette et økonomisk tap for familien på cirka en månedslønn som de ikke hadde forutsett.

Mer utbetalt med kort permisjon

Da paret ble foreldre på nytt, gjorde de ikke nøyaktige beregninger på hva de ville tjene på å velge 100 prosent lønn. De mente at de denne gangen hadde god oversikt over hva valget innebar.

Alle som velger å få utbetalt 100 prosent lønn vil få utbetalt et høyere totalbeløp enn om de velger 80 prosent lønn over flere uker - og dette gjør også Nav oppmerksom på i søknadsskjemaet for foreldrepenger.

Flere velger 100 prosent lønn

- Det er en økende andel kvinner som velger 100 prosent foreldrepenger i stedet for 80 prosent foreldrepenger og lengre stønadsperiode. På landsbasis har andelen kvinner med dekningsgrad lik 100 prosent av lønn økt fra ca. 25 prosent i 2004 til ca. 59 prosent i 2013, forteller Anne-Louise Nore, fungerende kontorsjef i Nav.

Under kan du se et eksempel på hvor mye et par kan tjene på å velge kortere permisjon. Jo høyere inntekten er, jo mer vil paret tjene på å velge denne løsningen, men vær oppmerksom på at Nav kun utbetaler foreldrepenger opp til seks ganger grunnbeløpet (511.470 kroner). En del arbeidsgivere betaler et eventuelt mellomlegg, men ikke alle.

TABELL: Beregningene er gjort med utgangspunkt i Foreldrepengeveilederen til Nav.
TABELL: Beregningene er gjort med utgangspunkt i Foreldrepengeveilederen til Nav.

Arbeidsgiver kan heller ikke nekte deg ulønnet permisjon, så lenge den tas i forlengelse av foreldrepemisjonen. Du plikter kun å varsle arbeidsgiver tolv uker i forveien. Denne retten har imidlertid et viktig unntak:

PERMISJON: Foreldrene til Mikkel (6 mnd.) og Iris (2) har prøvd ut både kort og lang Nav-betalt permisjon. FOTO: Privat
PERMISJON: Foreldrene til Mikkel (6 mnd.) og Iris (2) har prøvd ut både kort og lang Nav-betalt permisjon. FOTO: Privat

- Etter lovverket har du rett til ett års ulønnet permisjon etter foreldrepermisjonen. Men hvis du benytter deg av muligheten til å kombinere jobb med permisjon det første året og slik forskyve uttaket av foreldrepenger, faller retten til en slik ulønnet tilleggspermisjon bort, påpeker Atle Torp, som gjennom rådgiverjobben i Infotjenester gir råd om blant annet trygderett til arbeidsgivere.

Krever økonomi-disiplin

Det er altså viktig å holde tunga rett i munnen om du går for en mer kreativ løsning enn "standardpermisjonen" med 80 prosents uttak av foreldrepenger. Skal du ta 100 prosents uttak, og så de ti ukene du da "mister" som ulønnet permisjon finnes det flere fallgruver. Den mest åpenbare problemstillingen er inntekt. Familien er avhengige av å enten ha spart opp penger til å dekke løpende utgifter, eller klare å spare en gitt sum hver måned de får utbetalt foreldrepenger for å dekke opp for ukene uten inntekt.

Gard forteller at de planlegger å få det til å gå rundt økonomisk i ukene med ulønnet permisjon ved hjelp av en oppspart buffer.

Husk sykepenger

Velger du å utvide permisjonsperioden med ulønnet permisjon, skal du også være klar over at du risikerer å miste retten til sykepenger fra første dag. Du må så arbeide i fire uker igjen for å opparbeide deg sykepengeretten på nytt.

I enkelte tilfeller vil det være slik at du har rett på sykepenger fra Nav også i perioden du har ulønnet permisjon i forbindelse med foreldrepermisjon. Du må da ha en avtale om å gjenoppta arbeidet etter utløpet av permisjonen.

- Blir du akutt syk tre måneder før permisjonstidens utløp, og for eksempel blir innlagt på sykehus, vil du kunne få rett til sykepenger. Grunnen er at du da ikke lenger anses for å ha omsorg for barnet, og hensikten med permisjonen er bortfalt. Sykepenger gis da først fra 15. dag fra sykemeldingstidspunktet, forteller Nore.

- Permisjonsvalget får konsekvenser

- Vi ser at mange ikke setter seg godt inn i konsekvensene av valgene de tar, forteller rådgiveren Torp.

Han anbefaler at du før du tar valget om ulønnet permisjon, setter deg inn i hvilke regler som gjelder på din arbeidsplass om pensjons- og forsikringsordninger når du er i ulønnet permisjon. Disse ordningene vil nemlig variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, og kan få konsekvenser for deg - spesielt om du tar en lengre ulønnet permisjonsperiode.

Normalt sett er det slik at du skal stå som medlem i pensjonsordningen under den lovfestede permisjonen - og da teller også de tolv månedene utover de betalte 12 permisjonsmånedene.

Når det gjelder pensjon fra Folketrygden, er det enkelt og greit slik at man ikke får pensjonspoeng når man ikke har inntekt. Med de nye pensjonsreglene (for dem som er født etter 1963) skal alle årene du jobber telle med - ikke bare de beste - og dermed kan det ene året med mindre pensjonsinntjening spille en rolle for deg, om enn i marginal grad.

- Kompliserte regler og ordninger

- I og med at permisjonsløsningen din kan få konsekvenser for blant annet pensjon og forsikring, bør du ta en prat med nærmeste leder eller HR-ansvarlig på arbeidsplassen din, før du tar det endelige valget, anbefaler Torp.

Gard og kona Marte er blant de som ikke har satt seg grundig inn i eventuelle konsekvenser av å velge å ta noe ulønnet permisjon.

- Nei, vi har ikke det. Jeg synes det er litt irriterende at det skal være såpass kompliserte regler og ordninger, og at du må sjekke ut mye selv. Og ikke minst krever det planlegging lang tid i forveien bare for å sørge for at noen kan være hjemme med barnet frem til det får barnehageplass, sier Gard.

Les også:

Slik går du fram hvis du blir sykmeldt under permisjonen

Dette har dere krav på fra NAV

Dette sikrer deg en god overgang etter barseltiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning