Storebrand Utvidet barneforsikring

Billigst! Gir mye for pengene og skiller seg helt ut på ett punkt.

Publisert Oppdatert

Storebrand Utvidet er den eneste av forsikringene som har gått helt bort fra erstatning ved medisinsk invaliditet. Ifølge en av ekspertene, Reid Krohn-Pettersen i Norsk familieøkonomi, kommer flere til å følge deres eksempel. Det er viktigere å få penger fort enn å ha høye satser på de beløpene man ofte kan se langt etter, mener eksperten.

Storebrand har en av de beste forsikringene på flere av "de korte pengene", engangsbeløp utvalgte sykdommer, engangserstatning ved uførhet og dagpenger ved sykehusopphold.

Satsene her er for eksempel høyere enn DNBs, til halve prisen.

Men forbrukerpanelet er skeptisk til at invalideerstatning ved sykdom er tatt helt bort - det er tross alt snakk om mulige millionerstatninger man kan se helt bort fra dersom katastrofen skulle ramme.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 5

PLUSS: Fornuftig prioritering av dekninger.

MINUS: Ingen engangsutbetaling ved invaliditet etter sykdom

Reid Krohn-Pettersen: 5

PLUSS: God dekning på utvalgte sykdommer (KS). Bra uførepensjon og uførekapital. Best på de viktigste dekningene i forhold til pris.

MINUS: Ingen dekning på erstatning ved 100 % varig medisinsk invaliditet ved sykdom.

Dekningene i Storebrand utvidet barneforsikring

Forsikring

Storebrand Utvidet

Pris

1.788 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

kr. 51.876

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

0

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.139.895 kr.

Erstatning ved død

82.122 (1G)

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

328.488 (4G)

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

64.845

Dagpenger ved sykehusopphold

519 i inntil ett år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

687.360, uansett uføregrad minst 50 prosent

Ombygging av bolig

0

Utvidet hjelpestønad

0

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft, Multippel sklerose, diabetes stype 1, cystisk fibrose, leddgikt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning