Sparebank 1 Barne- og ungdomsforsikring

Dyrest, men gir gode dekninger.

Publisert Oppdatert

Sparebank 1 tar i praksis 4000 kroner for at du skal få 1 G i uførepensjon. Det er vanskelig å fatte at Frende gir deg samme dekning på dette punktet for nesten halve prisen.

Men denne forsikringen er svært god på mange andre punkter. Opp mot 2,5 millioner i makserstatning etter invaliditet, og aller beste engangsbløp ved utvalgte sykdommer, ved siden av Storebrand.

Forskjellen er at Sparebank1 utelukkende dekker kreft. Men Sparebank1 har også det høyeste dagpengebeløpet og en svært god engangserstatning ved uførhet.

Hvis du synes det er ok med bare 0,5 G i årlig uførepensjon, får du derfor god dekning på så å si alle andre områder.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 5

PLUSS: Få unntak i forsikringen.

MINUS: Kritisk sykdom dekker bare kreft.

Reid Krohn-Pettersen: 5

PLUSS: Generelt gode og høye dekninger.

MINUS: Høy pris!

Dekningene i Sparebank 1 Barne- og ungdomsforsikring

Forsikring

Sparebank 1 Barne- og ungdomsforsikring

Pris

3.098 / 3.995 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

41.061 / 82.122 (0,5/1G)

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2.463.660 (30G) UNNTAK: Psykiske sykdommer

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2.463.660 (30G

Erstatning ved død

82.122 (1G)

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

328.488 (4G)

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

Inntil 82.122 (1G)

Dagpenger ved sykehusopphold

616 i inntil ett år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

574.854 (7G)

Ombygging av bolig

Inntil 246.366 (3G) UNNTAK: Psykiske sykdommer

Utvidet hjelpestønad

Inntil 82.122 (1G) per år i maks 5 år

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning