Hjerneaktiviteter

Slik trener du barnets intelligens

Evnen til å konsentrere seg, er helt avgjørende for at barnet skal gjøre det bra på skolen.

PUSLESPILL: De fleste barn har perioder hvor de liker å pusle puslespill. Det er utviklende for barnets intelligens og konsentrasjonsevne.
PUSLESPILL: De fleste barn har perioder hvor de liker å pusle puslespill. Det er utviklende for barnets intelligens og konsentrasjonsevne. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Når barnet begynner på skolen, er det fordelaktig at det har lært å konsentrere seg.

Konsentrasjon handler om å holde fokus på en oppgave eller aktivitet som krever tankevirksomhet over litt tid.

- Skolehverdagen handler i stor grad om å kunne jobbe konsentrert med ulike oppgaver. Barn som sliter med å holde fokus, vil fort få problemer, mener Are Karlsen, foredragsholder og forfatter av boken «Foreldrelappen».

Evnen til å kunne konsentrere seg er helt grunnleggende for læring. Lurer du på om barnet ditt er ekstra begavet, får du tegnene her.

Legg forholdene til rette for barnet

- Puslespill, bygge lego eller det å sitte å tegne, er eksempler på aktiviteter som kan øve opp små barns konsentrasjonsevne. Å sitte passivt å se på tv trener ikke opp denne evnen på samme måte. Det må være en aktivitet som krever litt tankevirksomhet fra barnets side, mener Karlsen, som også står bak nettsiden Pedagogikk.no.

Høytlesning er en enkel aktivitet som er fin for å trene opp barnets konsentrasjonsevne.

Studier har vist at det å lese høyt for barna fra de er små, får barna til å utvikles seg raskere og gjøre det bedre på skolen.

Barn blir gradvis flinkere til å konsentrere seg etter hvert som de blir eldre, men foreldre kan legge forholdene til rette så det blir lettere for barna.

- Særlig små barn må gjerne hjelpes til å velge bort noen ting. For eksempel kan dere slå av tv-en når barnet pusler, forsøk å ikke ha så mange distraksjoner når barnet er konsentrert om en aktivitet. Det kan skape uro hos barnet om dere for eksempel spiller musikk eller har på tv-en i bakgrunnen når du leser høyt.

Lar du barnet gjøre lekser eller pusle puslespill med tv-en i bakgrunnen, blir det vanskeligere for barnet å konsentrere seg maksimalt.

Derfor er puslespill bra for barnets intelligens

Et puslespill:

- lærer barnet at en helhet er satt sammen av deler.

- øver opp finmotorikken og øye-hånd-koordinasjon.

- bygger barnets visuelle persepsjon.

- utvikler barnets oppmerksomhet og konsentrasjon, og ferdigheter som å gjenkjenne, huske, matche og sortere.

- kan også øve opp barnets språkferdigheter, om barnet lytter til den voksnes instruksjoner og dere sammen snakker om hva dere gjør.

Hvilke puslespill skal du velge?

Noen barn begynner å pusle så tidlig som fra ettårsalderen.

Når barnet er rundt 1,5 år gammelt, kan det få prøve seg på enkle puslespill med store knotter, som gjør det lettere for barnet å få tak i bitene.

Start med helt grove puslespill hvor hver bit er et bilde i seg selv.

Med den voksnes hjelp, kan barnet etter hvert legge puslespill der en større mengde brikker skal settes sammen til ett enkelt bilde.

Enda mer avansert er det å legge puslespill uten en ramme som avslører hvor brikkene passer.

I starten kan du gjerne være i nærheten når barnet ditt legger puslespill. Litt voksenhjelp kan utgjøre et hav av forskjell når du prøver å finne ut av en ny oppgave.

Hjelp barnet

Foreldre kan også hjelpe barnet til å holde på med aktiviteten litt lenger, for eksempel ved å hjelpe med den vanskelige biten i puslespillet, så det kommer videre.

- Mens noen barn kan sitte en time i strekk og tegne eller bygge med klosser, er det noen barn som virrer mye rundt. De sliter med å fullføre ting, og går fra det ene til det andre og er rastløse. Disse barna kan foreldrene gjerne ha ekstra fokus på, med tanke på å øve opp barnets konsentrasjonsevne, sier Karlsen.

Har barnet ditt lopper i blodet, kan det være lurt å venne det til å fullføre en oppgave eller et gjøremål.

Begynn i det små. Inviter barnet med på huslige gjøremål som å dekke bordet eller sette inn eller ta ut av oppvaskmaskinen. Da øver barnet seg også på å ta imot en beskjed og utføre en enkelt oppgave.

- Ikke la barnet sitte med Ipaden foran tv-en mens det egentlig skulle tegne eller pusle. Å skulle gjøre alt på en gang, er en trussel mot å greie å holde fokus, sier Karlsen.

Kreative hjerner

Forsker og forfatter Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, har forsket på spesielt begavede barn og vet mye om hvilke aktiviteter som er bra for små hoder.

- Hjernen er som en muskel, hvis den ikke brukes, utvikler den seg ikke, sier hun.

- Det å pusle puslespill er bra for barns hjerner. Velg gjerne et som er litt utfordrende for barnet, og hjelp til, så ikke barnet gir opp så fort.

Puslespill bidrar til å utvikle barnets konsentrasjons- og problemløsningsevner, samtidig som det leker.

Brettspill eller leker med spilleregler er bra for å øke konsentrasjonevnen. Det er også bra for små barn å bli stimulert av musikk, både klassisk og moderne.

- Men bare det å bake eller lage mat inneholder litt kreativitet, og er bra for hjernen. Og det er noe de aller fleste barn synes er veldig gøy å drive med, sier Idsøe.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning