Slik tenker barn

Det finnes minst åtte ulike typer intelligens. Slik hjelper du barnet ditt til å utvikle seg.

FORDEL: MI-teorien kan gjøre de voksne flinkere til å se ressursene hos hvert barn.
FORDEL: MI-teorien kan gjøre de voksne flinkere til å se ressursene hos hvert barn. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Én er god til å legge puslespill, en annen er super til å klatre, mens andre igjen er flinke til å finne på rim eller bygge med lego.

Det finnes en teori for slikt: Teorien om mange intelligenser (MI).

Les også: Vanlige mødre viser frem magen

Ifølge denne fins det minst åtte intelligenser, blant annet språklig, musikalsk og kroppslig.

- MI-teorien er en anerkjennelse av mangfoldet, mener Vigdis Nordby, som er pedagogisk veileder for barnehagene i Skien kommune.

- Det er en veldig humanistisk teori. Den handler om at alle mennesker har sterke sider, sier Nordby entusiastisk.

Nordby har bidratt til at teorien om mange intelligenser er blitt en del av hverdagen for Skiens-barna. Gjennom et prosjekt over fire år har MI blitt innført som en del av pedagogikken i både barnehagene og skolene i kommunen.

Her er en oversikt over de åtte intelligensene, og hvordan du kan hjelpe barnet med å utvikle seg på hvert område. Ifølge MI-teorien kan alle utvikle alle intelligenser til et tilfredsstillende nivå.

Les også: Kjendisenes slanketips: Slik mistet de babyvekten

Sosial intelligens

 • Viser seg ved at barnet leker med andre barn, kan vente på tur, dele og vise omsorg for andre.
 • For å fremme denne intelligensen kan du oppmuntre barn til å leke med andre barn, møte nye mennesker, vise omsorg og interesse for andre og si ifra når noe er galt.

Personlig intelligens

 • Viser seg ved at barnet kan uttrykke følelser, er harmonisk, leker rollelek og kan leke alene.
 • Du kan hjelpe ved å sette ord på dine følelser, og fortelle hva han eller hun er god til. La barn være i fred når de er opptatt i lek og respekter barnets initiativ. Om det oppstår konflikter mellom barn, så vær litt avventende og gi barna mulighet til selv å løse dem.

Språklig intelligens

 • Barnet gjentar ord og lyder, liker å synge, liker rim og regler og høre historier, spør mye, setter sammen setninger, forteller hva det tegner og uttrykker seg gjennom kroppsspråk.
 • Du kan fremme den språklige intelligensen ved å sette ord på hva både du og barnet gjør, snakke om bilder og opplevelser, og lese høyt. Lytt til barnet og la det få tid til å uttrykke seg. La barnet lage rim, regler og rytme. Syng sammen - gjerne de samme sangene om og om igjen.
 • Den språklige intelligensen blir også fremmet i lek som fantasi- og rollelek.

Logisk-matematisk intelligens

 • Viser seg ved at barnet bruker redskaper for å få til noe, for eksempel henter en stol for å nå opp til ting. De liker å sette ting i system, sortere ting etter farge eller størrelse, konstruere og bygge. De eksperimenterer - hva skjer hvis jeg dytter på tårnet av byggeklosser? De liker å spille spill og å finne på egne leker eller regler for spill.
 • Du kan bidra ved å legge puslespill eller spille lotto og memoryspill med barnet og legge til rette for bygge- og konstruksjonslek, for eksempel med klosser og lego. La barnet få mulighet til å eksperimentere. Bruk ord om mengde og tall. Lek med sand og vann lærer barnet om mengde og måling. Ball-lek kan også fremme denne intelligensen. Sørg for at ting har faste plasser.

Musikalsk intelligens

 • Barnet gleder seg over musikk og kan sitte og lytte til en CD. De lager rytmer og lyder eller synger og danser.
 • Du kan bidra ved å sette på musikk i forskjellige sjangre, synge og danse. Dere kan lese og lage rim og regler sammen og bruke stemmen til å lage forskjellige lyder. Spill instrumenter for eller sammen med barna. Når dere går tur, kan dere lytte etter ulike lyder og rytmer i omgivelsene.

Romlig-visuell intelligens

 • Barn kan gjenkjenne steder, og ser forskjell på sti, vei, skog og åker. Han kan finne veien, og vet hvor ting skal stå. De liker å bygge, tegne, male, bake og modellere.
 • Du kan bidra ved å la dem holde på med aktivitetene som er nevnt over.
 • Hjelp dem å sette ord på opplevelser. Skap trygge rammer, for eksempel gjennom forutsigbar dagsrytme og tradisjoner. Lær dem å gjenkjenne steder og bygninger i nærmiljøet og gi dem begreper som opp og ned, høyre og venstre. Gi dem mulighet til å være både ute og inne.

Kroppslig intelligens

 • Barnet liker å krabbe, stupe kråke, løpe, danse, spille fotball, klatre - i det hele tatt å bruke kroppen. Den kroppslige intelligensen viser seg også gjennom at de vil smøre maten selv eller helle melk i glasset.
 • Du kan bidra ved å gå på tur, gå på ski eller spiller fotball med dem. Legg til rette for fysisk lek og oppmuntre dem til å bruke kroppen på alle mulige måter.

Naturalistisk intelligens

 • Barn liker å være ute og legger merke til ulike blomster eller småkryp. De er nysgjerrig og spør om det de ser. De bruker ting de finner i naturen og eksperimenterer med dem. De blir interessert i dyr eller planter.
 • Du kan bidra ved å ta barn med på tur eller aktiviteter i naturen. Se på mangfoldet i naturen sammen, sett ord på det dere ser og gjør. Så et frø og pass på sammen at det får vann og lys, se hvordan det spirer og blir til en plante (f.eks. noe spiselig som karse eller sukkererter). Finn fram bildebøker om dyr og planter, snakk og les om årstidene. Lær også barnet om hvordan det kan ta vare på naturen.

Kilde: Vigdis Nordby, pedagogisk veileder i Skien kommune

Les også: Har funnet årsaken til kolikk

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning