Når kan de si hva?

Se hvordan språkutviklingen er for ditt barn.

NI ORD: Hver dag lærer barn fra 1 1/2 til 6 år i gjennomsnitt ni ord om dagen.
NI ORD: Hver dag lærer barn fra 1 1/2 til 6 år i gjennomsnitt ni ord om dagen. Foto: FOTO: Crestock
Publisert Oppdatert

Marit Molund Koss ved Bredtvet Kompetansesenter forteller om barnets språkutvikling:

Fra 0 år

Barn kommuniserer allerede fra den første leveuken gjennom kroppsspråk, øyekontakt og smil. Måltider, stelling, vask og bleieskift gir mange muligheter for glede, lek og kommunikasjon med barnet. Hold blikkontakt og prat med barnet. Det er ikke så nøye hva du sier. Husk å ta pauser fra pratingen, så barnet kan gi respons. Når du snakker med barnet bør du bruke korte og enkle setninger, og snakke om det barnet er opptatt av - ta barnets fokus. Mange barn liker å høre barnerim og regler i denne tiden.

1-2 år

Bruk situasjoner i dagliglivet og sett ord på hva dere gjør. Mange barn kan ikke uttale ordene riktig, men det viktigste er hva barnet sier og ikke hvordan. Ikke rett på det barnet sier, men gjenta med korrekt uttale det barnet ditt har sagt.. Når barnet er rundt to år gammelt kommuniserer det med både kroppsspråk, gester og tale. Dersom barnet peker på noe, bør du si navnet på tingen. Les enkle bøker for barnet og se i album.

2-3 år

Nå vil barna gjerne delta i samtalen. De forstår korte og enkle setninger og kan følge enkle beskjeder. I denne perioden bruker mange barn språket mens de leker. Foreldre kan støtte barnets språkutvikling gjennom å snakke om tema som barnet er opptatt av. Det er også viktig at foreldrene tar seg tid til å lytte og svare. Barnet vil gjerne ha den voksne med i lek og spill som f.eks billedlotto, memoryspill og puslespill. Barnerim, regler, lesing eller fortelling kan gjerne gjøres til en dagligdags vane i denne alderen. Mange barn elsker sanger der bevegelser inngår.

3-4 år

I denne alderen er mange barn allerede gode samtalepartnere og de fleste barn mestrer nå å bruke lengre setninger og uttalen er blitt tydeligere. Nå liker de fleste barn å bli lest for og den samme boken kan bli lest hver eneste dag i ukesvik. Finn gjerne bøker som tar for seg barns hverdag, slik at de kan kjenne seg igjen. Ta deg tid til å lytte og svare på barnets spørsmål. Det er også viktig at barnet får leke med andre. Selv kan foreldre gjerne bruke hånddukker til rollespill eller bruke barnets dukker og bamser til rollelek. Å leke med biler og byggeklosser, der dere snakker om hva dere gjør, er også fint.

4-5 år

Ved 4-års alder er de fleste barn i stand til å kommunisere på egen hånd med venner og familie. De fleste barn har nå tilegnet seg hverdagsspråket. De har et ordforråd som gir dem mulighet til å snakke om det meste. Grammatikken er oftest riktig og likeså uttalen. Men språket vil utvikle seg mye også etter fireårsalderen, både når det gjelder ordforrådet, forståelsen av begrepene og fortellerkompetansen. Etter hvert vil ikke barnet være avhelgig av å se sin samtalepartner for å oppfatte de signalene som formidles gjennom gester, blikk og mimikk. Ferdigheten til å snakke om ting som ikke er til stede utvikles videre, og barnet får et situasjonsuavhengig språk. Barnet vil kunne snakke om hendelser som skal skje og om ting som har skjedd før. Barnet blir også dyktigere til å kunne sette seg inn i mottakers situasjon (ta mottakers perspektiv). Noen barn eksperimenterer gjerne med skriving.

6-8 år

Ved denne alderen er det vanlig at barnet begynner å forstå abstrakt språk. Barnet kan følge mer komplekse instruksjoner og også begynne å forstå dobbeltheter (gåter og vitser).

Selv snakker barnet nå på en mer "voksen" måte. Tids- og mengdebegreper brukes oftest på rett måte. Skriftspråket utvikles parallelt.

Du kan finne flere tips, samt laste ned eller se på materiell, ved å gå inn på denne siden fra Norsk logopedlag.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning