Foreldrerollen

Pappatid gir bedre IQ

Barn som tilbringer mye tid sammen med fedrene sine har høyere IQ, viser en ny studie.

PAPPA: Å ha en tilstedeværende far kan ha betydning for hvordan barn utvikler seg.
PAPPA: Å ha en tilstedeværende far kan ha betydning for hvordan barn utvikler seg. Foto: FOTO: Crestock
Publisert Oppdatert

Ifølge en studie utført ved Universitetet i Newcastle vil barn med fedre som tilbringer mye tid sammen med dem ha høyere IQ og større sosial mobilitet enn de som får lite oppmerksomhet fra far.

Forskerne analyserte data fra en studie av mer enn 11 000 britiske menn og kvinner født i 1958.

Les også: En orgasme om dagen

Mødrene til subjektene ble spurt hvor ofte far tok del i aktiviteter med barna, inkludert lesing, organisering av utflukter og generell «kvalitetstid».

Jo flere, dess bedre

Psykolog Kari Stedje, spesialist i klinisk psykologi ved Allmennpsykologisk klinikk i Oslo, kan forstå at stimulering fra to hovedomsorgsgivere får positiv innvirkning på fungeringsnivået.

- Men det fungerer jo ikke slik at fedre generelt har bedre innvirkning på utviklingen av barns IQ enn mødre. Det er ikke nødvendigvis hvem det er, men det at det er flere som yter til barnet. Får du rettledning og stimulering fra to forskjellige personer, da lærer du mer, sier Stedje til klikk.no.

Les også: Slik takler du søskensjalusi

Bedre karrieremuligheter

Funnene, publisert i journalen Evolution and Human Behaviour viser også at en sterk faderlig tilstedeværelse tidlig i livet kan forbedre barnets karrieremuligheter sammenlignet med familier hvor mor står for oppdragelsen. Dette kan ha noe med den tiden deltakerne i studien vokste opp i, tror Stedje.

- På den tiden studien ble utført var kjønnsrollemønsteret helt annerledes enn i dag. Det var da oftest mannen som gjorde karriere, og god kontakt med far kunne sikkert få barna mer karrierebevisste.

Varer livet ut

Forskjellene mellom barn som har hatt svært tilstedeværende fedre og de som ikke har hatt det, var fremdeles tydelige i 42-årsalderen, viser studien.

- Alt som skjer med barn tidlig i livet vil ofte ha noe å si hele livsløpet deres. Det understreker jo bare barndommens betydning. Å ha gode vilkår så tidlig som mulig har mye å si. Det er en snøballeffekt i forhold til hva som skjer senere i livet. Det er ikke dermed sagt at man er dømt til å mislykkes om man har dårlige oppvekstvilkår, sier Stedje.

Les også: Plasseringen former barnas personlighet

Det er en stor pågående diskusjon om hvem som er viktigst i barnets liv, og om barnet knytter seg like mye til mor og far. Det man er enig om er at hvis begge foreldrene har omsorgsevne bør barnet ha kontakt med begge.

- At far er en viktig støttespiller og bidragsyter fra dag én er det ingen tvil om. Så lenge han har omsorgskompetanse, og det har jo de fleste menn, sier Stedje.

Les også: Denne stolen skal gi deg sterkere rygg

Les mer på Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning