Ettåringer i barnehagen

Er ettåringen egentlig klar for barnehage?

Vent til barnet er blitt 18 måneder, anbefaler barnepsykolog.

TRYGG HAVN: Det er viktig for de minste at de knytter seg til en voksen, som kan fungere som en trygg havn i den nye hverdagen.
TRYGG HAVN: Det er viktig for de minste at de knytter seg til en voksen, som kan fungere som en trygg havn i den nye hverdagen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Det er stor forskjell på hvordan et barn på 12 måneder takler barnehagen sammenlignet med en på 18 måneder, sier barnepsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen.

Barnets utvikling går i rasende fart mellom ett- og toårsdagen. Så mye utvikler de seg på dette året, at å snakke om ettåringer når vi omtaler de minste i barnehagen faktisk kan bli litt upresist.

Strekk gjerne permisjonen litt

- Barn på 12 måneder er fortsatt temmelig mye baby. Barn på halvannet år har derimot ofte lettere for å venne seg til og trives i barnehagen. Kan man strekke permisjonen slik at barnet blir noen måneder eldre før barnehagestart, mener jeg derfor det vil være til god hjelp, sier Gerhardsen.

Et barn på 12 måneder kan ofte ikke gå stødig, vil lettere falle eller bli tråkket på av andre barn, og bruker også lengre tid på å få oversikt, bli trygg på de voksne og blir lettere skremt eller forvirret om det skjer noe uforutsett.

Når det er tid for barnehagestart, anbefaler Gerhardsen å finne en barnehage med pedagogisk utdannet personell, en stabil gruppe ansatte og en liten gruppe barn.

- Dette er best for alle ettåringer. Selv om bemanningen er god, har det mye å si hvor mange barn ettåringen skal forholde seg til og ha rundt seg, sier hun.

Tilvenning i en uke

Ifølge barnepsykologen har det også stor betydning hvordan dere bruker tilvenningsperioden.

- Du har mye igjen for å bruke ekstra tid på tilvenningen. Bruk gjerne minst en uke, og vær der sammen med barnet hele tiden de første tre til fire dagene, sier hun.

Har du over en uke til rådighet, vær der hele dagen hele uke, og bruk kun de to siste dagene av tilvenningen til å forlate barnet.

På denne måten får barnet venne seg til de nye rommene, menneskene, lydene, luktene, rutinene og lekene sammen med en voksen han eller hun kjenner godt.

Barnet slapper da mer av og får sett seg mer rundt.

- Barnet vil føle seg friere til å utforske og blir lettere og raskere trygt på alt det nye. Det kan sammenlignes med om du skal utforske et nytt, men samtidig skremmende område i en storby. Du vil føle deg mye friere og mer avslappet sammen med en lokalkjent guide, sier hun.

Gerhardsen anbefaler å tilbringe flere timer i barnehagen disse dagene, slik at dere får med dere både måltider, innelek, utelek og samlingsstunder.

Besøk barnehagen

Hvis det ikke er mulig å bruke mer enn tre dager på tilvenningen, er Gerhardsens råd at du er sammen med barnet hele dagen begge de to første dagene.

- Ikke la deg overtale til å gå, men bli der helst fem-seks timer begge dagene. Dag tre kan du gå to-tre timer, så tar begge foreldrene en kort dag på jobb fjerde dagen slik at barnet ikke er i barnehagen mer enn fem timer, sier hun.

Med så kort tilvenning er det ekstra viktig å bruke ettermiddager og helger før tilvenning på å leke i barnehagens uteområder.

- Kjenner dere noen som går på småbarnsavdelingen er det gull verd å bli med og hente, slik at ettåringen får litt føling med hvordan det ser ut og er der. Det er for øvrig ofte lettere å venne yngstebarnet til barnehagen, fordi de har vært der så mange ganger for å hente, sier hun.

Tre dager med foreldre

I Grindaberget barnehage i Bærum har de en litt annerledes tilvenning enn i de fleste andre barnehagene, helt i tråd med det Gerhardsen anbefaler.

- Hos oss skal en av foreldrene være sammen med barnet i tre hele dager. Disse dagene er det foreldrene som legger barnet, skifter bleie og liknende, mens barnehagens kontaktperson kun er tilstede. Da får barnet muligheten til å bli kjent med de nye voksne i et rolig tempo, sier Helene Martinsen.

Hun er pedagogisk leder på småbarnsavdelingen.

Velger primærkontakt senere

Etter hvert som barnet blir tryggere, tar kontaktpersonen over disse oppgavene mens foreldrene står ved siden av, og på den fjerde dagen får foreldrene lov til å prøve å gå dersom barnet opplever det som trygt.

- Vår erfaring med denne tilvenningsmåten er at barnet og foreldrene blir trygge langt raskere enn tidligere, sier Martinsen. 

Hun legger til at de også har valgt å ha en egen kontaktperson til foreldrene og barnet slik at de ikke trenger å forholde seg til så mange på en gang den første tiden.

- Men barnet trenger jo ikke nødvendigvis å knytte seg til akkurat denne voksne, så derfor velger vi en primærkontaktperson senere når vi ser hvem barnet knytter seg til, sier hun.

En trygg havn

- En trygg tilvenning er svært viktig for at de minste barna skal få det best mulig på småbarnsavdelingen. De aller fleste av de yngste barna får et økt stressnivå når de begynner i barnehagen, og man vet at dette stressnivået minker betraktelig dersom barnet har en trygg tilknytningsrelasjon til minst en voksen i barnehagen, sier daglig leder i Grindaberget barnehage Hildegun Briså.

Briså forteller at de opplever at barna knytter seg lettere til nye voksne når foreldrene er tilstede, og dette gjør at barna har en trygg havn  i barnehagen og tørr å utforske og leke mer.

- Vi er også opptatt av å ikke ha så mye aktivitet de første to månedene av barnehageåret. Da fokuserer vi kun på mye omsorg og nærhet, samtidig som barna får tid til å bli trygge på barnehagen, de ansatte og de andre barna. Vi er også opptatt av å ha faste rutiner hver dag, slik at dagen blir forutsigbar for barna, sier hun.

Fordi store grupper kan øke barnas stressnivå, deles også barna inn i mindre grupper.

Mye kos

- Mest av alt er likevel barnehagehverdagen på vår småbarnsavdeling fylt av omsorg og nærhet. Vi koser og klemmer dagen lang, og møter barna med anerkjennelse for deres følelser. Trygghet er grunnlaget for et godt samspill, god lek, utvikling og læring, sier Briså.

Dette mener Grindaberget barnehage at du kan forvente av dem som jobber med ettåringene

  • At vi er forståelsesfulle. Vi forstår at det kan være utrolig vanskelig å skulle levere fra seg det kjæreste man har til noen andre, og derfor er det veldig viktig for oss å gjøre foreldrene trygge
  • Informasjon om hvordan barnet har hatt det og hva vi har gjort eller skal
  • At dere blir møtt hver dag med glade og positive voksne.
  • At dere får god, riktig og mye informasjon
  • At vi er imøtekommende
  • At vi er faglig oppdater
  • At vi er trygge og gode omsorgsgivere
  • At vi er engasjert i vår jobb og i deres barn
  • At vi ser deres barn
  • At vi bryr oss om deres ønsker og behov

Hun forteller at god omsorg blant annet handler om at barnet får gode erfaringer i samspill med andre barn og voksne.

- Hos oss gjør vi dette på ulike måter, blant annet ved å lese bøker, synge, prate, fortelle om og sette ord på leker og undersøke ting samt gjennom å leke Bravo-leken. Denne leken ivaretar det faktum at små barn er sugne på ny kunnskap, og at hjernen er svært mottagelig for dette i tidlig alder, sier hun.

Små barnegrupper samles da to ganger ti minutter hver dag til lek med ulike temakort med bilde og skrift.

- Barna bruker alle sine sanser, og vi leker med ulike kroppsbevegelser som stimulerer evnen til god læring og utvikling.  Vi jobber stadig med å utvikle et stimulerende fysisk miljø, og er også opptatt av at barna skal få sunn og variert kost, nok søvn og frisk luft, sier Briså.

Informasjon begge veier

- Et godt foreldresamarbeid har også stor betydning for hvordan de aller minste har det. Barnehagen trenger mye og god informasjon om barnet, slik at vi kan møte ham eller henne på best mulig måte, sier pedagogisk leder Ida Lund, som jobber sammen med Martinsen på småbarnsavdelingen.

På samme måte er det viktig at foreldrene får mye og god informasjon fra barnehagen, slik at de blir trygge på at deres barn har det bra og trives der.

- Vi er også opptatt av at foreldre vet hvilken betydning det har for barnet at de virker trygge og rolige når de leverer barnet om morgenen. Hvis foreldrene viser at de er utygge, vil dette smitte over på barna. Barn er mestre i kroppsspråk, sier hun.

Lund anbefaler i likhet med Gerhardsen at barna kommer på besøk sammen med foreldrene flere ganger før de begynner i barnehagen, både for å leke på uteområdet og inne på avdelingen.

- Det er også viktig å forberede barnet på at barnet skal i barnehagen, og å snakke om barnehagen på en positiv måte. Planlegg også gjerne slik at barnet kan ha kortere dager i alle fall de første to ukene, og vær levende opptatt av det barnet opplever i løpet av en barnehagehverdag, sier hun.

Koser seg i barnehagen

Alt i alt opplever de ansatte i Grindaberget barnehage at de minste har det veldig bra i barnehagen, og at de raskt blir trygge med den nye tilvenningen.

- Vi ser at barna smiler, ler og tøyser masse gjennom dagen, og de leker godt både alene og med hverandre. Vi ser også at de viser stor gjensynsgleder når de møter de andre barna og de voksne på avdelingen om morgenen, sier Lund og Martinsen.

I tillegg ser de voksne at barna har en enorm utvikling fra de begynner i barnehagen.

Særlig sosialt, motorisk og språklig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning