Foreldres erstatningsansvar ved barns pøbelstreker

Du er ansvarlig for barnas hærverk

5000 kroner er det du maks må betale for podens pøbelstreker, forutsatt at du er uten skyld.

FORELDRES ERSTATNINGSANSVAR: Har poden knust en bilrute, kan du måtte betale hele reparasjonen. Foto: <a href="http://flickr.com/photos/xt0ph3r/1204768432//">r3v || cls'</a> på Flicker.com. Noen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en_GB">rettigheter</a> reservert.
FORELDRES ERSTATNINGSANSVAR: Har poden knust en bilrute, kan du måtte betale hele reparasjonen. Foto: r3v || cls' på Flicker.com. Noen rettigheter reservert.
Publisert Oppdatert

Dersom syvåringen fant ut at det var morsomt å ripe opp bilene i fellesgarasjen, vil du som foreldre mest sannsynlig være erstatningspliktig.

Er det derimot 14-åringen som gjør den samme pøbelstreken, er det ikke like sikkert at det er du som må betale. Grunnen er at det rett og slett forventes mer fornuft av en tenåring enn av en som er halvparten så gammel.

Størrelsen på din økonomiske erstatningsplikt vil avhenge av din "delaktighet" i pøbelstreken. Har du forsømt din oppdragerrolle kan du bli fullt erstatningspliktig. Er det bare avkommet som selv har vært i overkant oppfinnsom, vil ditt utlegg begrenses til 5000 kroner.

- Jeg tror nok terskelen vil være høy for når foreldre vil bli holdt fullt ansvarlig for podens skadeverk, sier professor Peter Lødrup ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Max 5000 kroner

Foreldres erstatningsansvar reguleres av Skadeerstatningsloven. Den skiller mellom såkalt objektivt ansvar og culpa-ansvar.

Objektivt ansvar innebærer at du som foreldre kan bli erstatningsansvarlig selv om du var milevis unna poden da han knuste naboens stuevindu.

I slike tilfeller, hvor du som foreldre ikke har noen skyld, begrenses erstatningsbeløpet oppad til 5000 kroner. Dette følger av lovens paragraf 1-2 : "Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding."

Forutsetningen er, som det står, at barnet har gjort dette med vilje. Hendelige uhell vil mest sannsynlig ikke utløse erstatningsplikt.

I følge Lødrup kan det i praksis være slik at foreldre betaler mer dersom kostnaden er høyere.

- I praksis havner slike saker sjelden eller aldri i rettsapparatet. For det gode naboforholdets skyld, betaler nok foreldre mer enn det de juridisk er forpliktet til.

Les også: Råd til foreldre når alt går galt

Full erstatningsplikt

Loven har en tydelig forventning om at du som foreldre er ditt oppdrageransvar bevisst. Har juniorpøbelen gjentatte ganger knust gatelys og man har unnlatt å gjøre noe med det, kan dette utløse full økonomisk erstatningsplikt for foreldrene.

"Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.", står det i Skadeerstatningsloven.

Lødrup tror imidlertid det skal mye til for at foreldre må ta hele støyten. Det må en grov uaktsomhet til.

Og det skal langt mer til enn at man som foreldre har lagt seg på en veldig liberal oppdragelseslinje, i stil med 70-tallets oppdragelsesprinsipper om fri flyt.

Les også: Derfor blir du sint på barna dine

Dekkes av hjemforsikringen

Blir man holdt fullt erstatningsansvarlig for podens skadeverk, er det likevel ikke snakk om personlig ruin selv om skadene beløper seg til flere hundre tusen kroner. Vanligvis vil dette dekkes av hjemforsikringen.

Les også: En av fem straffer barna fysisk

Barn kan bli erstatningspliktige

Foreldres erstatningsansvar opphører når barna fyller 18 år, men det betyr ikke at lømmelen er fri for erstatningsplikt frem til denne alderen. Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at den som har gjort noe med vilje også er erstatningsansvarlig.

Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) faktaside Barn og ansvar vil vurderingen besare seg på det som kalles barnets ansvarsevne. Barn under syv år anses ikke å ha ansvarsevne, og det er generelt svært få rettskraftige dommer om barns ansvarsplikt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning