Barn vokser på ros, ikke på ris

Små barn har vanskelig for å lære av egne feil.

FRUSTRERENDE: Det kan vise seg at de minste barna har vanskelig for å forstå at de har gjort feil, og klarer derfor ikke å endre strategi og gjøre det riktig neste gang.
FRUSTRERENDE: Det kan vise seg at de minste barna har vanskelig for å forstå at de har gjort feil, og klarer derfor ikke å endre strategi og gjøre det riktig neste gang. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Ny nederlandsk forskning viser interessante forskjeller i læringsevnen hos barn.

Forskjellene ble funnet mellom forskjellige aldersgrupper, og det viser seg at desto yngre barna er, desto vanskeligere har de for å lære av sine egne feil.

Positiv tilbakemelding viser seg å være den beste måten å få de minste barna til å lære på, skriver forskning.no .

Forstår ikke feilen

Hvis de små barna får påpekt at de har gjort noe feil, har de vanskelig for å forstå dette og endre strategi slik at det blir riktig neste gang.

- Selv om hjernestrukturen til en 8-åring og en 12-åring er ikke så ulik, er det store forskjeller i hjernefunksjon. Mellom 8 og 12 år, dannes det flere synapser (koblinger) mellom de ulike områdene i hjernen, da særlig i den prefrontale korteksen, sier forsker Eveline Crone.

Den prefrontale korteksen ligger bak pannelappen og her styres funksjoner som kortidsminne, planlegging, impulskontroll og evnen til å lære av egne feil.

Ikke ferdigutviklet

Nyere forskning viser at denne delen av hjernen ikke er fullstendig utviklet før i 20-årene, og utviklingen varierer fra person til person.

VÆR POSITIV: Positive tilbakemeldinger når barnet gjør noe rett, gjør at barnet lærer lettere.
VÆR POSITIV: Positive tilbakemeldinger når barnet gjør noe rett, gjør at barnet lærer lettere. Foto: Foto: Darren Baker/Crestock

I studien på barn mellom seks og 12 år fant forskerne ut at de minste barna hadde lite aktivitet i den prefrontale korteksen i forhold til de eldre barna og voksne testpersoner.

Se bilder av hvordan hjernene reagerte på negative tilbakemeldinger, nederst i saken hos forskning.no.

Må belønnes

Det nye med denne forskningen var at den sammenlignet barn i forskjellige aldersgrupper, og ikke bare med voksne.

Man fant altså ut at eldre barn var flinkere til å forstå hva de gjorde galt, og klarte også å bruke kunnskapen til å lære av sine feil. For mindre barn må verbal belønning til for å hjelpe i læringsprosessen.

Kompleks handling

- Det å lære fra sine feil er en mye mer kompleks handling enn det å bare fortsette i samme løype som før. Man må spørre seg selv hva nøyaktig som gikk galt og hvordan det var mulig, sier Crone på Universitetet i Leiden sin hjemmeside.

Hun legger til at dette er den første studien på akkurat dette området, og at det trengs mer forskning før man kan bruke resultatene i for eksempel skolesammenheng.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning