Barn og mobbing

Blir du mobbet? Dette kan du gjøre

- Det er de voksne som skal ta ansvar og gjøre noe når mobbing skjer, sier Tove Falck ved Senter for Adferdsforskning.

FØLER SEG ALENE: Elever som blir utsatt for skjult mobbing føler seg  alene og har skyldfølelse.
FØLER SEG ALENE: Elever som blir utsatt for skjult mobbing føler seg alene og har skyldfølelse. Foto: Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

- De voksne skal sørge for å gjøre det som trengs, avdekke det som skjer og sette grenser og forventninger til mobberne. Mobbingen må få konsekvenser om den ikke opphører, sier Tove Falck ved Senter for Atferdsforskning. Hun mener at skolen ikke skal gi seg før de er sikre på at det ikke lenger foregår trakassering, og oppfordrer elever som blir mobbet å skrive logg.

- Alle har rett til å sosial trivsel på skolen i følge norsk lov, sier hun.

Her er Toves tips til deg som sliter med skjult mobbing på skolen:

1. Det nytter ikke å stoppe mobbingen ved å endre din egen atferd. Er det noen som tjener på at en elev holdes utenfor, vil alt eleven gjør og sier bli tolket i negativ retning. (Ei jente i 6 klasse sa det slik: Tidligere sa jeg "hei" når jeg møtte de andre jentene om morgenen, men nå har jeg sluttet med det fordi de alltid syntes jeg sa "hei" på feil måte.)

2. En elev som blir mobbet skal vite at de ikke har noen skyld i det som skjer. Det er ikke du selv, men de som trakasserer som må gjøre noe annerledes. Du skal forvente at skolen griper inn hvis noen plager deg.

3. Elever er ofte redde for at de skal få det verre om de sier fra til voksne. Mange har opplevd dette, og det kan dessverre skje hvis de voksne ikke griper inn på en god måte. Likevel, de kommer seg nesten aldri ut av situasjonen uten at de voksne griper inn og setter en stopper for det som skjer. Det er derfor viktig at du tar sjansen. Jo tidligere du sier ifra, desto bedre er det.

- Barn og ungdom som blir mobbet er altså avhengig av støtte og hjelp fra voksne. De må derfor fortelle om det som skjer til en voksen de stoler på. Det kan være foreldre, helsesøster, lærer eller andre de kjenner, sier Flack.

4. Elever som blir mobbet har masse kunnskap om hvordan det foregår og kan gi gode råd om hva de voksne skal se etter for å avdekke det som skjer. Du kan selv skrive ned episoder som skjer over en viss tid, selv om de kan virke små og bagatellmessige, som f.eks at noen gir deg et stygt blikk, eller snur ryggen til, aldri henvender seg til deg eller svarer når du sier noe. At du skriver logg de viser de voksne, kan være til stor hjelp i avdekking. Dette har ingenting med sladring og gjøre. Du bør også forsikre seg om at skolen ikke forteller andre elever hvor informasjonen du gir kommer fra. Foreldre kan hjelpe eleven med å skrive logg, eller gjøre dette på bakgrunn av det eleven forteller.

5. Elever skal vite at skolen er pliktig til å ivareta deres trivsel og undersøke saken dersom de forteller at de blir trakassert. Elevene kan selv kreve at skolen observerer samspill og protestere dersom skolen prøver å avdekke hva som skjer ved kun å snakke med alle involverte. Elever kan også be sine foreldre om å snakke med skolen om dette.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning