Barn og sparing

Slik sparer du til barna

Foreldrene som velger å spare penger til barna sine, bør tenke gjennom dette først.

Skal du spare til barna, trenger du råd om hvilke økonomisk ben du skal satse på. Les rådene her.
Skal du spare til barna, trenger du råd om hvilke økonomisk ben du skal satse på. Les rådene her. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Her er de tre økonomisk benene du bør tenke igjennom hvis du velger å spare penger til barna dine. Rådet fra økonomene er klart: barneforsikring, sparekonto og langsiktig sparing er det de små trenger.

Les hvordan du går frem for å få til en lønnsom fordeling.

- Samfunnet er ikke bygget opp slik at det er nødvendig å spare for barna. Men mange ønsker likevel å gi barna sine en startkapital slik at overgangen til voksenlivet blir mykere. Det er lurt å ta stilling til hva man har lyst å gjøre for sine barn tidlig. Med lang sparehorisont kan et relativt beskjedent månedsbeløp bli til en solid, økonomisk start for barnet 18 år senere, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea Bank Norge.

Økonom, og Foreldre & Barns økonomirådgiver, Carsten O. Five (tidligere redaktør av Dine Penger) er enig og legger til.

- Alle barn bør også lære å spare selv. Da har de noen kroner i reserve til å erstatte noe som går i stykker, eller kjøpe seg noe de ønsker. Dermed kan du unngå å ta opp forbrukslån, som er dyrt og ofte har en meget høy rente, sier han.

Her gir Luksusfellens Hallgeir Kvadsheim deg økonomirådene som redder mange småbarnsfamilier.

Del

Ikke ha dårlig samvittighet

En undersøkelse gjort av blant annet Foreldre & Barn viser at halvparten av de spurte sier at barnetrygden inngår i husstandens vanlige forbruk. Bare 18 prosent sier de øremerker pengene til utgifter som har med barna å gjøre, mens 28 prosent sier at barnetrygden i hovedsak settes av til sparing. Blant de 28 prosentene som sier at de i hovedsak sparer barnetrygden, sier 79 prosent at den spares til barna blir store og skal studere eller etablere seg.

Ikke alle barn er født med sølvskje i munnen, men penger i banken og sparegrisen er det etterhvert mange som har.
Ikke alle barn er født med sølvskje i munnen, men penger i banken og sparegrisen er det etterhvert mange som har. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Spar i barnets navn

Sparekontoen bør settes på barnets navn. Dette er sparingen til aktiviteter som skjer under barnets oppvekst og som barnet etter hvert skal disponere over selv. Sparebeløpet bør ikke være for stort (overfør heller noe til den langsiktige sparingen). Ved skilsmisse bør kontoen uansett overføres til barnet. Dette for å sikre at barnet faktisk får midlene dersom det blir krangel/uenigheter.

Fordeler

*Årlig sparing opp til folketrygdens halve grunnbeløp kan skje uten arveavgift. Foreldre kan således til sammen gi 1 G uten arveavgift, dvs kr 75 641, - i 2010.

*Barnets midler vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

*Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Ulemper

*Når sparebeløpet overstiger kr 75 000,- kan overformynderiet begrense foreldrenes/vergens disposisjoner over midlene, men dette kan unngås i et gavebrev.

*Netto formuer av en viss størrelse kan føre til redusert utdanningsstipend i Statens Lånekasse. I 2011 vil utdanningsstipendet bli gradvis redusert ved netto formue større enn kr 278 589,-.

Kilde: Nordea Bank

Hvis man sparer i underkant av 1000 kroner måneden til barnet fyller 18 år, står det i underkant av 200 000 kroner på konto (uten renter). Langt fra alle barn får en slik start.

- Ingen skal føle dårlig samvittighet for at de ikke sparer til barna. Flere foreldre jeg har snakket med, har tatt et bevisst valg i forhold til at de ikke vil spare til barna. De mener barna er best tjent med å lære å stå økonomisk på egne ben. Som foreldre har vi uansett et ansvar når det gjelder å lære våre barn å disponere egne penger, slik at de er i stand til å ta fornuftige økonomiske valg, sier Christine Warloe i Nordea.

Tegn barneforsikring

- Det første økonomiske benet, som man uansett bør ha, er en barneforsikring. En barneforsikring tegnes først og fremst for å lette den økonomiske situasjonen for foreldrene hvis barnet blir sykt eller utsatt for en ulykke, sier Christine Warloe.

- Barneforsikringen kan også bidra til at barnet får muligheten til en bedre fremtid rent økonomisk. Den viktigste dekningen i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Som ung ufør er du ikke sikret mer enn litt over minste årlige uførepensjon (2,44G, 184.564 kr). I tillegg er det viktig med dekning i forhold til medisinsk invaliditet på grunn av sykdom eller ulykke, sier hun.

Norske småbarnsfamilier kan spare tusenvis på å handle billig.

Ha sparegris og sparekonto

- Pengegaver til jul og bursdager er det som typisk utgjør denne sparingen. Etter hvert som du introduserer lommepenger, er det lurt å oppmuntre barnet til å sette av noe av lommepengene slik at de kan spare selv til ting de ønsker seg. Dette er den sparingen som gjør at barna lærer seg å prioritere og å ta ansvar for pengene sine. Ansvaret for sparekontoen bør gradvis gis til barnet. Beløpet på kontoen bør ikke være for stort, sier Warloe.

- En sparegris kan gi gode sparevaner tidlig. Dessuten bør barnet også etter hvert få lommepenger. Via lommepengene kan barna lære seg å forvalte egne penger og jevnlig legge litt til side til sparing, sier Carsten O. Five.

Å spare langsiktig, kan være en god løsning. Sjekk ut tipsene fra økonomene.
Å spare langsiktig, kan være en god løsning. Sjekk ut tipsene fra økonomene. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Spar i foreldrenes navn:

Fordeler

*Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av Overformynderiet.

*Ingen begrensning på hvor mye man kan spare eller hvor ofte i forhold til arveavgift.

*Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend hos Statens Lånekasse.

*Midlene kan overføres som løpende periodisk ytelse til dekning av skolegang og levekostnader under barnets studietid uten arveavgift for barnet.

Ulemper

*Arveavgift påløper ved beløp over kr 470 000,- fra hver av foreldrene når midlene senere overføres til barnet. Høyere verdier på et senere gavetidspunkt kan medføre høyere arveavgift.

*Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.

*Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.

Kilde: Nordea Bank

Sparing på lang sikt

- Begynner du tidlig, har sparingen lang horisont - gjerne 18 til 20 år. Da kan du tillate å ta større risiko på sparemidlene og dermed ha mulighet for høyere avkastning. Men - sparingen må ikke bli en sovepute for barnet. Det er viktig at barn ikke får følelsen av "jeg kan gjøre hva jeg vil, for jeg får jo en sekk med penger når jeg flytter hjemmefra", sier Christine Warloe. Hun råder: - Sett krav til hva pengene skal gå til. Sørg for at pengene ikke smuldrer opp! Vent med overføringen hvis ikke barnet er modent og viser ansvar.

Carsten O. Five mener at du bør spare i aksjefont hvis du sparer til barna på lang sikt. - Gå gjerne for et aksjeindeksfond som er billigere enn andre aksjefond. Sparingen bør skje i foreldrenes navn. Da unngår du at overformynderiet eventuelt kommer inn og forvalter barnets formue til barnet er 18 år. Grensen når overformynderiet skal forvalte barnets formue er 75 000 kroner i samlet formue for barnet, sier Five.

Råd for den langsiktige sparingen:

Christine Warloes råd for langsiktig sparing:

*Reduser risiko: Velg et bredt aksjefond for redusering av risiko. Kombinasjonsfond bestående av både norske og globale aksjer kan være løsningen.

*Jevn sparing - gradvis innløsning: Spar månedlig slik at du jevner ut for topper og bunner i aksjemarkedet. Det samme gjelder når tidspunktet for innløsning nærmer seg. Start en gradvis nedtrapping av aksjeandelen i god tid før pengene skal benyttes.

Hvordan unngå Overformynderiet?

*Overformynderiet plikter å forvalte midler tilhørende mindreårige, når midlene utgjør verdier på kr 75 000 eller mer. Forvaltningen varer normalt frem til myndighetsalder, 18 år. Det kan være unntak dersom noe annet er bestemt i et testament eller særskilt lovbestemmelse.

*Skal det gis en større sum som gave til et barn, sett opp et gavebrev som minimum inneholder giverens og mottakerens navn og fødselsdato, en beskrivelse av hva gaven består i, og formuleringen:

"Det er et vilkår at denne gaven ikke skal undergis overformynderiets forvaltning".

*Gavebrevet skal undertegnes av giver og av mottagers verge, hvis barnet er umyndig.

*Ønsker du å knytte flere vilkår til gaven, for eksempel at den skal brukes til studier, boligformål eller liknende, kan du også ta med dette i gavebrevet.

Kilde: www.overformynderiet.no, Nordea Bank

*Spar i foreldres navn: For den langsiktige sparingen kan det være lurt å spare i foreldrenes navn. Pengebeløpet kan etter hvert bli betydelig og begrense muligheten for stipend fra lånekassen. I tillegg unngår du overformynderiet. Men obs - planlegg overføringen til barna slik at du ikke tar av fribeløpet for arveavgift.

*Vær obs ved overføring til barna: Foreldre kan til sammen ikke overføre mer enn 1 G (72.500 kroner) til hvert av barna i året. I tillegg kan foreldre gi studiestøtte til barn, men innenfor rimelighetens grenser, slik at det står i samsvar med det en student trenger til livsopphold (ingen beløpsgrense her, kun sunn fornuft).

Les også:

Snakk med barn om økonomi

Rådene som redder småbarnsfamilien

Økonomisk sans går i arv

Slik lærer du barna bordskikk

NYTT I NORGE: Foreldre & Barn 3til7 - trygge og morsomme dataspill

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning