Sykle til skolen alene

Sjekk om barnet er klar for å sykle alene til skolen

Barnet bør ha kontroll på dette først.

SYKLE ELLER GÅ: Noen er klar før andre, men sjekk blant annet trygghet, skolevei, ferdigheter og hvor utviklet barnet er før du slipper det løs alene.
SYKLE ELLER GÅ: Noen er klar før andre, men sjekk blant annet trygghet, skolevei, ferdigheter og hvor utviklet barnet er før du slipper det løs alene. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Før barna får sykle alene til skolen bør de kunne:

 • Mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse.
 • Kunne grunnleggende trafikkregler.
 • Ha gjennomgått sykkelopplæring over tid.
 • Ha trent i trafikken sammen med en voksen.
 • Kunne å holde riktig side.
 • Ha begge hendene på styret.
 • Vite at man ikke skal ha noen bakpå.
 • At man skal sykle én og én i bredden, ikke to og to - da utgjør de stor fare i trafikken.
 • At syklister skal ta hensyn til de gående.

Kilde: Seniorrådgiver ved trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, Rita Helen Aarvold og Forbundsleder i Skolelederforbundet og tidligere barneskolerektor, Solveig Hvidsten Dahl.

Skal barnet få ferdes alene på skoleveien, og er det utviklet nok til å ta sykkelen fatt fremfor beina?

- Det finnes ingen absolutt aldersgrense for når barnet kan sykle alene til skolen, forteller Seniorrådgiver ved trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, Rita Helen Aarvold.

Individuell utvikling

Aarvold forklarer at både trafikkforhold og barns modning og ferdigheter er forskjellige.

- Trafikkferdigheter er avhengig av relevant trening og opplæring, og før barn får sykle til skolen alene, må de mestre å bruke sykkelen godt, sier hun.

De må blant annet ha god balanse, kunne snu hodet og stanse, gi tegn og kjenne grunnleggende trafikkregler.

Forbundsleder i Skolelederforbundet og tidligere barneskolerektor, Solveig Hvidsten Dahl, mener og at det er store forskjeller på hvor modne barn er i trafikksituasjoner.

- Jeg anbefaler ikke at et barn på seks år sykler til skolen. Et sted mellom 4.-5. klasse er barnet som regel modent nok med tanke på det fysiske som skal på plass. De må kunne evne å reflektere over og håndtere farlige situasjoner som kan oppstå i trafikken, mener hun.

Opp til hver enkelt

Etter at det i 2015 kom nye forskrifter på at foreldre får bestemme når barnet skal få sykle til skolen, fremfor skolen selv, mener både Dahl og Aarvold at det blir opp til hver enkelt. Men noen forhåndsregler bør likevel tas.

- De fleste skoler har hatt en lang tradisjon med å sette en felles aldersgrense for når elevene kan sykle til skolen, men Statens Vegvesen støtter endringen som kom ifjor, sier Aarvold.

Hun mener den tidligere regelen som sa at barn måtte gå i 5. klasse før de fikk sykle til skolen var både streng og unødvendig. Det fordi de trafikale forholdene og barnas sykkelferdigheter varierer såpass mye.

- Anbefalingene skal bygge på lokale sikkerhetsvurderinger av forholdene rundt skolen, på skolevegen, barns forutsetninger i trafikken og skolens sykkelopplæring.

Dahl mener også at alt er relativt.

- Noen har kort skolevei, noen har lang, andre skal ikke krysse en eneste trafikkert vei til skolen mens andre igjen må på hovedveien for å komme seg til skolen.

Hun anbefaler at FAU og skolen drøfter hva som er fornuftig i de respektive lokalmiljøer, og gir råd til foreldrene. Hun påpeker likevel at dere som foreldre må vurdere hva som er best for eget barn, og ikke la dere overtale av barnet selv, før dere vet at barnet både er modent nok, og at veien er trygg.

Aarvold legger til at det er kommunen og skolen som har ansvar for at elevene er trygge på skolevegen.

- Det står i forskriften om miljørettet helsevern i barnehager, skoler og i opplæringsloven.

Øv, øv, øv

Før du slipper poden alene ut på sykkelveien, er det alfa omega at dere har øvd mye i forkant. Barnet bør mestre å bruke sykkelen på vei, og start da gjerne treningen i bilfrie områder.

- Det gjelder å øve mye slik at barna får gode sykkel- og trafikkferdigheter. Den viktigste sykkelopplæringen skjer når foreldre sykler sammen med barna i trafikken, understreker Aarvold.

Hun anbefaler at foreldre sykler sammen med barna til skolen de første gangene, slik de lærer seg vegen og blir trygg på den.

For å sykle i trafikken kan være komplisert, og det forutsetter at barnet har opplæring, trening og modning - både kognitivt og motorisk.

Dette kjennetegner barn i de ulike klassetrinnene

1. trinn:

 • Små av vekst, som gjør det vanskelig for dem å både se og bli sett.
 • De har vanskeligheter med å forstå det de ser og hører i trafikken.
 • De klarer ikke å bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg.
 • De forstår ikke at biler kan dukke opp når de ikke ser dem.

2. og 3. trinn:

 • Kroppskontroll, men fortsatt lekende og impulsive.
 • Ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger.
 • Tenker konkret og trenger konkret veiledning.
 • Har vanskeligheter med å ta andres perspektiv.
 • Er opptatt av regler.

4. og 5. trinn:

 • Har trafikkerfaring fra eget nærmiljø.
 • Er ikke lenger så regelbundne, regler tilpasses og droppes.
 • Stiller med spørsmål og aksepterer ikke ukritisk voksnes pålegg og anbefalinger.
 • Er mer selvstendige.
 • Begynner å relatere seg mer til jevnaldrende.

6. og 7. trinn:

 • Kan overføre erfaringer fra en situasjon til en annen.
 • Kan generalisere kunnskap.
 • Kan forutse situasjoner, og forstår at biler kan komme selv om de ikke ser dem.
 • Har stor tro på egne ferdigheter.
 • Har evne til å ta andres perspektiv.
 • Forstår bedre konsekvenser av handlinger.

Kilde: Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem - Trygg Trafikk.

- Det er mange ting som skjer samtidig og det krever stor oppmerksomhet, noe som kan være vanskelig.

Aarvold mener noe av det viktigste barna lærer seg er å være oppmerksomme, å se seg for og generelt være forsiktige i trafikken.

- Dette gjelder uansett om de går eller sykler, det er viktig å øve seg. Øvelse gjør mester, sier hun.

Dahl legger til at å ta med barnet på trygge sykkelveier og stier er smart, men også steder som er krevende på sykkel.

- Tren også på svinger, bakker, vei med løs grus, og steder hvor det kan oppstå situasjoner som kan gjøre at det blir utrygt og skummelt for barnet, sier hun, og fortsetter:

- Tren på ulike trafikksituasjoner, og lær barnet de viktigste skiltene.

- Foreldrenes viktigste oppgave er å øve sammen med barna for å gi dem erfaringer og lære bort hva som er trygt og ikke, legger Aarvold til.

Tilrettelegging fra skolen

Dahl forteller at mange skoler har et opplegg med sykkelprøver, hvor de trener på viktige ferdigheter barnet bør ha. Men de nye reglene understreker tydelig at det er foreldrene som må ta hovedansvaret.

- De fleste skoler har trafikkopplæring i 4.-5. klasse, så om ditt barn skal sykle til skolen i 2. klasse er det deres ansvar at barnet er beredt nok.

Aarvold sier at skolen skal sørge for at elevene kan følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. klasse, og praktisere trygg bruk av sykkel etter 7. klasse. Dette står i læreplanen for kroppsøving.

- Men foreldre har selvsagt en viktig rolle og et ansvar for å lære sine barn både sykkel- og trafikkregler.

Sjekkliste på trafikkregler

- Lær barnet å holde siden sin, ha begge hendene på styret og at det ikke skal ha passasjerer bakpå. Det er også viktig å sykle én og én på rekke, ikke flere i bredden, da dette er trafikkfarlig, forteller Dahl.

Aarvold legger til at det viktigste er å alltid være oppmerksom i trafikken, og at barnet skal se seg godt for.

- Og sykkelhjelm er en forutsetning. Barnet er ikke ferdig kledd før hjelmen er på, avslutter Dahl.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning