Skolestart

Lærerens 8 råd for en vellykket skolestart

Førsteklassing i familien? Her er rådene som hjelper når barnehagens eldste plutselig er skolens minste.

FØRSTE SKOLEDAG: Skolestart er rett rundt hjørnet. Her er åtte gode råd på veien.
FØRSTE SKOLEDAG: Skolestart er rett rundt hjørnet. Her er åtte gode råd på veien. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Marianne Nygaard Palmberg

Alder: 46

Aktuell: Jobber som kontaktlærer for en 2. klasse på Solberg skole i Nedre Eiker kommune. 

KOMMENTAR:

Skolestart er en viktig milepæl for både barn og foreldre. En overgang fra kjent til ukjent for store og små.

Hvordan kan du bidra til å gjøre skolestarten til en god opplevelse?

Les også Susanne Aabels bekymringer nå når hun har en skolegutt.

Det er fire viktige utfordringer ved skolestart.

For det første er en del ting annerledes.

Barna har vært konger og dronninger som de eldste i barnehagen - nå er de minst.

Det er mildt sagt en brå overgang for noen.

For det andre er det mye mindre frilek, og barna skal forholde seg til klokka.

For det tredje skal de bli kjent med mange nye mennesker og bygninger. Mange barn synes at skolebygningene er skummelt store.

For det fjerde stilles det større krav til barna både sosialt og intellektuelt.

Følger du disse rådene, er du et godt skritt på veien mot en god skolestart for førsteklassingen din.

1. Bli kjent på skolen

De fleste skoler arrangerer en besøksdag før skolestart, hvor barnet får møte læreren og de andre barna som skal gå i samme klasse.

I tillegg er det lurt å ta med barnet til skolen i sommerferien for å leke i skolegården.

På denne måten vil skolen føles som et mer kjent og trygt sted.

2. Forbered barnet sosialt

Skole og barnehage er to forskjellige ting. På skolen er det færre voksne og andre forventninger til barna.

For at barnet skal få en god skolestart er det viktig å øve på sosiale ferdigheter som å kunne vente på tur, sitte stille over litt tid, dele med andre, kle på seg selv og kunne gå på do på egenhånd.

3. Forbered barnet faglig

Det er lurt å øve på å forstå og følge instrukser.
Skolehverdagen består av mange beskjeder og instrukser, særlig når en aktivitet skal avsluttes og en ny påbegynnes. Det samme gjelder når felles oppgaver presenteres.

Språklig utvikling: Leseforskerne er jevnt over enige om at evnen til å forstå språk har betydning for leseutviklingen.

Den beste måten du kan hjelpe barnet ditt med dette på, er å bruke tid - gjøre ting sammen, snakke sammen, høre på barnet når det forteller og ikke minst lese for det.

Prøv også å snakke om ordene – hva ordene betyr, om ordene er korte eller lange, finn ord som likner på hverandre, ord som rimer på hverandre også videre.

Når du leser kan du peke på hva en bokstav, et ord og en setning er.

Å leke seg med rim og regler gir også god språktrening.

Matematikk: Få barnet til å sortere, telle og sammenligne ulike ting.

Spill ulike brettspill og yatzy, hvor man lærer telling og ikke minst turtaking.

Dette vil legge et godt grunnlag for den mer formelle matematikken.

4. Finn venner

Mange barn kommer i klasse med noen de kjenner fra barnehagen eller andre steder.

Dersom barnet ditt ikke kjenner noen fra før, kan det være lurt å prøve og bli litt kjent før skolestart. 

Det er også en stor fordel å bli kjent med andre foreldre. Det gjør det lettere å legge til rette for vennskap barna imellom.

Skulle det oppstå vanskeligheter, er dette også lettere å ta opp dersom foreldrene kjenner hverandre litt fra før.

5. Vær positiv til skolen

Barnets opplevelse av skolestart er veldig knyttet til foreldrenes.

Hvis foreldrene føler seg trygge og er positive, vil dette smitte over på barna.

Det er viktig å snakke positivt om skolen, lærere og klassekamerater.

Er det noe man lurer på eller er misfornøyd med, så ta det opp med skolen uten å involvere barnet.

 6. Sett deg inn i rutinene

Overgangen fra barnehage til skole er stor, og du kan ikke lenger regne med daglige rapporter om ditt barn.

Les derfor alle lapper som kommer fra skolen, og sett deg godt inn i klassens ukeplan og periodeplan.

Da kan du følge med på hva barnet skal gjøre, og også ha et godt utgangspunkt for å snakke om skoledagen.

7. Vis engasjement

Jo mer du engasjerer deg i barnets skolehverdag, jo tettere kan du følge opp.

Meld deg som klassekontakt eller bli med å organisere vennegrupper eller følgegrupper til og fra skolen.

Da får du et godt innblikk i hvordan skolen fungerer og mulighet til å påvirke ditt barns hverdag.

8. Skap en myk start

La gjerne barnet begynne på SFO en stund før selve skolestarten.

På denne måten vil det få en gradvis tilvenning til sin nye hverdag.

Det blir kjent med omgivelsene, de voksne og andre barn før skolen starter.

Sørg også for at skolen får nok og nødvendig informasjon om ditt barn.

Og husk! Det går gjerne bedre enn du tror.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning