Premature barn og skole

Født for tidlig - forsinket til skolestart

Prematurt fødte barn sliter mer med å bli skoleklare enn andre, viser ny studie.

PREMATURE SKOLEBARN: En amerikansk studie tyder på at barn som er født noen uker for tidlig trenger lenger tid enn andre barn på å bli skoleklare.
PREMATURE SKOLEBARN: En amerikansk studie tyder på at barn som er født noen uker for tidlig trenger lenger tid enn andre barn på å bli skoleklare. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Premature barn som er født bare en uke eller to for tidlig, har høyrere risiko for ikke å være skoleklare ved førskolealder enn andre barn, antyder en studie utført ved Massachusetts General Hospital i Boston. 

Forskerne testet nærmere 6000 barn i førskolealder, og vurderte deres kunnskap og evner i alderstilpassede læringsaktiviteter knyttet til lesing, matte og språk, skriver nyhetsbyrået Reuters

Senere skoleklare

De prematurt fødte barna i testen var alle såkalt sent premature, født en til tre uker før det som normalt regnes som fullgått svangerskap. Disse barna skåret vesentlig lavere på alle tre testområdene, og hadde 52 prosent større sjanse for å bli vurdert som ikke skoleklare enn barn født til termin.

Dette kan tyde på at det å bli født selv bare noen uker prematurt, kan ha betydning for barnets mentale utvikling flere år senere ved skolestart, konkluderer forskerne.

Dette kan igjen få konsekvenser for hvor godt barna gjør det på skolen, og om de vil få større vansker enn andre barn i viktige fag som lesing og matte.

Også andre faktorer

Forskerne har ikke funnet noen metode som på et tidligere tidspunkt kan si hvilke av de premature barna som ved skolealder vil ligge etter i den mentale utviklingen, skriver Reuters

Samtidig fant forskerne at sosioøkonomiske faktorer også spiller en vesentlig rolle når det gjelder barns mentale utvikling og om de er skoleklare når de skal begynne på skolen.

At barna vokser opp i fattigdom, snakker et annet morsmål og har foreldre med lav utdanning, kan ha vel så negativ påvirkning på barnas mentale utvikling som prematur fødsel.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning