Lekselesing

- Kast ball til gangetabellen, og la gutten lese i trappa

Tenk nytt om leksene, oppfordrer superlærer Håvard Tjora.

LEK OG LÆRING: Lærer og foredragsholder Håvard Tjora ber foreldre tenke litt nytt rundt leksene og gjerne legge inn lek og bevegelse hvis barna trives med det. - Foreldrenes viktigste jobb er å motivere barna, sier Tjora.
LEK OG LÆRING: Lærer og foredragsholder Håvard Tjora ber foreldre tenke litt nytt rundt leksene og gjerne legge inn lek og bevegelse hvis barna trives med det. - Foreldrenes viktigste jobb er å motivere barna, sier Tjora. Foto: Lasse Eriksson
Publisert Oppdatert

Slik kan foreldre hjelpe barna

Snakk positivt om skolen og lærerne til barnet ditt. Hvis du vil klage, så ta det opp direkte med skolen.

Din viktigste oppgave er å motivere barnet og være interessert i det de gjør på skolen.

Vær entusiastisk, vis at dere synes det barnet deres holder på med er spennende.

Vær nysgjerrig. Spør om leksene, hva de holder på med.

Fokuser på innsats. Ikke legg for mye press på barnet.

Vær støttende: Sitt sammen med barnet når leksene gjøres. Gi helst konkret ros på akkurat det barnet gjør.

Legg til rette for en god leksesituasjon. Mange bør sitte ved et bord med stille omgivelser og godt lys.

Vær åpen for at barnet ditt lærer på andre måter. Lek kan også gi læring.

Skap en rutine. Noen trenger en pause rett etter skolen, andre vil ha leksene gjort så for som mulig. Ikke vent til sent på kvelden.

Ta gjerne pauser. Inngå avtale på forhånd.

Prøv å motivere ved å vise til hvor mye mer barnet kan nå enn for et år siden.

Hvis du føler at dere aldri har tid til å gjøre leksene, så er det kanskje bedre å kutte ut en fritidsaktivitet.

Les for barna! Og les bøker selv, da er du et godt eksempel.

Jakt på matte i hverdagen, la barna bli med i butikken og regne ut hva ting koster.

Kilder: FUG, Udir, lærer Håvard Tjora, Camilla Ulfeng/spesialpedagogen.com.

Mange foreldre synes det er vanskelig å motivere barna til å gjøre lekser. At spill på nettbrett og pc og tv-titting frister mer enn skjønnskrift og matteoppgaver, er ikke så vanskelig å forstå.

Så hvordan kan vi hjelpe barna til å motivere seg for leksene?

Lærer og foredragsholder Håvard Tjora og spesialpedagog Camilla Ulfeng deler sine råd.

- Skal ikke være for vanskelig

Tjora og Ulfeng har begge jobbet mye med barn i norsk skole, og vil understreke at lekser ikke skal være for vanskelige.

Si fra til skolen dersom barnet ikke klarer å gjøre leksene, er budskapet fra begge.

- En av mine fanesaker er at foreldrene ikke skal være nødt til å undervise barn. Det er veldig viktig at foreldrene sier fra til skolen hvis leksene er for vanskelige for barnet. Hvis ingen sier fra, så er det vanskelig for læreren å vite. Da vil de bare fortsette med å gi barna for avanserte lekser, sier Tjora til foreldre.no.

Ulfeng jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver i skolen og ser ofte at elever som sliter får altfor vanskelige lekser.

- Det er derfor kjempeviktig å snakke med læreren. For noen elever kan det være aktuelt å velge bort noen lekser for å fokusere på det essensielle. Videre kan man diskutere alternative læringsformer, som bruk av PC. Det finnes mye god pedagogisk programvare på nettet, så det gjelder å finne alternativer dersom det er behov for det, sier hun.

Foreldrene skal motivere

Håvard Tjora peker på at det er svært viktig at barna lærer tankeprosessen og metoden knyttet til ulike oppgaver og fag.

Mange foreldre hjelper kanskje barna med å finne riktig svar, men barnet har ikke forstått tankeprosessen.

- Krangel rundt vanskelige lekser skaper fort unødvendige konflikter i hjemmet. Det er også mye i relasjonen foreldre-barn som gjør det vanskelig å undervise. Barna er ofte mindre tålmodige med foreldrene sine enn de er med lærerne, og det blir ekstra vanskelig hvis foreldrene sier noe annet enn det læreren har sagt.

Foreldrenes viktigste jobb er å motivere barnet. Vær positiv til skolen og læring, gi masse ros og skryt når de jobber godt eller forteller om noe de har lært.

- Det skal være stas å kunne noe og fortelle om det. Hvis du merker at du blir negativ og kritisk, så trekk deg heller unna. Ingen blir bedre av å bli kritisert eller få høre kommentarer som «dette må du da skjønne», sier Tjora.

Tenk nytt om lekselesingen

Hvis leksene er på et noenlunde greit nivå, men barnet ditt sliter med å komme i gang og holde seg motivert, så oppfordrer Tjora deg til å tenke litt nytt.

Barn er forskjellige og trives med forskjellige arbeidsmetoder.

- Mange har en fastlåst ide om at lekser må gjøres sittende ved et bord hvor det er godt lys og helt stille i rommet. Det er ikke alle som lærer best på denne måten.

Bare tenk på deg selv når du jobber, mange voksne drikker kaffe og har litt musikk i bakgrunnen når de skal lese eller skrive noe. Vær åpen for å tenke nytt og prøv å finne ut hvordan ditt barn lærer best.

Uansett om barnet ditt gjør lekser ved kjøkkenbordet eller på sitt eget rom, så tenk på om noen eplebiter og et glass saft kan gjøre stunden hyggeligere.

Barn litt opp i barneskolealder kan ha glede av litt musikk i bakgrunnen, men følg med og se at de klarer å konsentrere seg om leksen, hvis ikke må forstyrrelsene fjernes.

Og hvis sønnen din liker å gjøre leseleksen liggende i sofaen eller sittende i trappa, ja, så la han gjøre det. Det viktigste er at han leser.

Lek inn matte og engelskgloser

- Hvis barnet sliter med motivasjonen så kan det også være fint å løfte blikket litt. Det er lettere å gjøre en innsats hvis man ser at den fører et sted. I de hjemmene der det ikke snakkes om at utdanning er viktig, og der skolen bare oppleves som et onde man må gjennom, så kan leksene fort oppleves som en straff.

For mange hjelper det å se at leksene er et steg på veien for å bli flinkere og få til mer.

Tjora mener man også kan tenke helt annerledes rundt det å lære.

FØLG MED: Les barnas lekseplan, spør hva de lærte om dagens tema, om det er prøver snart, om de synes det er spennende eller vanskelig.
FØLG MED: Les barnas lekseplan, spør hva de lærte om dagens tema, om det er prøver snart, om de synes det er spennende eller vanskelig. Foto: Foto: Gro Strømsheim
SI FRA: Spesialpedagog Camilla Ulfeng ber foreldrene si fra til læreren hvis leksene er for vanskelige eller tar for lang tid.
SI FRA: Spesialpedagog Camilla Ulfeng ber foreldrene si fra til læreren hvis leksene er for vanskelige eller tar for lang tid. Foto: Foto: Privat

- Gangetabellen kan også pugges samtidig som man kaster ball med en forelder. Man kan snakke om matte mens man handler i butikken, eller pugge engelske gloser mens man går ute.

Det finnes også mange fine program på nettet som gjør det litt morsommere å pugge gloser eller gangetabellen. Det er viktig å holde motivasjonen oppe, uten den blir læringen mye tyngre.

Greit å belønne god innsats

Hvis motivasjonen er lav og barnet strever med skolefagene, mener Ulfeng man godt kan bruke belønning som virkemiddel.

- Mye heller belønning enn negative sanksjoner, for det kan ha motsatt effekt. Det er viktig at innsats også belønnes, ikke bare resultatet.

Foreldre bør være flinke til å rose barna når de jobber konsentrert og viser innsats i leksearbeidet, sier Ulfeng til foreldre.no.

Belønningen kan for eksempel være at barnet får et ekstra kvarter med tv-titting eller nettbrettspilling.

Eller man kan lage et større system med poeng, der barnet sparer opp poeng til en større belønning som tur til lekeland eller kino eller en leke de har ønsket seg lenge.

Barn er ulike, men Ulfeng mener det ofte fungerer godt med en fast plass og en fast tid til å gjøre lekser.

- For mange barn er en slik forutsigbarhet viktig i hverdagen. Mange foreldre ender opp med i diskusjoner med barna sine knyttet til når leksene skal gjøres og hva som skal gjøres, det kan man slippe hvis man har en fast rutine. Det er viktig at foreldre viser interesse.

Lekser skal ikke ta for lang tid

VIS INTERESSE: Som foreldre er det viktigste du kan gjøre å være interessert i hva barnet holder på med på skolen. Spør hva de har lært, hva som er morsomt og hva som er vanskelig. La dem være stolte av ny kunnskap.
VIS INTERESSE: Som foreldre er det viktigste du kan gjøre å være interessert i hva barnet holder på med på skolen. Spør hva de har lært, hva som er morsomt og hva som er vanskelig. La dem være stolte av ny kunnskap. Foto: Illustrasjonfoto: Thinkstock

Hun mener det også er lurt å ha en tidsbegrensing på hvor lenge barnet skal jobbe med leksene.

Dette er gode lekser

1. Lekser må ha et omfang og et innhold som engasjerer og ikke trøtter ut eleven.

2. Lekser skal handle om stoff som er gjennomgått.

3. Lekser bør tilpasses den enkelte elevens behov for støtte i læringsarbeidet.

4. Skolen må ha et bevisst forhold til hva som skal oppnås med leksene.

5. Elevene skal få tilbakemelding på leksene.

6. Elevene må lære hvordan de skal arbeide med leksene.

7. Leksehjelp er for alle elever.

8. Det må være god kommunikasjon og samarbeid om leksehjelp mellom hjem, skole og leksehjelpere.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Hvis de sitter i over en time hver dag, så er det for mye lekser.

- Det er veldig viktig at man sier fra til læreren hvis mengden er for stor. Alle barn har rett på tilpasset opplæring og leksemengde er noe læreren må ta ansvar for, minner Ulfeng om.

Hvis barnet synes leksene er vanskelige, er det ekstra viktig at foreldrene er tilstede og tilgjengelige, slik at barnet vet at de kan få hjelp og støtte av dem.

I de første årene på barneskolen bør det være små doser lekser som sikrer grunnleggende ferdigheter.

- Jeg mener det holder med en times tid til lekser også de siste årene på barneskolen, med unntak for spesielle prosjekter. Leksene skal ha et mål, hvis ikke kan de like gjerne droppes, sier Tjora.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), bekrefter at mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna med leksene.

De understreker at det ikke er meningen at foreldrene skal kunne alt som barna lærer på skolen, men at deres viktigste oppgave er å motivere og stimulere barna til å lære.

Det kan man best gjøre ved å vise interesse og stille spørsmål.

På FUGs nettsider finner du flere artikler om hvordan du kan hjelpe og støtte barnet ditt på skolen.

Les også:

Slik gir du barnet gode søvnvaner

Nybakte fedre får sjokk

Her kan du gi bort leker og klær

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning