Fosterhjem

Fosterforeldrene får mer oppfølging fra barnevernet enn før

Dermed er de mer fornøyde, viser ny rapport.

FORNØYDE FOSTERFORELDRE: En ny forskningsrapport fra NOVA viser at 8 av 10 fosterforeldre er fornøyde med støtten de får i dag. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
FORNØYDE FOSTERFORELDRE: En ny forskningsrapport fra NOVA viser at 8 av 10 fosterforeldre er fornøyde med støtten de får i dag. ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock Foto: Catherine Yeulet
Publisert Oppdatert

Fosterhjem for barns behov

  • Et fireårig forskningsprosjekt.
  • Et samarbeid mellom forskningsstiftelsen Fafo, forskningsinstituttet NOVA, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Vest - psykisk helse og barnevern. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet står for mesteparten av finansieringen.

I 1994 var nærmere 5 av 10 tilfredse med støtten de fikk som fosterforeldre fra kommunen.

En ny forskningsrapport fra NOVA viser at 8 av 10 fosterforeldre er fornøyde med støtten de får i dag. Den samme rapporten slår fast at behovet for fosterhjem øker med 10 prosent hverr år.

- Vi vet at oppfølging er det fosterhjem etterspør mest. I den aktuelle perioden har det kommunale barnevernet blitt rustet opp. Det er derfor meget gledelig at fosterforeldre nå er mer fornøyd med oppfølgingen de får fra kommunen sier kommunikasjonsdirektør Henrik Nielsen, i Bufdir.

Stine Machlar, talskvinne for Landsforeningen for barnevernsbarn presiserer at barnevernsbarn er like forskjellige som andre barn, men at de gjerne kommer med ekstra bagasje, som de og fosterforeldrene trenger hjelp til å håndtere.

- Da er det viktig at barnevernstjenesten gir fosterfamilien og barnet den oppfølgingen og veiledningen de trenger til å tilpasse seg hverandre og takle utfordringene de kommer til å møte på veien.

Hun understreker at det ofte både er vanskelig å komme inn i en ny familie, og å få et nytt familiemedlem.

- Først og fremst trenger disse barna et trygt og godt hjem som kan gi dem omsorg og klare rammer, mens de får føle på det å tilhøre en familie. Dermed blir god oppfølging alfa omega for at folk skal ta på seg oppgaven med og være fosterforeldre. Og ikke minst uvurderlig viktig for at fosterhjemmet skal bli et trygt hjem for barnet, sier Machlar.

NOVA-rapporten slår da også fast at emosjonelle vansker hos fosterbarna er den klart mest fremtredende problematikken. 79 prosent av fosterforeldrene rapporterer om at fosterbarna de får har slike utfordringer. Derfor har fosterfamiliene har behov for støtte, oppfølging og individuell veiledning.

Resultatene i rapporten fører til at veiledningen heretter skal settes inn tidlig.

"Tidligere har det vært noe bekymring i feltet for om tidlig veiledning vil virke forstyrrende inn på relasjonsutviklingen mellom fosterforeldre og fosterbarn", står det i rapporten.

Men i den senere tid har synspunktet om at tidlig støtte er verdifullt, vunnet frem.

Både ungdommer, fosterforeldre og saksbehandlere og barnevernsledere hos barnevernet har bidratt inn i prosjektet med sine erfaringer. Gruppeveiledning står høyt på listen over hvilke tiltak som vil hjelpe fosterforeldrene.

Fosterbarn i Norge

I 2012 bodde 10 250 barn og unge i fosterhjem. I år 2000 bodde det 6000.

Økningen skyldes flere barnevernssaker og at det har skjedd en bevisst vridning bort fra bruk av barnevernsinstutisjon.

Hovedårsaken til plassering i fosterhjem er foreldres manglende omsorgsevne og foreldres adferd som psykisk lidelse eller rusmisbruk.

Kilde: Fosterhjem for barns behov

Nielsen understreker at Bufetat er klar over at mer og bedre veiledning er ettspurt. I året som kommer har Bufdir fått 10 millioner over statsbudsjettet for å styrke gruppeveiledningstilbudet.

- Gjennom å styrke opplæring og oppfølging av fosterforeldrene, både før og etter at de har fått fosterbarn, vil de stå bedre rustet i sin nye foreldrerolle, sier Nielsen i Bufdir og får støtte fra Landsforeningen for barnevernsbarn.

- Det er utrolig bra at det nå blir øremerket såpass store summer til oppfølging av fosterforeldre, sier Stine Machlar.

- Denne oppfølging har i langt tid vært for dårlig og tilfeldig utfra geografiske plasseringer, barnevernskontor og den enkelte saksbehandler.

Les også:

Arvet venninnens datter

Slik viser barn at de har atferdsvansker

I denne luka leveres nyfødte

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning