Førskolebarn

Dette bør barnet kunne før skolestart

Du bør starte allerede nå.

FØRSKOLEBARN: Førskolelærere er eksperter på hvordan du kan sikre barnet ditt en god overgang fra barnehage til skole.
FØRSKOLEBARN: Førskolelærere er eksperter på hvordan du kan sikre barnet ditt en god overgang fra barnehage til skole. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Overgangen fra å gå i barnehage til å begynne på skole er ganske stor.

Arbeidet med den eldre aldersgruppen i barnehagen skal sikre en god overgang fra barnehage til skole, og forberede barna til skolestart.

Det kan derfor være greit å vite hvordan du selv kan sikre en god overgang for barnet ditt.

- Det ligger derfor naturlig å besøke skolen, og eventuelt SFO, for å bli bedre kjent, forteller førskolelærer og miljøterapeut i Larvik Kommune, Cecilie Elstad Bredesen, til Foreldre.no.

De "store" barna

Når barna er mellom fem og seks år, handler det om hvem som er størst og hvem som er førskolebarn.

Ifølge Bredesen er det veldig positivt.

- Ungene gleder seg over å kunne være de største. De får være med på aktiviteter som de har sett de store har vært med på før. Barn som ser sitt potensiale av å være størst og kunne hjelpe til med de mindre, som får ansvar og følelsen av å kunne mestre ting på egen hånd, har jeg erfart mye glede av, forteller Bredesen.

Førskolelærerens tips

  • Forbered barna på skolehverdagen ved å for eksempel lese masse bøker.
  • Øv på ferdigheter som å kle av og på seg utetøy og støvler.
  • Lær dem å gå på do alene.
  • Øv på å knytte skolisser.
  • Lær dem å vente på tur.
  • Bli selv med på foreldremøter og engasjer deg i barnets liv. De vil se at de er viktige.
  • Veiled og støtt barnet ditt ved å undre deg sammen med dem i ulike settinger.
  • Vis at respekt er en selvfølge uansett hvem du møter.

Kilde: Førskolelærer Cecilie Elstad Bredesen og leder ved Torshov barnehageenhet, Kari Eriksen.

Hun forteller at hun er vant til at førskolebarna har egen tid der bare de får lov til å sitte med ulike oppgaver og har egne temaer.

- Det kan være former, farger, knyte skolissene, øve på å ha friminutt og kle på seg klærne selv. Det kan være trafikkinformasjon, hvordan man sitter i et klasserom og hvordan man skal være med hverandre på skolen, sier hun.

Hun legger til at sosial ferdighetstrening også er kjempeviktig.

Har en viktig jobb

Førskolelærer Bredesen forteller at oppdragelsen i førskolen skal skje i samsvar med hjemmet.

- Mye av oppdragelsen skjer når man er i barnehagen fra åtte til fire. Mesteparten av dagen er de i en institusjon der man er sammen med andre barn og voksne. Der finnes det regler som kanskje ikke er så tydelige hjemme, sier hun.

Videre forteller hun at førskolelærerne spiller en viktig rolle for barnas oppdragelse da oppdragelse skjer hele tiden.

Leder ved Torshov barnehageenhet, Kari Eriksen, er enig med Bredesen i at førskolelærerne har en viktig jobb.

- Ordet kontroll bruker vi i barnehagen sammen med ordet varme. Det vil si voksne som bryr seg og sier i fra om hva som er grei og ugrei måte å være på, og samtidig vise interesse for - og oppmerksomhet til alle barna, sier Eriksen.

Barn danner tidlig en oppfatning av verden rundt seg og det er viktig med gode voksne rollemodeller, fortsetter hun.

Trenger tilbakemeldinger

Eriksen forteller at sosiale ferdigheter hos barn må trenes.

- Barn trenger tilbakemeldinger og at voksne regulerer atferden deres. Barn gir også hverandre tilbakemeldinger og på den måten lærer de nye ting og får erfaring med nye ting og relasjoner, forteller hun.

Hun forteller at et er viktig med kompetanse på dette området fordi det spiller stor rolle på hvilken måte voksne, i både barnehage og skole, møter barn og deres foreldre.

- Barn bygger relasjoner og lærer nye ting ved at voksne gir barn tilbakemelding særlig når de gjør noe fint, for eksempel mot andre, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning