7-åringen

Dette kjennetegner 7-åringen

De har blitt mer modne og har ofte større forståelse for at andre mener noe annet enn dem selv.

7-ÅRINGEN: For mange begynner de finmotoriske ferdighetene å bli bedre i denne alderen. Foto: Gettyimages.com.
7-ÅRINGEN: For mange begynner de finmotoriske ferdighetene å bli bedre i denne alderen. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

- Barnet har nå gått ett år på skolen og lært mye om overgangen fra barnehage til skole, men er fortsatt i en fase hvor det jobber for en viss form for uavhengighet til foreldrene, sier rådgiver hos Voksne for Barn, Elisabeth Bones.

Hun forteller at mange begynner å knekke koden hva gjelder leseferdigheter i løpet av de to første årene på skolen, men at det selvsagt er ulikt fra barn til barn hvor godt de i denne alderen mestrer å lese.

- For mange begynner også de finmotoriske ferdighetene å bli bedre i denne alderen. I tillegg er lek med jevnaldrende svært viktig for mange, og spesielt gutter er meget aktive hva gjelder fysisk lek, sier Bones.

Sinne hos 7-åringen

Dersom du har et barn som til tid og annen utøver sinne, mener Bones at nettopp sinne er det riktige begrepet å bruke - ikke trass. Sinne eller trass kan imidlertid sies å være en uttrykksform på at barnet modnes; det gir uttrykk for både følelser og vilje, og små ting kan ofte oppleves som store og frustrerende. Dette er en del av utviklingen og varierer hos hvert enkelt barn.

- De sterke utviklingstendensene i 6-7 årsalderen kan medføre en viss labilitet og uro som er mer eller mindre merkbar hos hvert enkelt barn. Fra 7-årsalderen er de fleste barn ferdige med denne perioden og går inn i en roligere fase; de har blitt mer modne og har ofte større forståelse for at andre mener noe annet enn dem selv, sier hun.

Bones forklarer at sinnet eller den trassige oppførselen kan skyldes at barnet føler at det blir stilt uoppnåelige krav til – eller rett og slett fordi det føler seg urettferdig behandlet. Hun poengterer at mange 7-åringer har blitt flinkere til å sette ord på ting sammenliknet med 5- eller 6-åringer, og at det er naturlig at dette vil ha en effekt på sinnet eller den trassige oppførselen.

- Barn i denne alderen er i ferd med å få bedre og bedre forståelse for konsekvenser og hva som er rett og galt, fordi det blir lettere å mestre ulike utfordringer når de klarer å sette ord på hva de føler og tenker, forklarer hun.

Bones legger til at forståelse, trygghet og klare rammer er viktige stikkord som foreldre kan forholde seg til når episoder med sinne eller trass oppstår.

Leggerutiner for 7-åringen

Ifølge Bones er det anbefalt at barn i 7-årsalderen får rundt 10-10,5 timers søvn hver natt. Hun poengterer imidlertid at det er viktig å ta barnets behov i betraktning og justere leggetiden deretter.

- Det anbefales å legge bort iPad og annen teknologisk underholdning cirka en time før leggetid, slik at barnet får muligheten til å roe seg. Den siste timen før leggetid kan heller brukes til å lese bok eller høre på lydbok, for eksempel, sier Bones.

Hun mener at man burde forberede barnet på at det nærmer seg kveldsmat 10-15 minutter før det faktisk skal spise, slik at barnet får muligheten til å avslutte aktiviteten det driver med.

Sliter barnet med søvnen?

- Det er ikke unormalt at barn i denne alderen har utfordringer med søvnen, men det er vanskelig å si hvorfor, sier Bones.

Hun ramser opp drømmer og mareritt, fysisk eller emosjonell urolighet og uhensiktsmessige kveldsrutiner som eksempler på hvorfor den gode nattesøvnen uteblir.

- Det kan være lurt å snakke med barnet om det; forsøke å kartlegge de potensielle årsakene til at akkurat ditt barn ikke får sove. Når man har pratet med barnet om det, forsøker man å justere leggerutinene deretter, sier hun.

Kildehenvisning: Stein Erik Ulvund, Foreldrehverdag – Bufdir

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning