12-åringen

Slik er 12-åringen

Barna har rett til å bli hørt og deres meninger skal bli tatt på alvor.

12-ÅRINGEN: Når barnet er 12 år har det flere rettigheter, eksempelvis ved samlivsbrudd eller skilsmisse mellom foreldrene. Foto: Gettyimages.com.
12-ÅRINGEN: Når barnet er 12 år har det flere rettigheter, eksempelvis ved samlivsbrudd eller skilsmisse mellom foreldrene. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

- Når et barn er 12 år skal de voksne legge stor vekt på hva barnet mener i saker som handler om dem, sier barneombud hos Barneombudet, Anne Lindboe.

Barnets rettigheter styrkes jo eldre barnet blir og allerede fra fylte 12 år har barnet langt flere rettigheter enn året før. For eksempel har 12-åringen egne rettigheter hvorvidt gjelder helseopplysninger.

- Dette innebærer at foreldre ikke kan kreve helseopplysninger om barnet dersom det er gode grunner til å la være, sier hun.

12-åringens rettigheter

Hvorvidt gjelder bosted og samvær, for eksempel ved skilsmisse eller samlivsbrudd, forklarer Lindboe at barnet har rett til samvær med begge foreldrene sine når de ikke bor sammen.

- Det er foreldrenes ansvar å passe på at barnet har gode avtaler for bosted og samvær, og de må selv bli enige om hvor barnet skal bo og hvordan samværsordningene skal være. Barnet har rett til å bli hørt og deres meninger skal bli tatt på alvor, så avtalen skal alltid være til deres beste, sier Lindboe.

Det er altså foreldrenes ansvar å ta barnets meninger med i vurderinger som handler om dem selv.

- Det er ikke dermed sagt at barnet bestemmer, men barnets meninger skal like fullt vektlegges og tas på alvor, sier hun.

Lindboe legger til at et barn på 12 år ikke kan adopteres med mindre barnet selv vil, og at 12-åringen kan nekte å endre etternavn, til tross for at resten av familien gjør det.

Les også: Skal du og barnet flytte?

Bankkort til 12-åringen

Har du et barn som til stadighet spør etter et bankkort, fordi ”alle andre har”? Hvorvidt gjelder om 12-åringen bør få bankkort eller ikke, mener rådgiver i Voksne for Barn, Monica Johansen, at det kommer an på barnets individuelle modningsnivå og rammene rundt bruken av bankkortet.

- Det er i så fall viktig at du som forelder har klare regler for hva pengene på kortet kan brukes til og at du på forhånd avklarer hvor mye penger barnet kan bruke på egenhånd uten å spørre på forhånd, sier Johansen.

Hun mener at det er viktig å lære barnet å bli økonomisk ansvarlig gjennom å forklare betydningen av penger og hvor de kommer fra, samt gjøre grundige undersøkelser på forhånd.

- Foreldre bør undersøke det maksimale uttaket på kortet på forhånd, samt om det kan brukes til netthandel. Som foreldre vil man få automatisk innsyn i barnets nettbank og kortbruk, og da kan man hele tiden kontrollere hvor mye penger som blir brukt, og på hva, forklarer Johansen.

Lindboe legger til at praksisen og aldersgrensen for å få bankkort kan være forskjellig fra bank til bank, men at det vanligvis er foreldrene som bestemmer om barnet skal ha eget bankkort.

- Og dersom begge foreldrene har foreldreansvar, så skal begge foreldrene i teorien signere på avtalen, sier hun.

Les også: Skal barna få ukelønn?

Vil 12-åringen trene styrketrening?

For mange barn i denne alderen får utseende en langt større betydning og dette kan medføre at flere blir svært opptatt av hvordan de ser ut. Johansen mener at for mye fokus på styrketrening kan være med på å underbygge kroppspresset som mange unge føler på, selv om treningsformen i utgangspunktet er positiv.

- En idé kan være å sette sammen aktivitetsgrupper eller trene sammen med barnet i form av morsomme aktiviteter, eller styrketrening med egen kroppsvekt der belastningen er mye mindre, sier hun.

Hun legger til at de fleste treningssentrene i Norge har en nedre aldersgrense på 16 år, og at barnas tilgang til styrketrening derfor ofte er forbeholdt fritidsaktiviteter.

- Styrketrening er i utgangspunktet positivt, også for barn, men det er viktig at den da gjennomføres riktig og ikke med for tung belastning. Motivasjonen skal ikke være kroppspress, men moro og fysisk aktivitet, sier Johansen.

Kildehenvisning: Stein Erik Ulvund, Foreldrehverdag – Bufdir

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning