11-åringen

Slik er 11-åringen

Barnet kan trekke seg mer unna familien fordi det har et større behov for rom og privatliv.

11-ÅRINGEN: Overgangen fra barn til ungdom kan oppleves tøff fordi barnet møter større krav og forventninger, samtidig som det prøver å finne seg selv. Foto: Gettyimages.com.
11-ÅRINGEN: Overgangen fra barn til ungdom kan oppleves tøff fordi barnet møter større krav og forventninger, samtidig som det prøver å finne seg selv. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Ifølge rådgiver hos Voksne for barn, Monica Johansen, befinner 11-åringen seg i en brytningstid mellom barn og ungdom, og beveger seg inn i puberteten med tilhørende kjønnsmodning, selv om det her er store individuelle forskjeller.

- Overgangen fra barn til ungdom kan oppleves tøff fordi barnet møter større krav og forventninger, samtidig som det prøver å finne seg selv. Kampen for selvstendighet skyter virkelig fart og barnet viser ofte tegn på at det er i ferd med å gi slipp på nettopp ”barnet” i seg selv, sier Johansen.

Trenger rom og privatliv

Hun forteller at barn 11-årsalderen tilbringer mye tid med venneflokken og at de i mye større grad søker tilhørighet og bekreftelse hos jevnaldrende og venner.

- Når gutter og jenter nærmer seg hverandre i skolegården og på fritiden, skjer det oftest i gjenger. Å tilhøre en gjeng kan gi større trygghet når selvtilliten til barnet ikke er på topp, og derfor oppstår det ofte grupperinger, sier Johansen.

Ifølge Johansen kan det være utfordrende for barnet å balansere forventningene og interessene i vennemiljøet med de forventningene familien har.

- 11-åringen har ofte et større behov for å være sammen med venner på kveldene og protesterer stadig oftere mot å gjøre ting sammen med foreldrene sine. Barnet kan altså trekke seg mer unna familien fordi det har et større behov for rom og privatliv, sier hun.

Les også: Skal barnet få bruke sosiale medier?

Foreldrenes rolle for 11-åringen

Hun poengterer viktigheten av at hjemmet bør være en lun havn hvor barnet kan få en pause fra de kravene og forventningene de utsettes for både på skolen og i samspill med venner.

- Foreldre kan oppleve at de i mindre grad blir brukt for informasjon, tilhørighet og bekreftelse, og derfor er det viktig at man finner balansen mellom kontroll og rom for løsrivelse, sier Johansen.

Hun mener at barnets trang til selvstendighet kan komme i konflikt med foreldrenes ønske om å beskytte og kontrollere.

- Dette er helt naturlig, men barnet har godt av å ta større ansvar for seg selv og sitt eget liv. Kunsten blir altså å være lydhør til barnets signaler ved å trekke seg litt ut, uten å melde seg helt ut.

Les også: Slik foregår mobbing i skolen

Søvn og leggetider for 11-åringen

- Hvilke leggerutiner som fungerer er ofte individuelt, men tilstrekkelig med søvn er nødvendig både for skolearbeidet, oppmerksomheten og hukommelsen, sier Johansen.

Hun forteller at barnet trenger minst 9 timer søvn i denne aldersepoken og at dette er spesielt viktig i de ukedagene hvor barnet skal prestere på skolen og i fritidsarenaen.

- I helgene kan man selvsagt utvide leggetidene litt, men det er viktig at den ikke forskyves i så stor grad at det kan forstyrre døgnrytmen og dermed gjøre det vanskelig å stå opp når mandagen melder sin ankomst, sier Johansen.

Hun anbefaler å innføre en rutine på å legge bort mobiltelefonen og begrense den generelle skjermbruken før leggetid. Dersom mobiltelefonen legges utenfor soverommet vil det for eksempel være lettere for barnet å falle til ro.

Kildehenvisning: Stein Erik Ulvund, Foreldrehverdag – Bufdir

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning