Sjekk dine kunnskaper:

Hva kan du om mobbing?

Ta vår mobbe-quiz!

Hva vet du om mobbing?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Mobbing er blant det vi foreldre frykter mest. Vi vil at barna våre skal ha det trygt og godt.

Forskning har blant annet vist at både de som mobber andre og de som blir mobbet selv har høyere risiko for å få helseproblemer som voksne.

Derfor settes det inn en rekke tiltak i skolen, som for eksempel Olweusprogrammet, der målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer samt å fjerne en del myter om mobbing og årsaker til mobbing. Programmet jobber også med å få lærere og foreldre til å engasjere seg aktivt og å gi støtte til den som mobbes.

Andreas lærte å lese ved hjelp av en ny metode

Det viktigste med anti-mobbeprogrammet Olewus, er at enkle og klare regler mot mobbing i skolen blir innført. Elevene får følgende regler å forholde seg til:

  • Vi skal ikke mobbe andre.
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.
  • Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene.
  • Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme.

Informasjonen i quizen og denne artikkelen er basert på Utdanningsdirektoratets store Elevundersøkelse om mobbing fra 2012.

Det mobbes likevel

Mobbing i en eller annen form foregår dessverre i svært mange skoleklasser. Det meste foregår innen samme klasse eller på samme årstrinn, eller det er eldre elever som mobber yngre.

Guttene er de som mobber absolutt mest, og litt flere gutter enn jenter utsettes også for mobbing. Når det gjelder digital mobbing er det imidlertid svært få kjønnsforskjeller.

På disse nettsidene kan du lese tips om hva du skal gjøre dersom du tror barnet ditt mobber eller blir mobbet av andre.

Er du godt forberedt hvis noe skulle skje, eller kan du ikke så mye om mobbing? Ta vår uformelle quiz og finn ut hva du egentlig vet om mobbing i dagens Norge.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning