Pappaer vil ha fleksiperm

Nesten like mange menn som kvinner velger å benytte seg av den nye ordningen med fleksibelt uttak av foreldrepermisjonen.

PAPPA: Vil også benytte seg av  fleksibelt uttak av foreldrepermisjon.
PAPPA: Vil også benytte seg av fleksibelt uttak av foreldrepermisjon. Foto: FOTO: Istockphoto
Publisert Oppdatert

MER TIL FAR FRA 1. JULI

Fra og med 1. juli i 2009 ble den obligatoriske fedrekvoten av fødselspermisjonen økt fra seks til ti uker. To av ukene ble tatt fra de ukene som var til felles fordeling, mens den totale permisjonen ble økt med to uker. Det betyr at foreldrepermisjonen ved 100 % lønn blir 46 uker, hvorav 9 uker er forbeholdt mor og 10 er forbeholdt far. De som velger å ta permisjon med 80 % lønn får totalt 56 uker. Mer informasjon finner på NAVs nettsider www.nav.no.

Tall fra NAV viser også en tredobling av foreldre som kombinerer arbeid og permisjon.

- Det er tydelig at den nye ordningen fremstår som mer attraktiv for foreldre enn den gamle tidskontoordningen. I et samfunnsperspektiv er det spesielt gledelig at ordningen gjør at fedrene kommer mer på banen, sier Hilde Olsen, direktør i NAV.

Les også: Pappa må tvinges hjem

Ny ordning

Fra 1. januar 2007 ble tidskonto erstattet av en ny ordning med fleksibelt uttak av foreldrepenger. Dette har gjort at flere har valgt å kombinere arbeid med permisjon. Den gamle tidskontoordningen ble i gjennomsnitt brukt av færre enn 1500 foreldre pr. år, mens langt flere velger å benytte seg av den nye ordningen med fleksibelt uttak av foreldrepenger. I 2007 valgte 2572 foreldre fleksibelt uttak, og i de ni første månedene i 2008 viser tall fra NAV at 3533 personer hadde benyttet seg av muligheten til å kombinere arbeid og permisjon. Av disse var 1523 menn og 2010 kvinner.

- Når ordningen er blitt mer kjent, viser det seg at flere velger å benytte seg av den. For NAV som forvalter er det gledelig å se det er en vellykket ordning som foreldrene har nytte av, sier Olsen.

Les også: Pappar er jobbtapere

Jobbe så mye man vil

Fleksibelt uttak av foreldrepenger gir mulighet til at foreldrene selv kan kombinere arbeidsdeltakelse og uttak av foreldrepenger etter eget ønske. Det innebærer at man kan jobbe så mye eller lite man vil, med unntak av tre uker før og seks uker etter fødsel. Med tidskonto var det en forutsetning at man måtte begynne å jobbe minst 50 prosent stilling for å ha rett til forlenget permisjonstid. Nå er det ingen nedre eller øvre grense for hvor mye du kan jobbe, og du kan endre fordelingen arbeid/permisjon underveis. Perioden med foreldrepenger kan utsettes, og uttaket kan maksimalt løpe i tre år etter fødsel eller adopsjon. Begge foreldrene kan velge å bruke fleksibelt uttak.

Les også: Skal få deg til føde oftere

I forhold til opptjening av foreldrepenger gjelder de samme reglene som ved ordinær foreldrepermisjon. Også selvstendig næringsdrivende og frilansere kan benytte seg av fleksibelt uttak etter avtale med NAV, men ikke studenter.

Les også: Nyter morsrollen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning