kontantstøtte

Dette må du vite om kontantstøtte

Kan du jobbe? Bruke dagmamma? Ha delt omsorg? Her er alt du må vite om kontantstøtte.

KONTANTSTØTTE: Her er reglene og satsene. Foto: Getty Images.
KONTANTSTØTTE: Her er reglene og satsene. Foto: Getty Images.
Publisert Oppdatert

- Kontantstøtte er en ordning for foreldre med barn mellom ett og to år, eller for adoptivbarn frem til barnet begynner på skolen. Hvis barnet ikke har barnehageplass, eller har mindre avtalt oppholdstid enn tjue timer per uke, har du rett på støtte, opplyser Hanna Fløysvik, fagkoordinator ved familie-området i NAV.

Du kan søke om støtte selv om du har inntektsgivende arbeid eller mottar andre stønader fra NAV, som dagpenger og andre ytelser.

- Fra. 1.juli ble kontantstøtteloven endret, og foreldrene til barnet må nå som hovedregel ha vært bosatt i Norge i minst 5 år for å ha rett på støtte. Dette gjelder når begge foreldrene bor sammen med barnet, enten i samme husstand eller etter avtale om delt bosted. Det kan gjøres unntak dersom man har trygdetid i andre EØS-land, som sammen med botiden i Norge blir minimum 5 år, sier Elin Åsbakk Lind, seniorrådgiver kommunikasjon i NAV Kontaktsenter.

Avtalt barnehageplass er den disponible plassen barnet har i barnehagen. Med andre ord har du ikke rett på kontantstøtte dersom du hevder - eller kan bevise - at barnet ditt bare benytter seg av for eksempel femten timer barnehagetid i uken, så lenge den tildelte plassen tilsier at dere kan disponere mer barnehagetid enn tjue timer i uken.

Les også: Alt om fødselspermisjon og foreldrepenger

Kontantstøtte beløp

Satsene fastsettes årlig av Stortinget, og kan derfor bli endret. Den er skattefri og blir utbetalt i et beløp en gang per måned.

NAV sine satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2017
Ikke bruk av barnehage: 7 500 kr
Til og med 19 timer (50 prosent): 3 750 kr
20 timer eller mer: Ingen kontantstøtte

Les også: Dette må med i barnehagesøknaden

Valgfritt eller ei spiller ingen rolle

Enten du ikke fikk barnehageplassen dere søkte på, eller du av fri vilje ønsker å la barnet være hjemme i ett år til, har du rett på kontantstøtte fra barnets fylte 13 måneder til og med fylte 23 måneder.

- Det er en ordning som ofte tillater flere foreldre å være hjemme med barna i ett år ekstra dersom man vil det, men også en ordning som kan være til hjelp dersom man ikke fikk barnehageplassen man søkte på, forteller Fløysvik.

Det spiller heller ingen rolle om dere velger å benytte dere av dagmamma, slektninger, au pair eller lignende som ikke mottar offentlig tilskudd - dere kan likevel motta støtte.

Kontantstøtte for adoptivbarn

Dersom du har adopterte barn, kan du få støtte i inntil 11 måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt.

- Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av denne 11-måneders perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen, opplyser Fløysvik.

Dersom du har mottatt engangsstønad ved adopsjon, kan du tidligst søke fra måneden etter at stønadsperioden for fulle foreldreperioder ville ha utløpt.

Dersom det blir endringer

Om dere bestemmer dere for å søke barnet inn i barnehage likevel, eller barnet plutselig fikk barnehageplass etter å ha fått avslag, må endringene meldes til NAV hvis dere mottar støtte.

- Dersom barnet begynner i barnehage eller øker den avtalte oppholdstiden til mer enn tjue timer per uke, blir kontantstøtten utbetalt til og med den måneden barnet begynner i barnehagen. Så dersom barnet begynner i barnehage første januar, får dere kontantstøtte for januar, men ikke februar, forteller Fløysvik.

Hvordan søke kontantstøtte

Dersom foreldrene bor sammen, søker én av dere.

Dersom dere bor hver for dere, er det den barnet bor fast sammen med som kan søke om og motta kontantstøtte for barnet.

Dersom dere har inngått avtale om delt bosted for barnet og er enige om det, kan dere dele kontantstøtten. Ingen av dere kan i denne situasjonen benytte en barnehageplass med offentlig tilskudd, og dere må begge søke om støtten.

Du søker på skjemaet «Søknad om kontantstøtte til småbarnsforeldre - NAV 34-00-08». Når du har valgt riktig skjema, vil du se hva slags dokumentasjon og vedlegg som trengs til søknaden, opplyser NAVs nettside.

Kontantstøtten blir normalt utbetalt siste virkedag hver måned.

Les også: Dette må du vite om barnetrygd

Større frihet for foreldre

KrF er et av de partiene som kjemper hardest for å beholde kontantstøtten.

- KrFs holdning handler om vår holdning til foreldre og familien. Foreldrene er de viktigste menneskene i barnas liv, og det er de som er best i stand til å se hvordan familien skal fungere. En fleksibel ordning som gir foreldre større valgfrihet er vårt ønske, forteller Tom Landås, leder og gruppeleder for Haugesund KrF.

I vår tid med fleksibilitet på så mange områder, bør vi også se på ordninger som gir familier flere valgmuligheter etter permisjonstiden, mener Landås.

- Kontantstøtten vil for mange være det bidraget som gjør at de kan satse mer tid på å gi omsorg til barna sine, og å sikre at de viktigste omsorgspersonene kan få mer tid sammen med barna sine, forteller Landås.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning