If Super barneforsikring

Noen unntak trekker ned i en ellers solid forsikring.

Publisert Oppdatert

If dekker invaliditet ved både sykdom og ulykke, og har høye satser, opptil 4 mill. ved invaliditet over 50%. Men unntak ved psykiske lidelser for både invaliditetsdekningen og uførekapital trekker ned.

Erstatning ved invaliditet

Forsikringssummen her er 2 mill. kr. Det kan virke høyt, men gir lavere erstatninger enn konkurrentene ved alle invaliditeter under 50 %. Derimot utbetales dobbel erstatning ved invaliditet over 50 %, altså høyere sum enn de andre forsikringsselskapene. Summen gjelder både sykdom og ulykke, som er bra. Men forsikringen gjør et generelt unntak for medisinsk invaliditet som følge av psykiske lidelse, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende. Det trekker ned. Lavere satser (1 eller 1,5 mill) er tilgjengelig for lavere pris.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

Rett til refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, og som ikke er dekket av andre instanser. Beløpet er ikke spesifisert i vilkårene, men er ikke begrenset. Dagpenger ved sykehusopphold: 450/dag fra dag 1, ved minst 10, maks 365 dager. Dagene trenger ikke være sammmenhengende. En sum på 300.000 utbetales som "økonomisk førstehjelp" ved en av diagnosene på en liste spesifisert av If, som samsvarer med "utvalgte sykdommer" i andre forsikringer. Den utbetales også ved alle andre diagnoser som gir minst 50 % invaliditet. Summen går i sistnevnte tilfelle til fradrag i en invalide-erstatning.

Andre dekninger

Ombygging er støttet med inntil 200.000 kr, dødsfall med 100.000.

Utvidet hjelpestønad

If har ikke utvidet hjelpestønad regulert etter folketrygdsatsene, men heller en ekstra dekning ved langvarig fravær fra skole/barnehage: 450 kr/døgn fra døgn 45, i maks 365 dager. Støtten, kalt "langvarig sykdom" i vilkårene, tilsvarer opptil 164.250 kr, men den varer maks ett år, mens de beste utvidede hjelpestønadene varer i opptil 5 år.

Uførepensjon og uførekapital

72.000 (mulighet for 36.000 til lavere pris). Lav sats for pris som ellers gir 1G, stort sett. Derimot er If de eneste som gir uføredekning fra 40 prosent uførhet. Uførekapitalen er fra 500.000 opptil 1 mill, justert etter uføregrad. Uførekapitalen gjør unntak for psykiske lidelser. Dette trekker ned, siden 60 % av unge uføre har psykiske lidelser som årsak til uførhet.

Spesifikasjoner

Produsent If Forsikring
Pris 3243
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 36.000/72.000 - pris her med høy sats
Erstatning ved medisinsk invaliditet 1, 1,5 eller 2 millioner kroner, avh. av invaliditetsgrad. Dobbel erstatning ved minst 50% invaliditetsgrad, opptil 4 mill..
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 300.000
Behandlingsutgifter Ulykke Ikke spesifisert. Dekkes.
Dagpenger sykehus 450/dag fra dag 1, ved minst 10, maks 365 dager.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet 500 000 opptil 1 mill. Gradert.
Ombygging av bolig 200.000 kr.
Erstatning ved død 100.000
Utvidet hjelpestønad 450 pr. døgn i inntil 365 dager, fra døgn 45.
Annet Psykologisk førstehjelp, gratis helsetelefon

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning