gravid student

Dette har du krav på som gravid student

Du kan få støtte selv om du har permisjon fra utdanningen.

GRAVID STUDENT: Blir du gravid mens du studerer er det en rekke ting du har krav på, som stipend og engangsstønad. FOTO: Getty Images.
GRAVID STUDENT: Blir du gravid mens du studerer er det en rekke ting du har krav på, som stipend og engangsstønad. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Som gravid student er det mye å sette seg inn i for å på best mulig måte forberede seg økonomisk på tiden etter at barnet er født.

Det kan føles overveldende å holde styr på alle stønadene du kan ha krav på i denne perioden, derfor har vi satt opp en komplett oversikt til deg som er student og som venter barn under utdannelsesløpet.

Student og gravid

For å få foreldrestipend fra lånekassen etter at barnet er født må du ikke avbryte utdanningen, eller ta permisjon tidligere enn tre uker før fødselen.

Må permisjon tas ut tidligere, kan lånekassen kan godta det dersom sykdom eller krav fra lærestedet ditt gjorde at du måtte ta tidligere permisjon.

- Lånekassen har ingen egen ordning for studenter som er gravide. De ekstra rettighetene som finnes blir først utløst når barnet er født, sier kommunikasjonsrådgiver for Lånekassen, Lars Erik Skarholm.

Foreldrepenger og engangsstønad som student

- For å få foreldrepenger må mor eller far ha vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden begynner. Mor kan få engangsstønad ved fødsel dersom hun ikke har rett til foreldrepenger, forteller Lise Jørenn Grøndahl Berg. Hun er seniorrådgiver for kommunikasjon- og mediaseksjonen hos NAV.

Engangsstønaden er i dag en engangssum på 61 120 kroner.

Økonomisk stønad fra NAV

- Økonomisk stønad skal i utgangspunktet ikke bidra til å finansiere høyere utdanning. Det forutsettes at studenter sikres inntektsgrunnlag gjennom lån og stipend fra lånekassen for utdanning, eventuelt gjennom egne ordninger for utenlandske studenter, sier Berg.

En student kan ha krav på økonomisk stønad i påvente av utbetaling av lånekassen eller i nødsituasjoner.

- Dersom du ikke har rettigheter i lånekassen, kan det kreves at studiene avsluttes og at du må forsørge deg selv gjennom arbeid eller på annen måte. Unntaksvis vil det likevel være rimelig å innvilge økonomisk stønad, eksempelvis dersom du kun har kort tid igjen til den avsluttende eksamen, forteller Berg.

Foreldrestipend

Etter at barnet er født, kan du få foreldrestipend av lånekassen som blir gitt i perioden etter fødselen.

- Studenter kan få foreldrestipend fra inntil tre uker før fødselen og 46 uker etter, altså inntil 49 uker til sammen, sier Skarholm.

Foreldrestipendet innebærer at den ordinære støtten som studenten får blir gitt som et rent stipend. Du kan få foreldrestipend selv om du har permisjon fra utdanningen. Det gjelder både mor og far, men begge kan ikke få det samtidig.

- Man mister retten til foreldrestipend i perioder der studentens samboer eller ektefelle får 100 % foreldrepenger fra NAV. Hvis uttaket av foreldrepenger er gradert, kan foreldrestipendet bli redusert til 50 %, sier Skarholm.

Forsørgerstipend

Du kan også ha rett på både forsørgerstipend og foreldrestipend.

- Forsørgerstipendet er ekstra støtte utover den vanlige basisstøtten til studenter som har barn på inntil 16 år som de bor sammen med. Hvor mye du kan få i foreldrestipend er avhengig av hvor stor studiebelastning du har, hvor mange barn du har og hvor stor inntekt en eventuell samboer eller ektefelle har, sier Skarholm og legger til:

- Du kan få inntil 1657 kroner i forsørgerstipend per måned, per barn.

I utgangspunktet fungerer støtteordningene foreldrestipend og forsørgerstipend på samme måte for studenter i høyere utdanning, og elever i vanlig videregående opplæring.

- Hvor mye den enkelte student kan få fra lånekassen er avhengig av studentens situasjon, både økonomisk og med tanke på hva slags utdanning hun tar. Det er derfor vanskelig å komme med konkrete tall på hvor mye man kan få i støtte som gravid student.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning