Gjensidige barneforsikring

Dyrest. Gode dekninger, med noen minus.

Publisert Oppdatert

En solid forsikring med gode vilkår. En tiårig ekstra uførepensjon, i stedet for uførekapital/engangserstatning, trekker noe ned, men hjelpestønaden er meget bra. At erstatning ved medisinsk invaliditet bare gjelder ulykke, og ikke sykdom, trekker ekstra ned på en såpass dyr forsikring. 

Erstatning ved invaliditet

Satsen er bra, maks. 25 G, men Gjensidiges dekning for medisinsk invaliditet gjelder bare ulykke, ikke sykdom. Flere av konkurrentene dekker invaliditet også etter sykdom, som utgjør en stor andel av invaliditeter ved myndig alder.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

Engangsbeløpet for utvalgte sykdommer er 3G, en god sats. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 1G. Dagpengene er de beste i testen: 1000/døgn fra dag 1, minst 10 dager, maks 365.

Andre dekninger

Boligombygging og dødsfall har dekning på hhv. 2G og 1G, som er vanlige nivåer.

Utvidet hjelpestønad

Hjelpestønaden gir erstatning på maks 12 G, kalt "Økt pleie- og omsorgsbehov", justert etter folketrygdens satser. Den har ikke objektivt unntak for psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser, som er vanlig for andre sykdomsdekninger. Dette er den beste hjelpestønaden i testen, og den utbetales i sin helhet straks en NAV-stønad er innvilget, justert etter hvilken sats som er innvilget. F.eks. vil sats 1 gi 10 % erstatning, sats 4 gir 100 %. Eventuell utbetalt erstatning for utvalgte sykdommer trekkes fra denne erstatningen.

Uførepensjon og uførekapital

Uførepensjonen er standardsatsen: 1G/år til 67 år. Forsikringen inneholder ikke regulær uførekapital. I stedet har denne forsikringen en tiårig uførepensjon på 1 G, i stedet for en tilsvarende engangserstatning. Med andre ord, vil uførhet de første ti årene fra myndighetsalder medføre en ekstrastønad på 1G årlig i tillegg til den vanlige uførepensjonen. Forsikringen har en meget god utvidet hjelpestønad som engangsbeløp (mer om det lenger ned).

Spesifikasjoner

Produsent Gjensidige Forsikring
Pris 4020
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 1G (0,5 G = 2940 kr)
Erstatning ved medisinsk invaliditet 25G. Ulykke.
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 3G
Behandlingsutgifter Ulykke 1G
Dagpenger sykehus 1000 kr/døgn fra dag 1, minst 10 dager, maks 365.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet 1 G uførepensjon i 10 år ( i standarddekningen) - årlig uførepensjon er tillegg inkl. i denne prisen
Ombygging av bolig 2G
Erstatning ved død 1G
Utvidet hjelpestønad Ekstra engangserstatning, maks 12 G.
Annet Skolerobot, telefonstøtte

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning