Frende Barne - og ungdomsforsikring

To viktige mangler i denne forsikringen.

Publisert Oppdatert

En grei forsikring med gode dekninger på flere områder, som medisinsk invaliditet og kortsiktige støttedekninger, og ugradert uførepensjon.

Men den er eneste forsikring i testen som mangler både uførekapital og hjelpestønad, og det er gjort unntak for psykiske lidelser i dekningen av invaliditet.

Erstatning ved invaliditet

Inntil 25 G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke eller sykdom. God dekning, siden sykdom er inkludert, men et generelt unntak for psykiske lidelser, og også flere muskelsykdommer, trekker ned.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

3G er standard maksbeløp for utvalgte sykdommer. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 2G, som er meget bra. 1 % av 1 G per dag, ved minst 14 dagers sykehusopphold,fram til 18 år. Det tilsvarer 936 kroner per dag, en god dekning.

Andre dekninger

Beste boligombyggingsstøtte, med opptil 4G. Som alle andre, 1G ved dødsfall.

Utvidet hjelpestønad

Frende har ikke hjelpestønad, som utgjør en viktig støtte i en lengre periode - det trekker ned.

Uførepensjon og uførekapital

1G årlig uførepensjon er på linje med snittnivået. Det trekker opp at uførepensjonen er ugradert, altså at hele beløpet utbetales ved minst 50 % uførhet. Men det er ingen uførekapital (engangsbeløp for uførhet) i Frendes forsikring. Det trekker ned.

Spesifikasjoner

Produsent Frfende Forsikring
Pris 3197
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 1G
Erstatning ved medisinsk invaliditet 25 G. Ulykke eller sykdom.
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 3G
Behandlingsutgifter Ulykke Inntil 2G
Dagpenger sykehus 936 kr. / 365 dager.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet Mangler
Ombygging av bolig 4G
Erstatning ved død 1G
Utvidet hjelpestønad Mangler
Annet

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning