FAMILIEBARNEHAGE

Det du lurer på om familiebarnehager

Det er færre barn og et mer hjemlig preg i familiebarnehagene.

FAMILIEBARNEHAGE: Det kan være flere årsaker til at noen velger en familiebarnehage til sitt barn. Foto: Gettyimages.com.
FAMILIEBARNEHAGE: Det kan være flere årsaker til at noen velger en familiebarnehage til sitt barn. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

- Familiebarnehagen er en liten barnehageenhet som drives i et privat hjem. Den har et hjemlig preg som sitt varemerke, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Julia C. S. Pettersen.

Familiebarnehagene skal i all hovedsak følge regelverket som gjelder for alle barnehager, men har også enkelte særregler.

- For eksempel kan hver enhet eller gruppe i en familiebarnehage bestå av maksimalt fem barn, eller i noen tilfeller ti barn. I familiebarnehagen er det heller ikke krav om pedagogisk bemanning, men om bemanning. Dette innebærer at assistenten kan ha ansvaret for barna i det daglige, mens barnehagelæreren skal gi barnehagen veiledning, sier hun.

Familiebarnehager legges ned

Alle barnehager, uansett hvordan de er organisert, er ifølge Pettersen forpliktet til å følge forskrift om rammeplan som beskriver innhold og oppgaver.

- Rammeplanen sier blant annet at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, sier hun.

I 2016 gikk 1,5 prosent av barna som gikk i en barnehage i en familiebarnehage, og tallet går stadig nedover.

- Nesten 250 familiebarnehager er blitt lagt ned siden 2012, sier Pettersen.

Les også: Dette har du krav på som enslig forsørger

Etterspør ordinære barnehager

- Den mest iøynefallende forskjellen på familiebarnehager og ordinære barnehager, er at barn i familiebarnehagen får et tilbud i private hjem, sier administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild M. Olsen.

Han bekrefter at antallet familiebarnehager har gått ned de siste årene, og forteller at det i 2016 var 578 familiebarnehager i Norge.
Totalt finnes det nærmere 6000 barnehager i Norge.

- Når brukerne først og fremst etterspør ordinære barnehager på grunn av den stabiliteten og det fagmiljøet som de bidrar med, er det naturlig og ønskelig at familiebarnehager blir borte. PBL ønsker et variert tilbud, også fra små barnehager, men med full barnehagedekning, mener vi familiebarnehagene bare vil overleve der dette er det eneste alternativet eller der det i perioder mangler ordinære barnehageplasser, sier Olsen.

Les også: Vurderer dere å bytte barnehage?

Fint å kunne velge

Pettersen mener det må være opp til foreldrene å vurdere hva de mener er en god barnehage for sine barn og sin familiesituasjon.

- Det kan være flere årsaker til at noen velger en familiebarnehage til sitt barn. Mulige grunner kan være at det er færre barn i denne type barnehage eller at de ønsker et tilbud med mer hjemlig preg, sier hun.

For andre kan det være tilgjengelighet eller geografisk plassering som er avgjørende når de velger en familiebarnehage fremfor en ordinær barnehage.

Undersøk før du søker

Det finnes i dag mye og god informasjon på nett for foreldre som vil finne ut mer om tilbudet i sin kommune før de velger barnehage til barna.

- På barnehagefakta.no kan du orientere deg i det barnehagetilbudet som finnes, basert på tall som barnehagene selv har rapportert inn. Tallene for familiebarnehager er ganske begrenset, men for barnehager som har gjennomført foreldreundersøkelser, kan du se hvor fornøyde foreldrene er med det generelle tilbudet i barnehagen, sier hun.

For andre barnehager finner du i tillegg informasjon om hvor mange barn det er per ansatt og hvor stor andel av de ansatte som har barnehagelærerutdanning. Det finnes også åpne barnehager, for deg som kanskje ikke er helt klar for å la barnet gå i barnehage enda, men som vil prøve nye aktiviteter med barnet, eller møte andre foreldre.

Faglig oppdatert i familiebarnehager

– En fordel med familiebarnehage er at barna har få voksne å forholde seg til. Vi er sammen med barna hele dagen og får med oss alt som skjer, sier Anett Brandsæter i Toppen familiebarnehage.

Hun tror foreldrene syns det er fint at det er de samme personene som møter dem om morgenen og på ettermiddagen.

– Vår barnehage består at fire hjem. Vi møtes i svømmehallen en gang i uken, har turdag en annen dag og leier et lokale som vi har som base en dag i uken. Dette gjør at barna får erfaring både i små og store grupper gjennom uken, sier hun.

Brandsæter understreker at de har stort fokus på kvalitet, og ønsker å være oppdatert og med på den faglige utviklingen.

– Vi har årsplan og pedagogisk opplegg slik andre barnehager har, og jeg tenker at vi som familiebarnehage har en viktig plass i samfunnet. Noen barn og foreldre har behov for mindre grupper, så et mangfold av tilbud er veldig bra. Med full barnehagedekning får foreldrene selv velge hva de ønsker.

De ansatte i Toppen familiebarnehage er ifølge Brandsæter med på fagdager gjennom kommunen, og deltar også på de kurs de har muligheten til.

– Videre er vi med i en nettverksgruppe med flere private og kommunale barnehager i kommunen, og har refleksjonsmøter å kveldstid, avslutter hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning