DnB barneforsikring

Testvinner! Men høy pris.

Publisert Oppdatert

Vår testvinner fordi den har bredest dekninger på alle områdene som er viktige. Men den er også nest dyrest. 

Erstatning ved invaliditet

Inntil 2,2 mill. kroner (23,5 G) - ved 100 prosent medisinsk invaliditet, grunnet enten sykdom eller ulykke. Erstatning basert på invaliditetsgrad. Et pluss at dekningen gjelder invaliditet både utløst av ulykke og sykdom. Invaliditetserstatning omfatter ikke ADHD, ADD, autisme, asberger, tourettes syndrom og følger av slike, men det er ikke et generelt unntak for psykiske lidelser.

Behandlingsutgifter, dagpenger, utvalgte sykdommer

Engangsbeløpet for utvalgte sykdommer er opptil 250.000 kroner, litt under 3G, som er snittet. Utgifter etter ulykkesskade til f.eks. lege, tannlege samt reiseutgifter, dekkes med inntil 100.000 kr - i inntil tre år etter skadedato. Dagpenger fra 10. dag på sykehus; 400 kr/maks. 365 dager - en lavere sats enn mange av de andre selskapene.

Andre dekninger

Nødvendig tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler kan gi en engangs-erstatning på inntil 160 000 kroner - som er blant de laveste satsene. Dersom ditt barn dør utbetales 100 000 kroner til dekning av nødvendige utgifter.

Utvidet hjelpestønad

Dersom barnet er innvilget hjelpestønad fra folketrygden, suppleres denne med inntil 120.000 kr./år i maks. fem år, basert på innvilget sats og periode fra folketrygden. En meget bra ordning som sikrer ekstra støtte i en periode med potensielt store ekstra kostnader.

Uførepensjon og uførekapital

98.000 i året er litt over 1G. Uførekapitalen er 500.000, som utbetales ugradert. Erstatningen utløses når den forsikrede etter sykdom eller skade inntrådt i forsikringstiden har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig. Samlet er dette meget gode uføredekninger.

Spesifikasjoner

Produsent DnB
Pris 3900
Uførepensjon, årlig, til 67 år ved minst 50 % uførhet 98.000
Erstatning ved medisinsk invaliditet 23,5 G. Sykdom og ulykke
Engangsbeløp utvalgte sykdommer 250.000
Behandlingsutgifter Ulykke 100.000
Dagpenger sykehus 400/365 dager. Fra dag 10.
Uførekapital/engang.erst. minst 50 % uførhet 500.000. Ikke gradert.
Ombygging av bolig 160.000
Erstatning ved død 100.000
Utvidet hjelpestønad Maks 120.000 år/5år. Etter folketrygdens satser.
Annet

Konklusjon

Vår karakter

Noen av produktene vi i Klikk.no tester kan ha to priser, Veil. pris og Beste pris. Beste pris er prisvarsling levert av Prisguide.no, en kommersiell partner av Klikk.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning