Mammapermisjon

Dette må du vite om mammapermisjon

Hva defineres som mødrekvote eller mammapermisjon?

MAMMAPERMISJON: Mødrekvoten starter ved barnefødsel og er på ti uker. Foto: Getty Images
MAMMAPERMISJON: Mødrekvoten starter ved barnefødsel og er på ti uker. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Mødrekvote, eller mamma-permisjon, er i tillegg til de tre ukene før termindato, på 10 uker.

Seks av de ukene må tas ut rett etter fødsel, de resterende fire ukene kan tas ut når man vil i permisjonstiden. Man må imidlertid ha opparbeidet deg rett til foreldrepenger.

Mor kan starte uttaket av foreldrepenger opptil 12 uker før termin, i så fall trekkes alt over 3 uker av fellesperioden.

- Hvis bare mor har opptjent rett til foreldrepenger, får mor hele permisjonen. Hvis det er omvendt og far skal motta foreldrepenger er det krav til aktivitet hos mor. Dette kan være hvis mor er student og far jobber, sier Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos med fokus på lønn, trygd og pensjonvern, samt bakgrunn fra fire år i NAV, blant annet barnebidrag, foreldrepenger og ytelser til enslige forsørgere.

Les mer: Dette må du vite om pappapermisjon og fellesperiode

Tre av ukene (15 virkedager) i foreldrepengeperioden må tas av mor rett før termindato. Disse ukene kan ikke benyttes etter at barnet er født. Hvis fødselen skjer for eksempel én uke før termindato, får du altså ikke denne uken tilbake senere i foreldrepengeperioden. Tilsvarende har mor også fått 10 uker som er forbeholdt henne (gjelder barn født etter 1. juli 2014).

Siden de seks første ukene etter fødsel er forbeholdt mor, har hun da fire uker som kan tas når som helst i løpet av mammapermisjonen. Hvis barnet blir født etter termindato, vil dagene fra termindato og fram til fødselen trekkes fra fellesperioden.

Det viktige å merke seg her, er at de tre ukene før termin ikke teller som en del av mammapermisjonen, men tas av fellesperioden.

Les også: Alt om fødselspermisjon og foreldrepenger

Mammapermisjon ved tvillingfødsel

Ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, blir stønadsperioden utvidet med fem uker for hvert barn mer enn ett hvis du har valgt 100 prosent dekningsgrad. Hvis du har valgt 80 prosent dekningsgrad, blir utvidelsen sju uker. Disse ukene kan tas av far samtidig med mor, når som helst i løpet av stønadsperioden.

- Far kan for eksempel være hjemme med sammen med mor i 5 uker etter fødselen. Han kan velge om de ukene han tar samtidig som mor brukes av disse «tvillingukene» eller om han forbruker av fedrekvoten sin. Alternativt kan mor bruke disse ekstraukene til å forlenge sin permisjon, sier Eliane Innvær Svendsen, Fagkoordinator for Foreldrepenger ved NAV kontaktsenter Hordaland.

Les også: Har du rett på svangerskapspenger?

Retten til ammefri

En mor har også krav på lønn mens du ammer når hun begynner på jobb igjen etter mammapermisjon.

I henhold til Arbeidsmiljøloven §12-8 har en mor som ammer rett til fri en time fra jobb med full lønn, hver dag. Retten til ammefri, eller ammepermisjon, gjelder for de som har barn under ett år. Dette kan tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil en time hver dag.

Mor står fritt til å selv velge når i løpet av arbeidsdagen man tar ammefri.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning