PAPPApermisjon

Dette må du vite om pappapermisjon og fellesperiode

Pappapermisjon, også kalt fedrekvote, kan tas når som helst i permisjonstiden, med unntak av de seks første ukene etter fødsel.

PAPPAPERMISJON: Fedrekvoten er på 10 uker og kan tas når som helst i permisjonstiden, unntatt de seks første ukene etter fødsel. Foto: Getty Images
PAPPAPERMISJON: Fedrekvoten er på 10 uker og kan tas når som helst i permisjonstiden, unntatt de seks første ukene etter fødsel. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Som mammapermisjon, er også pappapermisjon på 10 uker. For å ha rett til fedrekvote må både mor og far ha rett til foreldrepenger.

Pappapermisjon kan far ta når som helst i perioden for foreldrepermisjon, med unntak av ukene før termin, samt de seks ukene etter fødsel. Det er medisinske grunner til at disse er forbeholdt mor.

Hvis mor står alene om omsorgen for barnet, eller om far ikke har rett til foreldrepenger, overføres disse ukene til mor.

Therese Krohn, seksjonssjef i ytelsesavdelingen på NAV informerer om at du kan ta pappapermisjon sammenhengende, men mange velger også fleksibelt uttak.

- Ved graderte foreldrepenger eller fleksibelt uttak, blir utbetalingene redusert i forhold til hvor mye du jobber, og foreldrepengene blir fordelt over en lengre periode. Her er det ingen grense for hvor mye du kan jobbe, sier Krohn.

Les mer om fleksibelt uttak på NAV.no.

Hva hvis det ikke er far, men medmor som skal være hjemme med barnet?

- Medmor vil få samme rettigheter som far og kan motta foreldrepenger eller pappapermisjon. Det vil si at regler som gjelder for en far, gjelder på samme måte for en medmor. Likekjønnede par som adopterer barn har samme rettigheter som heterofile par, forteller Eliane Innvær Svendsen, Fagkoordinator for Foreldrepenger ved NAV kontaktsenter Hordaland.

Hvis mor ikke har rett til foreldrepenger, men heller har mottatt engangsstønad, har ikke far/medmor rett på fedrekvote.

Les også: Alt om fødselspermisjon og foreldrepenger

Fellesperiode

Fellesperioden er det som er igjen etter at mammapermisjon og pappapermisjon er gjennomført med 10 uker hver, samt de tre ukene før fødsel. Fellesperioden kan fordeles akkurat slik dere ønsker. Hvis man velger modellen med 100 prosent lønn, har hver familie en «fellesperiode» på 26 uker. Med 80 prosent lønn blir fellesperioden 36 uker. Disse kan fordeles fritt mellom mor og far.

Her kan dere velge mellom to dekningsgrader. Dekningsgraden påvirker både utbetalingene, og lengden på permisjonen.

Hvis dere ønsker å ta ut foreldrepenger samtidig, finnes det enkelte begrensninger:

- Man kan velge å få 100% dekning, inntekten din blir dekket fullt ut opptil 6 ganger grunnbeløpet, men gir 10 uker kortere permisjon. Velger du 80 prosent dekningsgrad er den totalt på 49 uker. Da får du dekket 80 prosent av lønnen din, men lenger permisjon – totalt 59 uker, sier Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos med fokus på lønn, trygd og pensjonvern, samt bakgrunn fra fire år i NAV, blant annet barnebidrag, foreldrepenger og ytelser til enslige forsørgere.

Dere kan maksimalt ta ut 150 prosent foreldrepenger samtidig ved å kombinere 100 prosent mødre- eller fedrekvote med inntil 50 prosent fellesperiode.

Når du tar ut 100 prosent av kvoten din, kan den andre forelderen i tillegg ta ut graderte foreldrepenger av fellesperioden med inntil 50 prosent.

Hvis far for eksempel tar ut 100 prosent fedrekvote og mor ønsker 50 prosent foreldrepenger av fellesperioden samtidig, må mor være minimum 50 prosent i jobb. Hvis hun er 20 prosent hjemme med foreldrepenger, må hun være 80 prosent i jobb, opplyser NAV.

På NAV.no kan du lese mer om reglene rundt foreldrepenger.

Hvis dere går for 100% dekningsgrad vil det da være 26 uker igjen, og 36 uker igjen hvis dere går for 80% dekningsgrad.

Therese Krohn, seksjonssjef i ytelsesavdelingen på NAV, opplyser at det totalt vil gi forskjellig utslag økonomisk. Dette opplyser også NAV om i søknadsskjemaet for foreldrepenger.

- Den totale utbetalingen av foreldrepengene blir høyere ved å velge 100 prosent dekningsgrad. Noen velger å ta ut foreldrepenger med 100 prosent dekningsgrad og deretter ulønnet permisjon. Hvis du tar ulønnet permisjon i mer enn 14 dager, kan det påvirke retten din til blant annet sykepenger, sier hun.

Om far skal ta ut hele eller deler av fellesperioden er det krav til hva mor gjør. Dette kan du lese om på NAV.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning