BARNEforsikring

Skulle uhellet være ute, er barneforsikringen god å ha

Bare husk å sjekke hva forsikringen dekker.

BARNEFORSIKRING: Er barneforsikring egentlig nødvendig? FOTO: Getty Images.
BARNEFORSIKRING: Er barneforsikring egentlig nødvendig? FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

- Barneforsikring er en forsikring av barn som kan gi erstatning ved ulykke, sykdom og uførhet, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun forteller at forsikringen kan være et viktig supplement til det Folketrygden dekker og en essensiell økonomisk hjelp til barnet og foreldrene.

– Vi forsikrer både hus, bil, båt, hytte og kanskje hunden, men at vi må forsikre oss selv og barna glemmer mange. Utsettes du eller barna dine for sykdom, arbeidsuførhet eller ulykke uten riktig forsikring kan imidlertid de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige, sier hun.

Et pleietrengende barn krever både ekstra tid, ressurser og omsorg som legger press på familien sosialt og økonomisk. I tillegg kan det ifølge Sandmæl bety svært mye for barnets økonomiske fremtid.

Merk deg forskjellene

- Foreldre må være klar over at det nå er større forskjeller på barneforsikringer enn før. For noen år siden var dekningsomfanget relativt likt, men nå har det blitt store forskjeller, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Han anbefaler å være særlig oppmerksom på forsikringens dekningsgrad dersom barnet blir ufør.

- Det gjelder både beløpet knyttet til uførepensjon, som barnet skal motta i rater dersom han eller hun blir ufør, og uførekapital, som er en engangsutbetaling. Dette er viktig med tanke på barnets langsiktige livsvilkår, sier han.

Andre deler av forsikringen er ifølge Jensen for de fleste ikke like essensielt, med mindre du er skikkelig uheldig.

- Da tenker jeg blant annet på dekningen som gjelder utvidet hjelpestønad eller dagpenger ved sykehusopphold, sier han.

Trenger man barneforsikring?

Det finnes altså mange forskjellige barneforsikringer på markedet, og det å vite hvilken du skal velge, eller om det er nødvendig kan være vanskelig.

- Den vesentlige forskjellen mellom de ulike selskapene er dekningsinnholdet i forsikringen. Noen har for eksempel unntak for enkelte sykdommer, og beløpene som utbetales varierer også, sier Sandmæl.

Hun legger til at det er langt flere barn som rammes av sykdom enn ulykke, og mener derfor det er viktig at en barneforsikring dekker begge deler i tillegg til at den bør inneholde uføredekning.

- Et barn som skades eller rammes av sykdom kan bli ufør slik at det ikke får muligheten til å opparbeide rettigheter i folketrygden. Uten forsikring vil barnet ditt mest sannsynlig ende opp som minstepensjonist resten av livet, sier hun.

Les også: Alt om foreldrepenger og fødselspermisjon

Pris på barneforsikring

Skulle det utenkelige skje, og barnet ditt mister evnen til å arbeide, vil han eller hun få en uføretrygd etter regler for unge uføre. Dette gir ifølge Sandmæl en uføretrygd på omtrent 270 000 kroner i året.

- Eventuelle utbetalinger fra forsikringsselskapet sikrer barnet en inntekt i tillegg til uføretrygden fra NAV, sier hun.

Det avgjørende når du velger forsikring, bør derfor være dekningsforholdet.

- De dyrere forsikringene har bedre dekning, så enkelt er det egentlig, sier hun. Når du kjøper barneforsikring, må du som regel aller først fylle ut en helseerklæring.

Denne skal avdekke om barnet har sykdommer eller skader.

- Hvis det allerede er kjent at barnet har for eksempel diabetes, vil forsikringsselskapet gjøre en vurdering av om det dekker utbetalinger som følge av akkurat denne sykdommen, sier Sandmæl.

De fleste forsikringsselskaper tilbyr barneforsikring fra barnet er tre måneder.

Les også: Har du rett på svangerskapspenger?

God hjelp til alle

Heldigvis er vi i Norge sikret god helsehjelp uansett hvor og om vi er forsikret.

- Barn er prioritert i norsk helsevesen og i velferdsordningen selv om vi fra tid til annen blir presentert for tilfeller på det motsatte. Du skal dermed kunne forvente å få behandling for barnet ditt dersom det blir sykt eller ufør. Den viktigste forsikringen du har for barna dine er dermed den du betaler gjennom skatten til et velfungerende helsevesen, sier Jensen.

Han understreker at det derfor ikke er noen grunn til å ha dårlig samvittighet dersom du ikke tegner forsikring for dine barn, selv om representanter fra forsikringsbransjen er opptatt av at alle barn bør forsikres.

- Det er som med all annen forsikring. De fleste får ikke bruk for den, men blant dem som får det, vil det alltid være noen som priser seg lykkelig over å være forsikret, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning