Alt du må vite om dagmamma

Vurderer du å ansette en dagmamma?

Det er stor forskjell på å ha barnet i en barnehage og hos en dagmamma.

DAGMAMMA: Mange dagmamødre passer flere barn samtidig. FOTO: Getty Images
DAGMAMMA: Mange dagmamødre passer flere barn samtidig. FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

En dagmamma passer barn på dagtid. Enten kan barnet bli passet i sitt eget hus, eller hos dagmammaen.

Ofte passes barna når foreldre er på jobb, og det kan variere mellom ett eller flere barn som passes samtidig.

- De fleste dagmammaer tar kontantstøtten pluss prisen av en barnehageplass. Hver enkelt dagmamma må avgjøre hvor mye de ønsker, og om mat og bleier er inkludert eller ikke, sier Anne-Louise Dahl.

Dahl har arbeidet som dagmamma siden 1993, og har passet over 135 barn. Hun gir tips til foreldre som vurderer å ansette en dagmamma.

Videre forklarer hun hvordan dagmammaer varierer i pris, antall barn, kompetanse og utdanning.

Lønn til dagmamma

Lene Marie Ringså er seksjonssjef for personskatt, og forklarer at det er opp til arbeidsgiveren og arbeidstaker å avtale lønn, eventuelt med støtte fra fagorganisasjoner.

Videre forteller hun at foreldre som betaler for barnepass har bestemte rettigheter og plikter med hensyn til rapportering av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er noen skjemaer som må fylles ut. Du kan se mer informasjon på Skatteetatens sider.

- Det kan være andre krav og regler du må forholde deg til i tillegg hvis du er arbeidsgiver for barnepasseren, altså at barnet passes i eget hjem. Eksempelvis har dagmamma krav på feriepenger når arbeidet er utført, informerer hun.

Slik fungerer en dagmamma

Ifølge partner Henning Heitmann og senioradvokat Magne Mjaaland hos advokatfirmaet SANDS, er det to måter å knytte til seg dagmamma på.

- Dagmammaen kan være ansatt av foreldrene, eller være selvstendig næringsdrivende, informerer de.

De forklarer at dersom barnet passes i foreldrenes hjem, anses dagmammaen som arbeidstaker og foreldrene som arbeidsgiver. Foreldrene er forpliktet til å trekke skatt av lønnen og betale feriepenger. Dagmammaen vil også ha stillingsvern etter arbeidsmiljølovens regler. Hvis foreldrene ønsker å avslutte arbeidsforholdet må det foreligge saklig grunn. Foreldrene er også pliktig å betale sykepenger for de første 16 dagene av en sykmeldingsperiode, som i andre arbeidsforhold. Det skal imidlertid ikke betales arbeidsgiveravgift ved barnepass når barnet er under 12 år.

- Dersom barnet passes i dagmammaens hjem, anser skattemyndighetene vedkommende som selvstendig næringsdrivende, bemerker de.

Ringså legger til at når du er arbeidsgiver må arbeidsforholdet registreres hos skattemyndighetene. Hun bekrefter at det ikke er arbeidsgiveravgift for foreldre som er arbeidsgivere i forbindelse med barnepass, og understreker imidlertid at dagmammaer skal betale trygdeavgift etter samme sats som lønnstakere.

Les også: Rettighetene du har som enslig forsørger

Dette bør kontrakten inneholde

Partneren og senioradvokaten opplyser om at kravene til kontrakt kommer an på om det er arbeidsforhold som etableres.

- Er en dagmamma ansatt av foreldrene, skal det foreligge en arbeidsavtale som oppfyller arbeidsmiljølovens vilkår. Det stilles samme krav til innhold i arbeidsavtale for en dagmamma som i andre typer arbeidsforhold. Avtalen skal opplyse om blant annet arbeidssted, arbeidstid, lønn, oppsigelsestid, ferierettigheter og andre slike ting, sier de.

Videre poengterer de at dersom en dagmamma er selvstendig næringsdrivende, er det ikke noe lovmessig krav til innhold i kontrakt. Det bør likevel tas inn forhold som avtalt vederlag, antall timer per dag barnet skal passes og oppsigelsestid.

Forskrifter for barnepass

- Dersom en dagmamma tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og antall barn som er tilstede samtidig er tre eller flere, (inkludert egne barn), vil virksomheten være omfattet av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forklarer Heitmann og Mjaaland.

De legger til at forskriftens formål er å bidra til at miljøet fremmer trivsel, helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. I forskriften stilles det blant annet krav til lokalenes utforming og innretning, mulighet for aktivitet og hvile, og det er reglement som omfatter rengjøring, vedlikehold og inneklima. Hvis dagmammaen omfattes av denne forskriften kreves godkjenning fra kommunen.

Les også: Dette avgjør om du har rett på svangerskapspenger

Politiattest som dagmamma?

Heitmann og Mjaaland hos advokatfirmaet SANDS påpeker at foreldre ikke kan kreve at dagmammaer fremlegger politiattest. En slik attest gis kun til formål med hjemmel i lov, og per i dag finnes ikke det.

- Dette innebærer at foreldre som vil engasjere en dagmamma ikke på eget initiativ kan kreve å få politiattest hos politiet, og en person som vil arbeide som dagmamma har ikke krav på å få slik attest hos politiet om vedkommende ber om det, sier advokatene.

Råd fra en dagmamma

Dersom du vurderer å ansette en dagmamma har Dahl følgende råd:

1. Bruk litt tid når du skal finne en dagmamma, snakk gjerne med flere og avtal møter.

2. Spør om alt du lurer på. Få dagmammaen til å fortelle om seg selv og hvordan hverdagen er.

3. Observer hvordan dagmammaen er rundt barnet, det er viktig med kjemi mellom barn og dagmamma.

4. Be om referanser.

5. Sjekk om det er tilrettelagt for barn hos dagmamma.

6. Skriv en arbeidskontrakt på forhånd, slik at dere begge vet hva som forventes.

7. Hvis du får en god magefølelse har du som regel valgt rett, men bruk tid på å kjenne etter hvordan du egentlig føler.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning