Populære fylkesnavn

Sjekk hvilket navn som topper i ditt fylke

Balder kommer oftest fra Oslo, Barbro fra Buskerud, Benedikte fra Vest-Agder og Botolv fra Sogn og Fjordane. Sjekk om du har et typisk fylkesnavn.

NAVNET SKJEMMER INGEN?: Noen norske barn får navn fra navnetoppen, andre får mer særpregede fylkesnavn. Det finnes tusenvis av navn å velge mellom.
NAVNET SKJEMMER INGEN?: Noen norske barn får navn fra navnetoppen, andre får mer særpregede fylkesnavn. Det finnes tusenvis av navn å velge mellom. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

I mange år var Bærum foregangskommunen for populære navn. For å tippe på hva som ble de mest populære navnene i fremtiden, var bare å se på navnetoppen i Bærum kommune. For der ble vestkantnavnene etablert - som senere ble østkantnavn - og landsdekkende navn. Slik er det ikke helt lenger.

Les: Hvert fjerde barn får dobbeltnavn

- Bærum har ikke samme effekt som de hadde på midten av nittitallet. Tidligere har jeg påvist at endel navnemoter starter i Bærum (les Oslo Vest) og brer seg som ringer i vannet. I de senere år har jeg ikke fått til dette. Men jeg har ett inntrykk av at det fortsatt er noe av det samme, sier navnestatistiker Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå. Tidligere var det store forskjeller i navnebruken mellom fylker. I dag er de vanskelig å finne. Han sier at i dag er folk "likere" over hele landet.

Særpregede fylkesnavn

 • Østfold: Desirée, Jorann, Venja og Madelen. Holm, Rino, Stene og Bjørge.
 • Akershus: Luna og Stefi. Gunner og Jeppe.
 • Oslo: Janine, Mariam, Nini og Svea. Balder, Jeppe, Storm, Valentin og Theo.
 • Oppland: Edrun, Olave, Torø, Snøfrid og Eldri. Andris, Bjørner, Sylfest og Iver.
 • Hedmark: Goro, Magnvor, Solvår og Toini. Jarne, Ments, Sæming og Borger.
 • Buskerud: Barbro, Jøra, Runi og Tilda. Embrik, Hellik, Herbrand og Reiulf.
 • Vestfold: Bettine, Eidi, Geirid, Ragne og Venja. Håvald,Runo og Ørnulv.
 • Telemark: Åsne, Åste, Hæge og Marikken. Ambros, Ånund, Hølje, Tarjei og Jarand.
 • Aust-Agder: Amborg, Gyro, Maylin og Tomine. Dreng, Notto, Tjøstolv, Tallak og Torjus.

For at et navn skal regnes som spesielt for et fylke, er det satt en nedre grense på 20 prosent i denne oversikten, ifølge boka 10 001 navn - Norsk Fornavnleksikon.

Det betyr at minst 20 prosent av personene med dette navnet her i landet bor i akkurat dette fylket.

Små forskjeller fra fylke til fylke

Det er ikke så lett å finne regionale variasjoner i fjorårets navnevalg, men et par fylker skiller seg litt ut. I Oslo topper Mohammed som guttenavn, hvis alle mulige stavemåter regnes. På landsbasis ligger navnet likevel bare på 53. plass.

- I stor grad leder Oslo og Bærum an i introduksjonen i nye toppnavn. Navnene får en regional posisjon, før de får spredning. William sto veldig sterkt i Oslo og Bærum for kort tid siden, nå sprer det seg utover landet. Denne prosessen går fortere og fortere. I bygdene finner man fort helt urbane navn, har Bottolv Helleland, navneforsker ved Institutt for lingvistikk og nordiske studier ved Universitetet i Oslo tidligere uttalt.

På den annen side, finnes det mange eksempler på typiske fylkesnavn som ikke er like populære i andre fylker.

Sjekk hvilke navn som topper i ditt fylke:

Navnesærpreg i dag

Når vi hører et navn, kan vi noen ganger ane hvor han eller hun kommer fra. - Således kan vi assosiere navnet Valgerd med Hardanger fordi Valgerd Svarstad Haugland kommer derfra, og det viser seg at de fleste med dette navnet kommer fra fylket hennes, Hordaland, sier Gulbrand Alhaug, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har nylig gitt ut boka 10 001 navn - Norsk fornavnleksikon. - Noen foreldre vil gjerne gi barnet et navn som har tradisjon der de bor, og det finnes det mange muligheter for, sier han.

Særpregede fylkesnavn

 • Vest-Agder: Benedikte, Marlyn, Tøri, Siren og Tilda. Mardon, Ånen, Torgny og Toralv.
 • Rogaland: Olena, Sikke, Taletta, Tonette og Dagbjørg. Enevald, Ordin, Johne, Tønnes og Ommund.
 • Hordaland: Gjøa, Inglaug, Madli, Malena og Karolina. Engel, Samson, Sæbjørn, Halldor, Bjarte og Malvin.
 • Sogn og Fjordane: Jonfrid, Lovisa, Kristina, Bertine og Leni. Botolv, Dagmund, Magn, Sølve og Anfinn.
 • Møre og Romsdal: Ildri, Karn, Lindis og Palma. Kårstein, Palmar, Sæbjørn og Sevrin.
 • Sør-Trøndelag: Kolbjørg, Kristmar, Magli, Kanutte og Kjellrun. Jomar, Jorg, Margido og Esten.
 • Nord-Trøndelag: Asrun, Gunnel, Jonetta, Beret og Sylva. Lornts, Modulf, Otte og Joralf.
 • Nordland: Agdis, Karly, Ingny, Frid og Viola. Jentoft, Mareno, Rainer, Boy og Sture.
 • Troms: Aid, Nelle, Kjærlaug, Karlotte og Ninni. Hilberg, Hedly, Oleif og Hermod.
 • Finnmark: Maret, Risten, Hilja, Rosita og Simone. Ante, Klemet/Lemet, Mikkel, Ture og Hagbart.

Kilde: 10 001 navn - Norsk Fornavnleksikon.

Søk i navnekarusellen her:

Karakteristiske navn

Alle fylker har sine navn. Et karakteristisk navn i Rogaland er Taletta, Oleif i Møre og Romsdal og Torø i Oppland. Andre navn er Jarne i Hedmark, Andris i Oppland, Herbrand i Buskerud, Ambros i Telemark, Ordin i Rogaland og Klemet i Finnmark.

Hvilke fylker skiller seg ut med særpregede navn? Ifølge boka 10 001 navn - Norsk fornavnleksikon er det spesielt Vestlandet og Nord-Norge som skiller seg ut med mange slike navn.

- Det er enkelt å forklare hvorfor Finnmark har så mange særpregede navn, for der er samiske navn i bruk, for eksempel Aila, Aili, Risten, Lemet og Ante. Noen av disse er varianter av navn vi kjenner til ellers i Norge, for eksempel Risten av Kristin og Lemet av Klemet, sier Alhaug.

Se på folketallet

Hvordan kan en finne ut om et navn er særegent for ett fylke? - Det er jo ulikt folketall i fylkene, og et navn som Mikkel ville ikke fremstå som spesielt for Finnmark om et fylke som med få innbyggere (som Finnmark) hadde "telt" like mye som Akershus der det bor over sju ganger så mange som i Finnmark, sier Gulbrand Alhaug.

- Ved å bruke relative tall, det vil si å ta hensyn til ulikt folketall i de enkelte fylkene, får vi et mer korrekt bilde av hvor spesielt et navn er for et fylke. Selv om det bor flere som heter Mikkel i Akershus enn i Finnmark, framstår Mikkel som et mer særpreget navn for Finnmark enn for Akershus når vi tar hensyn til folketallet.

Les også:

Hva har kongebarna til felles med Vilde Marie og Ole Martin?

De mest populære fylkesnavnene i 2010

Oslo:

 1. Mohammad / Sara
 2. Oskar / Nora
 3. Jakob /Ingrid
 4. Aksel / Sofie
 5. William / Anna

Sjekk her hvilke navn som topper i ditt fylke:

Finnmark:

 1. Kristian / Leah
 2. Martin / Sofie
 3. Lucas / Linnea
 4. Daniel / Mia
 5. Kasper / Emma

Kilde: SSB

Dyrenavn er blitt trendy

Slik lager du ett nytt fornavn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning