Bibelnavn

Sjansen for at barna dine har bibelnavn er minst 40 prosent

Denne sjekklista er et must for både kristne og ateister.

BARNET SKAL HETE..: Bibelnavn har ikke vært så moderne som nå på over 100 år. Bildet er fra en barnedåp i Lunner kirke.
BARNET SKAL HETE..: Bibelnavn har ikke vært så moderne som nå på over 100 år. Bildet er fra en barnedåp i Lunner kirke. Foto: Foto: Bernt Eide, Samfoto/ Scanpix
Publisert Oppdatert

Navn fra Bibelen er populært. Blant gutter født i 2010, utgjør bibelske navn 38 av de 100 vanligste. Blant de aller vanligste navnene dominerer bibelnavnene ennå mer:

Seks av de ti og 13 av de 20 vanligste, og 25 av de 50 vanligste, er bibelnavn.

Jentelista er ikke like dominert av bibelske navn blant de aller mest brukte, men hele 44 av de 100 vanligste navnene har bibelske røtter, og ni av de 20 mest brukte.

Tusen år

"De velbrukte Kari, Marit, Nils og Lars er norske navneformer for helgener som har vært flittig dyrket i store deler av kristenheten. Denne navnebruken begynte med kristningen av Norge for rundt tusen år siden, og skjøt nok fart utover 1300- og 1400-tallet", skriver navnforsker Ivar Utne i boka "Hva er et navn?".

Men i første halvdel av 1900-tallet måtte bruken av bibelnavn vike for norske middelaldernavn, så som Arne og Astrid.

Det er først nå rundt tusenårsskiftet at det er blitt riktig så trendy igjen med navn fra Bibelen, og gjerne gammeltestamentlige navn som Noah og Sara.

Ut med Per og Pål

I Dag Kjær Smemos "Bibelsk navnbok fra 2002" finnes 1200 navn med bakgrunn i Bibelen. Mange av disse er velkjente navn som har dominert navnetoppen særlig de siste tiårene.

I 1970 fantes det ingen bibelske navn blant de 10 mest brukte guttenavnene.

I 1975 og 1980 var Thomas med på lista. I 1990 og 1995 fikk Thomas etter hvert selskap av Andreas, Daniel og Joakim, viser statistikken fra Statistisk sentralbyrå. I 2010 er Thomas på 45. plass, mens Andreas har falt til 26. plass.

Bibel-avledete tradisjonsnavn som Per, Pål og Jon er ikke en gang blant de 100 mest brukte navnene i 2010.

Inn med Lukas og Sara

Nå toppes guttelista av evangelist Lukas/Lucas, apostel Mattias er nr. 3 og evangelist Markus nr. 6.

Jonas, Kristian og Aleksander er de tre andre navnene med bibelrøtter som er inne blant de 10 mest brukte guttenavnene.

Blant jentenavnene er Sara, Thea og Maja på topp ti-lista, Leah, Julie og Anna på de tre neste plassene.

- Alt gammelt blir nytt

At bibelnavn blir vanligere, mens kirkene bare blir tommere og tommere, kan kanskje virke som et paradoks. Men her er det ingen sammenheng, mener rådgiver Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå.

- De navnene som er populære nå, var mye brukt for 120 år siden. Alt gammelt blir nytt, bare det blir gammelt nok, sier Ouren.

Han presierer at dette heller ikke er et utpreget norsk fenomen.

- Dette er en internasjonal trend.

"Ofte har jeg spurt foreldre som velger bibelske navn, om de vet at det er navn i Bibelen, og om de vet at for eksempel navn de har valgt, er navn på en av Jesu disipler. Dette er ofte ukjent", skriver Ivar Utne i boka "Hva er et navn?".

Opprinnelige bibelnavn

Det finnes en mengde skrivemåter for mange av navnene. De opprinnelige bibelnavnene under inkluderer vanlige norske skrivemåter, som Kasper for Kaspar og Nikolai for Nikolaus.

ROCKA BIBELNAVN: Elvis Aaron Presley, Michael Jackson og John Lennon. Tre av vår tids musikkhelgener, som alle hadde navn med bibelrøtter.
ROCKA BIBELNAVN: Elvis Aaron Presley, Michael Jackson og John Lennon. Tre av vår tids musikkhelgener, som alle hadde navn med bibelrøtter. Foto: FOTO: PA/Scanpix

Som listene viser, er det overveiende flere guttenavn som er hentet rett fra Bibelen. Forklaringen er enkel: det er langt flere menn enn kvinner som omtales i Bibelen. Klikker du på navnene under, får du vite mer om deres betydning.

Blant de 100 vanligste er disse navnene hentet "direkte" fra Bibelen:

Jenter:

Sara, Anna, Hanna, Maria, Ada, Eva, Rebekka, Dina

Gutter:

Lukas, Mattias, Markus, Aron, Aleksander, Daniel, Noah, Jakob, Filip, Isak, Elias, Tobias, Benjamin, Kasper, Andreas, Nikolai, Nicholas, Jonatan, Johannes, Julian, Thomas, Felix, Gabriel, Joakim, Linus, Simon, Michael, David, Adam, Samuel

Avledete bibelnavn

En rekke vanlige navn er avledet av bibelnavn. Legg merke til at det er langt flere jentenavn blant de avledete formene.

Her er indirekte bibelnavn som er inne blant de 100 mest brukte i 2010:

Jenter: Thea, Maja, Leah, Julie/Julia, Mia, Mie, Ella, Marie, Jenny, Elise, Andrea, Malin, Mari, Mathea, Julia, Kristine, Pernille, Natalie, Celine, Isabella, Maren, Lilly, Josefine, Madelene, Ane, Marte, Cornelia, Sanna, Andrine, Tomine, Nikoline

Gutter: Jonas, Kristian, Sander, AkselMats, Theo, Mikkel, Niklas, Simen, Dennis, Jesper, Matheo, Anders, Peder/Petter, Johan.

Opphavsnavnene

En håndfull bibelnavn er opphavet til hundrevis av andre navn. Her er noen av disse, og noen av navnene som er avledet av dem:

1. Anna og Hanna

Anna var Jesu mormor, altså mor til Maria. Hun er egentlig ikke omtalt i Bibelen, men i tilleggsskrifter som kalles "apokryfe" - dette er skrifter som ikke var godt nok kjent til å bli inkludert i Bibelen på den tiden det ble avgjort hvilke skrifter som skulle med, skriver Ivar Utne i "Bibelsk navnebok".

De 20 vanligste guttenavnene i 2010

Bibelnavn i uthevet skrift:
(alternative skrivemåter inkludert)

 1. Lucas
 2. Emil
 3. Mathias
 4. William
 5. Magnus
 6. Markus
 7. Jonas
 8. Kristian
 9. Oliver
 10. Alexander
 11. Adrian
 12. Sebastian
 13. Daniel
 14. Noah
 15. Jakob
 16. Filip
 17. Elias
 18. Tobias
 19. Martin
 20. Sander

Anna var egentlig en gresk form av hebraiske "Chana" som også ble til Hanna. Hanna oppsto også som en kortform av Johanna, som kommer fra Johannes.

Noen av navnene som er avledet av Anna og Hanna: Anne, Hanne, Ann, Anette, Anniken, Anita, Anja,

2. Elisabet

Mor til døperen Johannes, gift med presten Sakarja og i slekt med Jesu mor Maria.

Noen av navnene som er avledet av Elisabet(h): Alice, Alicia, Babette, Bella, Beth, Elisa, Elise, Ella, Else, Isabella, Lilly, Lisbet, Lise, Lisa, Mailis, Ilse, Lizzy

3. Jakob

Flere personer i Bibelen heter Jakob: blant annet en av Jesu brødre og en eldre bror av apostelen Johannes, og i det gamle testamentet, Isreal-folkets tredje partiark.

Eksempler på navn utledet av Jakob:

Jeppe, Ib, Diego, James, Jim.

4. Johannes

Fra Johannes Døperen. Trolig det aller mest brukte navnet, om man tar med alle de utledete variantene. Her er noen av dem:

Johan, John, Jon, Johanna, Jan, Jens, Sean, Evan, Juan, Juha, Jack, Evan, Henning, Jo, Ivan, Jannik, Jean, Hans, Jenny, Janne, Jane, Jannike, Johs

5. Magdalena

Maria Magdalena var en av kvinnene som fulgte Jesus, og ifølge Johannes-evangeliet den første som så den oppstandne Jesus.

Her er noen av de utledete navnene:

Magdalene, Malene, Malena, Lene, Lena, Lone, Madeleine, Magda, Malen, Malin, Marlene

6. Kristian og Kristine

De 20 vanligste jentenavnene i 2010

Bibelnavn i uthevet skrift (alternative skrivemåter inkludert):

 1. Emma
 2. Linnea
 3. Sara
 4. Sofie
 5. Nora
 6. Ingrid
 7. Thea
 8. Emilie
 9. Ida
 10. Maja
 11. Leah
 12. Julie
 13. Anna
 14. Amalie
 15. Mathilde
 16. Hanna
 17. Victoria
 18. Vilde
 19. Mia
 20. Maria

Navnet står ikke i Bibelen, men var førstet kallenavn brukt om folk i de første kristne menighetene (Christian).

Noen utledete navn:

Kristen, Christen, Karsten, Kikka, Krister, Kristina, Kristiane, Christel, Ina, Kjersti, Kitty, Kjertin, Ninny, Stine, Tina, Kristel

7. Maria og Marie

Jesu mor. Maria er gresk, og en nytestamentlig form av hebraiske Mirjam. Mary på engelsk, Marie på fransk.

Utledete navn:

Mari, Maja, Mai, Maiken, Maiken, Mailis, Maren, Marte, Mariann, Marianne, Mariken, Marion, Marita, Maureen, My, Mimmi, Molly, Mariette, My

8. Matteus/Mattias

Matteus er en av de tolv apostlene og den angivelige forfatteren av Matteus-evangeliet. Mattias er apostelen som erstattet Judas. Begge navnene har samme hebraiske opphav og betyr "Guds gave".

Utledete navn:

Mads, Mats, Mattheus, Matias, Mattis, Teis

9. Peter og Paulus

Apostler. Paulus (Hebr: Saulus) var både romer og jøde, etter hvert en ivrig misjonær for kristendommen.

Peter var fisker og en av Jesu første disipler. Det norske uttrykket "Per og Pål" spiller på Peter og Paulus, og brukes for å betegne "vanlige mennesker".

Utledete navn:

Paul, Pål, Pablo, Palle, Pavel, Poul, Povel,

Peder, Pedro, Petter, Per, Peer, Pekka, Pelle, Perry, Pierre, Pieter, Pjoter, Pietro

Helgennavn

I Norge fra rundt år 1000 ble helgennavnene tatt i bruk, gjerne i nordisk eller fornorsket form. Her er noen av de vanlige helgennavnene:

Margareta, Cecilia, Katarina, Helena, Laurentius, Nikolaus, fornorsket til Margret, Marit, Sesilia, Sessel, Kari, Elin, Lars og Nils.

Den svenske helgenen Birgitta, helst som Berit, Brita og Brit. Eirik kom fra en enda svensk helgen og Knut fra en dansk.

Ola var Norges vanligste guttenavn fra 1400/1500-tallet til slutten av 1800-tallet. Populariteten skyldtes helgenkongen Olav den hellige, skriver Ivar Utne i boka "Hva er et navn?"

Andre helgennavn er Hallvard og Sunniva, som ble til Halvor, Synneve, Synnøve og Synne.

Hva med Jesus?

Jesus er et vanlig navn i enkelte katolske og latinske land, særlig i Spania og sør-amerikanske land. Men verken i protestantiske land elelr nord-europeiske katolske land brukes Jesus som fornavn.

- Jeg har prøvd lenge å finne en ordentlig god forklaring på dette, uten å komme helt til bunns. Det handler vel om at vi i protestantismen ikke kaller folk ved Guds navn. Jesus er jo Gud. Men bruken av religiøse symboler i navn er svært vanlig i romanske land som Spania, Italia og Frankrike, sier Ivar Utne, navnforsker ved Universitetet i Bergen.

I disse landene er også kombinasjonen av religiøse kvinnenavn og mannsnavn er vanlig, som Jean-Maruie, Juan-Mari, Jesus Maria og Mari-José.

- Det er sannsynlig at det handler om historie og tradisjon i de latinske landene, men en tradisjon som oppsto i katolisismen etter at Norge var et katolsk land. Ellers hadde vi sett spor av denne bruken av Jesus her også, sier Utne.

I Hellas, dominert av gresk-ortodoks kristendom, er Christos et vanlig fornavn.

Protestantismen ligner derimot Islam når det gjelder bruken av navn på Gud, mener Utne. Ingen heter Allah, mens mange er oppkalt etter profeten Muhammed. Abdullah er også et vanlig navn, som betyr Guds tjener.

Kilder: Bibelsk navnebok (Dag Kjær Smemo - 2002), Hva er et navn? (Ivar Utne, 2011), Statistisk sentralbyrå

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Foreldre & Barns iPad-utgave er på over 140 sider og koster 49 kroner i Apples App Store.

Les også:

Her er høstens 10 hotteste navn

Slik lager du et nytt fornavn

Barnas navn avslører hvem du er

Navnet bestemmer barnets personlighet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning