Navn med lav status

Lukas er den nye bølla i klassen

Sjekk hvilke navn som tar over for Roger, Ronny og Tommy.

RAMPETE: Noen har navn som høres litt mer bøllete ut enn andre.
RAMPETE: Noen har navn som høres litt mer bøllete ut enn andre. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Hadde du en bølle i klassen som het Ronny, Tommy eller Roger? Eller kjenner du kanskje en bråkmaker som heter Johnny?

Noen navn får spesielle assosiasjoner knyttet til seg, og det er ikke til å stikke under stol at noen navn er mer sosialt belastet enn andre. Men hvorfor er det slik?

Navneforskerne føler de er på utrygg grunn når de skal snakke om sosiale forskjeller og valg av navn. Det vil jo alltid være unntak, og det er farlig å generalisere. Men noen ting vet de med sikkerhet.

- Vi vet at miljø er en viktig faktor når det gjelder valg av navn. Det vil si at det vil være en tendens til at det vil være overvekt av enkelte navn i bestemte miljøer, sier navneforsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kruken.

Fordi "bøller" eller småkriminelle ofte kommer fra bestemte miljøer i utvalgte sosiale sjikt, kan det derfor være overvekt av enkelte typer navn i disse miljøene, forklarer han til Foreldre&Barn.

Navn diskuteres også i vårt forum Barn i magen;

"Hva syns du er dagens Ronny-navn?", spør en av forumbrukerne.

Populære Ronny

De nye bøllene

Disse navnene er hentet fra, og vært populære i, mange andre land i Europa og USA, og har blitt kjempepopulære på kort tid her i Norge. Det kan gjøre at de på sikt vil få lav status, og kan være gode kandidater for å overta etter Roger, Ronny og Tommy:

Lukas

Liam

William

Noah

Leon

Julian

Oliver

Jacob

(Kilde: Ivar Utne,navneforsker UiB)

Noen navn er overrepresentert i miljøer med lav sosial status. Og det er det flere grunner til.

- Navn som Ronny, Roger og Tommy har ikke alltid hatt lav status, selv om de har det nå. Faktisk var de nokså populære da de først kom til Norge, forteller Ivar Utne.

Massemediene bringer med seg mange nye, utenlandske navn til landet. Da de engelske navnene Ronny, Jonny og Tommy kom til Norge ble de raskt superpopulære.

Ser vi på navnetopplisten for årene 1970-1979 var alle disse tre navnene på topp 50-listen. Men nettopp fordi de var så populære, har de også fått lav status med årene.

- Vi ser en tendens til at de mest populære navnene, som har en rask vekstkurve også får en rask nedgangskurve. Det gjelder spesielt navnene med utenlandsk opprinnelse, som Ronny og Tommy, forteller Utne.

Høy og lav status

Men hvorfor blir nedgangskurven så bratt?

- Vi har sett en tendens til at de fleste navnene som havner på navnetoppen etter en tid får en lav sosial stauts, rett og slett fordi de er utsatt for slitasje. Man blir lei disse navnene, forteller Utne.

Men også de høyere klassers måte å velge navn på påvirker hvilke navn som beholder høy status og hvilke som ikke gjør det, forklarer navneforskeren.

- Vi ser at foreldre fra områder med høy sosial status velger bort de mest populære navnene. De ønsker seg ofte noe mer særegent. Derfor vil de mest populære navnene etter hvert bli overrepresentert i områder med lav sosial status, hvor man gjerne velger trygt og velkjent, sier Utne.

Naturlige forskjeller

Navn handler også om identitet, og sier noe om hvem du er, mener Arve Hjelseth, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

- Det er helt naturlig at det blir forskjeller mellom navnevalg i miljøer med ulik sosial status. Vi blir påvirket av det miljøet vi er i, og det viser seg også ved navnevalgene, sier han til Foreldre&Barn.

Grunnen til at enkelte navn, som Ronny og Roger, vil få sterke assosiasjoner knyttet til seg, handler om behovet for å passe inn, mener Hjelseth. Derfor er det ingen myte at vi finner flere Ronny-er i enkelte miljøer enn i andre.

- I likhet med valg av klær, utdanning og interesser er også valg av navn en viktig faktor for å markere tilhørighet. Slik bygges det opp utilsiktede assosiasjoner til enkelte navn, forklarer han.

Men det er ikke bare navn fra miljøer med lav sosial status som bærer med seg en identitet.

- De som har høy sosial status vil antakelig ikke velge et navn som Ronny, nettopp fordi det gir assosiasjoner de ikke ønsker å identifisere seg med. Men det skal også sies at personer fra miljøer med lavere sosial status ofte vil si at for eksempel Preben er et jålete navn de ikke ville ha valgt, sier Hjelseth.

Noen unntak

Selv om de fleste trendnavnene vil oppleve en rask nedgang i status, er det allikevel noen navn som ikke er like utsatt.

- Det er de nye navnene, spesielt de som er hentet fra populærkulturen og massemediene som vil oppleve den bratteste nedgangskurven, forteller Kruken, og fortsetter;

- Et tradisjonelt navn, som Ole, vil aldri gå helt ned i status, fordi de har en solid forankring i norsk navnetradisjon.

Ingrid/Ingri har for eksempel fått en oppblomstring de siste årene, og er på 9.plass på navnetoppen i 2011. Allikevel frykter ikke navneforskeren at dette skal bli et lavstatusnavn.

- Dette navnet har så sterke røtter i vår navnekultur at jeg tviler sterkt på at det vil oppleve å få en lav status, selv om det er på navnetoppen nå, sier Kruken.

Den nye Ronny

Fordi Ronny, Tommy og Roger i dag for lengst har vinket farvel til sin høystatusperiode, er det få foreldre som velger disse navna til barna sine. Men noen må ta i mot fakkelpinnen. Så hvem er fremtidens Ronny og Roger?

- De navnene som er på navnetoppen, og som i tillegg har lite tilhørighet her i utgangspunktet, vil jeg tippe blir de nye Ronny og Roger, sier Ivar Utne.

- Lukas er et navn som er typisk for de navnene som raskt vil synke i status. Det er likt av mange, uavhengig av sosial status, det har hatt en bratt popularitetskurve og er hentet fra utlandet. Alle disse faktorene er typiske for de navnene som raskt vil dale i status, fortsetter han.

Med tanke på alle de bibelske navene som har vært innom navnetoppen de siste årene, er det nok mange av dem som vil få en lav status på sikt, mener Utne.

- Jeg pleier å si at vi vil få mange apostler bak fengselsmurene om noen år, sier han spøkefullt.

Les også:

Slik lager du et nytt fornavn

Dette avgjør om et navn er fint

De 10 hotteste navnene akkurat nå

Slik velger kjendisene navn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning