Dobbeltnavn

Hvert fjerde barn får to fornavn

Hvorfor får barn fremdeles dobbeltnavn? Klarer ikke foreldrene å bli enige, eller klinger det bedre?

ENKELT ELLER DOBBELT: Hvert fjerde barn som er født etter 1998 har fått to fornavn. Trenden går tilbake i Norge.
ENKELT ELLER DOBBELT: Hvert fjerde barn som er født etter 1998 har fått to fornavn. Trenden går tilbake i Norge. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Noen foreldre velger å gi barna to navn som er ment å brukes sammen, for eksempel Vilde Marie og Lars Martin. Andre gir barna frihet til å velge hvilket av fornavnene de vil bruke. Enkelte klarer ikke å velge, eller vil kalle opp etter en slektning. Tanken er god, men det blir stadig færre barn som kan smykke seg med dobbeltnavn.

Sjekk i navnekarusellen hvilket navn som er det mest ettersøkte nå:

Velger bort det gammelmodige

- Foreldrene vil ha et navn de selv liker og som passer inn i tiden. Ofte vil de også kalle opp barnet etter noen i slekten, sier navneforsker Kristoffer Kruken ved Universitetet i Oslo. Ifølge navneekspert Jørgen Ouren i Statistisk sentralbyrå brukes disse oppkalte navnene gjerne som andre fornavn. - Og gammelmodige fornavn velges ofte bort, sier Ouren. Uvanlige kombinasjonar får man oftest hvis et barn skal kalles opp etter to slektningar, for eksempel Ludvik Teodor og Nanna Charlotte.

Marie og Sofie topper

På topp blant de mest populære dobbeltnavnene fra 1998 til 2008 finner vi Ida Marie (460 jenter), Emma Sofie (239 jenter) og Ida Sofie (191 jenter), ifølge boka 10 001 navn. Blant guttene er det Ole Martin (274), Ole Kristian (233) og Lars Erik (111) som befinner seg på dobbeltnavntoppen. Dobbeltnavn er i denne perioden mer brukt på jenter enn på gutter. 3280 jenter og 2355 gutter fikk dobbeltnavn.

- Det som er særlig iøynefallende er at det er stort sett de samme nevnene som går igjen i det andre fornavnet, sier Gulbrand Alhaug, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har nylig gitt ut boka 10 001 navn - Norsk fornavnleksikon. Blant jentenevnene gjelder dette Marie (i 15 dobbeltnavn) og Sofie (i 5). I dobbeltnavnene til guttene er det André (6) og Kristian/Christian (6) som er mest brukt som det andre fornavnet.

Tysk skikk

HØYT HENGER DE: På 1700-tallet var det overklassen som først tok i bruk doble fornavn. I dag finnes det i alle lag av befolkningen. På 1950-tallet fikk over halvparten av barna dobbltnavn.
HØYT HENGER DE: På 1700-tallet var det overklassen som først tok i bruk doble fornavn. I dag finnes det i alle lag av befolkningen. På 1950-tallet fikk over halvparten av barna dobbltnavn. Foto: Colourbox

De 10 vanligste jente-dobbeltnavnene fra 1998-2008

 1. Ida Marie 460
 2. Emma Sofie 239
 3. Ida Sofie 191
 4. Thea Emilie 168
 5. Thea Marie 168
 6. Silje Marie 164
 7. Thea Sofie 148
 8. Oda Marie 140
 9. Ingrid Marie 139
 10. Ida Kristine 127

Kilde: Norsk fornavnleksikon: 10 001 navn

Moten med dobbeltnavn kom på 1700-tallet fra Tyskland, via Danmark, og til for eksempel gruvesamfunn som Kongsberg og Røros. Navnmoten fikk først innpass hos overklassen i preste- og offiserfamilier, og det var særlig jentene som fikk dobbeltnavn. Dobbeltnavnene spredde seg videre, og utover på 1800-tallet nådde til slutt skikken bondefamiliene i innlandet. De var de siste som begynte å gi sine håpefulle flere fornavn.

- Når dobbelnavnene ble en suksess, var det kanskje fordi det gjorde det mulig å kalle opp barna etter flere slektninger samtidig. Men utover på 1900-tallet har det gått tilbake med oppkallingsskikken, og dette kommer også til uttrykk i dobbeltnavnene, sier Alhaug. Hans sier at i tillegg til den sosiale dimensjonen har den geografiske vært viktig: I Nord-Norge har dobbeltnavn blitt utbredt (særlig blant samer), mens slike navn var forholdsvis lite brukt i Hedmark på 1800-tallet. Dessuten har dobbeltnavn vært mer vanlig i byene enn ute på landet. - Mange forbinder dobbeltnavn med noe fint, men det finnes ikke grunnlag for å si at dobbeltnavn tilhører overklassen i dag.

Går tilbake

I perioden 1900-30 var det litt under halvparten av barna som fikk dobbeltnavn. Denne moten nådde sitt høydepunkt i perioden 1940-50 da nærmere 54 prosent av de nyfødte barna fikk doble fornavn. Deretter er det kun gått en vei med denne skikken: nedover. I 10-årsperiden fra 1998 til 2008 fikk 25 prosent av barna i norge dobbeltnavn. Ifølge Gulbrand Alhaug har kun rundt en fjerdepart av dagens befolkning to fornavn.

Til sammenlikning fikk hele 99 prosent av barn født i Finland i samme periode dobbeltnavn. I Finland har det andre navnet i stor grad blitt brukt som "oppkallingsnavn".

I Sverige fikk over nærmere 700 jenter og drøyt 600 gutter doble fornavn i 2010. - Det er en dobling siden 2004. Trenden peker oppover, sier Inge Göransson ved Statistiska centralbyrån i Sverige.

De kongelige korter ned

ALLE GODE TING ER TRE? I våre naboland Finland og Sverige får veldig mange barn dobbeltnavn. I Sverige får stadig flere det.
ALLE GODE TING ER TRE? I våre naboland Finland og Sverige får veldig mange barn dobbeltnavn. I Sverige får stadig flere det. Foto: Colourbox

Tradisjonelt har kongelige personer hatt mange fornavn. Kronprins Olav het opprinnelig: Alexander Edward Christian Fredrik.

De 10 vanligste gutte-dobbeltnavnene i 1998-2008

 1. Ole Martin 274
 2. Ole Kristian 233
 3. Lars Erik 111
 4. Lars Kristian 106
 5. Ole Andreas 103
 6. Hans Kristian 102
 7. Emil André 98
 8. Ole Magnus 97
 9. Ole Marius 90
 10. Ole Christian 85

Kilde: Norsk fornavnleksikon - 10 001 navn

- For folk flest er det bare tungvint med mange fornavn, for eksempel når de skal fylle ut offentlige skjemaer, sier Gulbrand Alhaug. Blant kongelige med flere navn er også vårt eget kronprinspar Haakon Magnus og Mette - Marit og barna deres Ingrid Alexandra og Sverre Magnus.

- Medlemmer av kongehusene pleide å ha 3-4 navn, så når de har gått ned til to er dette en reduksjon. Dessuten er det interessant å se at også kronprinsparet har begynt å bruke bare det ene fornavnet på barna sine, sier Kristoffer Kruken.

DelEtternavn har tatt over

Får vi en renessanse? - Nei, det får vi neppe, og grunnen er at det er blitt så vanlig for barn å ha to etternavn, svarer Gulbrand Alhaug. Etter at det i 2003 ble tillatt å lage kombinerte etternavn med bindestrek, er det blitt ganske populært. 7,4 prosent av de nyfødte i 2009 fikk et slikt etternavn. Nærmere ni av ti barn har fars etternavn til slutt, viser tall fra SSB.

Finn rytmen

NAVNET SKJEMMER INGEN: Mange av barna med doble fornavn bruker bare det ene. Oppkalling er en vanlig årsak til at hvert fjerde barn får to fornavn.
NAVNET SKJEMMER INGEN: Mange av barna med doble fornavn bruker bare det ene. Oppkalling er en vanlig årsak til at hvert fjerde barn får to fornavn.

Både i dag og tidligare har det vært viktig å følge et bestemt rytmemønster i dobbeltnavn: Det andre fornavnet skal normalt ha flere stavelser enn det første: Thea Emilie. Det motsatte høres jo merkelig ut: Emilie Thea. Alle de 20 jente-dobbeltnavnene som ligger på topp har dette rytmemønsteret. Det samme gjelder guttenavnene, som for eksempel Lars Kristian og Kim André. - Det kan se ut som om vi har en iboende rytmesans når det gjelder stavelsesmønstre i dobbeltnavn. Noe liknende kan vi også observere i faste uttrykk som "død og pine", "flo og fjære" og "til punkt og prikke", sier Alhaug.

De vanligste dobbeltnavnene i Sverige i 2010

673 jenter fikk dobbeltnavn (med eller uten bindestrek). De vanligste er:

 1. Tuva-Li
 2. Nova-Li
 3. Nova-Lee

Samma år fikk 601 gutter dobbeltnavn (med eller uten bindestrek). De vanligste er:

 1. Carl-Johan
 2. John-John
 3. Carl Johan

Kilde: www.scb.se

- Det vil overraske meg om vi skulle få en overgang til det omvendte rytmemønsteret, altså for eksempel Charlotte Nanna Men på Island finns mange eksempler på nettopp dette: Anna Bjørg og Hilmar Tor.

Kjendiser med hemmelige dobbeltnavn

Flere av kjendisene våre har dobbeltnavn du kanskje aldri har hørt om. Hva med fotballspilleren Jean Ronny Johnsen? Eller den tidligere hockeystjernen Kjell Espen Knutsen? Programleder Solveig Barstad, eks-kjendismeteorolog Siri Kalvig og Aller-sjef Ellen Arnstad deler med over 16 000 andre norske kvinner det historiske navnet Margrethe - med eller uten h - som sitt andre fornavn.

Visste du at P'en i finanstopp Jens P. Heyerdahls navn står for Paludan? Eller at Otto Jespersen egentlig heter Hans Otto? Blomster-Finn heter egentlig Finn Viggo Schjøll og miljø- og utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim er også blant dem som ikke bruker sitt andre andre fornavn.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Les også:

Finn ut hva navnet ditt betyr

10 kriterier for å velge riktig navn

Disse navnene går aldri av moten

Dyrenavn er blitt trendy

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning