Kjærlighet på kontrakt

Det er stadig mer populært å gifte seg. Er du imidlertid blant de mange nordmennene som har valgt samboerskap isteden, har advokaten ett råd: Skriv samboerkontrakt!

FORELSKET: Med en samboerkontrakt blir det enda mindre forskjell på samboere og ektepar.
FORELSKET: Med en samboerkontrakt blir det enda mindre forskjell på samboere og ektepar. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Definisjon

Det er mange måter å definere samboere på, men en vanlig definisjon er et par som lever sammen i et ekteskapslignende forhold.

Frem til 1972 var samboerskap forbudt ved lov i Norge! I dag høres det kanskje merkelig ut, men skulle en bo sammen, måtte en gifte seg først. Heldigvis gjelder ikke dette lenger, og flere lever i dag sammen som samboere, både yngre og eldre par. Men hva hvis samboerskapet tar slutt?

- Særlig samboerpar som har vært gift tidligere, har barn, eller bringer med seg ulike verdier inn i samboerskapet, bør ha samboerkontrakt, oppfordrer advokat Line Langballe.

Uromantisk? Kanskje, men man vet jo aldri! Statistikkene viser blant annet at samboere med barn har over tre ganger så stor fare for å gå fra hverandre som ektefeller med barn.

Sunn fornuft

- Skriv kontrakt mens dere er forelsket, gjerne før dere flytter sammen. Da er dere snillest mot hverandre, råder advokaten.

Hun mener en bør bruke sunn fornuft og sørge for å skrive en balansert kontrakt sammen. Deretter bør paret få hjelp av en advokat eller annen utenforstående, gjerne hver for seg, til å vurdere om kontrakten er rettferdig og grei.

- Som tillegg til samboerkontrakten bør dere vedlegge en liste over hvilke eiendeler dere eier hver for dere, hva dere har skaffet dere sammen og hvor stor andel dere eier i de ulike tingene. Innse at det slett ikke er sikkert at forholdet kommer til å vare for alltid. Økonomi er et tema som ofte skaper konflikter, og en samboerkontrakt skal hindre tvister, påpeker Langballe.

Mitt og ditt

Det viktigste er å stille krav til innholdet; ikke skriv under på en kontrakt du ikke kan leve med. Samboerkontrakten bør dessuten oppdateres regelmessig, særlig hvis dere får barn eller kjøper hus, ifølge Langballe.

Samboere med barn har over tre ganger så stor fare for å gå fra hverandre som ektefeller med barn.

- Folk er blitt mer opptatt av å sikre seg og verdiene sine. Mange ektepar skriver for eksempel ektepakt, for å hindre konflikter om hvem som eier hva av gaver og lignende. Men ekteskapet er uansett regulert av flere lover og regler enn samboerskapet. Samboere bør derfor regulere så mye som mulig.

For å skrive en samboerkontrakt kan du bare bruke et vanlig, blankt ark, men det finnes også eksempler på samboerkontrakter, blant annet på Internett. Vitner trenger ikke å skrive under for at kontrakten skal være gyldig, det holder med din og samboerens underskrift. Skal dere skrive testament, er det derimot nødvendig med to vitner.

Les også svar fra eksperten:

Samboerkontrakt

Hus, barn og arv

Samboere:

Økonomi

* Dere har ingen økonomiske plikter overfor hverandre.

Visste du at:

  • Antallet samboere har vært stabilt de siste årene. I Norge er det rundt 300 000 samboerpar.
  • Samboerskap er mest utbredt blant par i 20- og 30-årene.
  • Nord-Norge, Trøndelag og Oslo har flest samboerpar, Agder-fylkene har færrest.
  • 4 av 10 barn fødes i samboerskap.

(Kilder: SSB og Barne- og familiedepartementet)

* Dere beholder deres egne eiendeler ved samlivsbrudd. Eier dere ting sammen, fordeles eiendelene ut fra hvor stor andel dere eier hver.

* Uten felles barn har dere ikke rett til ektefelletillegg eller etterlattepensjon.

* Dere skattlegges i utgangspunktet som enslige, uavhengig av om dere har felles barn. Det finnes imidlertid unntak for samboere med felles barn.

Arv

* Du har ingen rett til å arve din partner, hvis ikke dere har skrevet et testamente. Har dere barn, går deres pliktdelsarv foran testamentsarv.

* Retten til å sitte i uskiftet bo gjelder ikke samboere. Den gjenlevende må altså gjøre opp boet ved dødsfall.

Familieliv

* Blir dere gravide, må farskapet erkjennes skriftlig, enten under svangerskapet eller etter fødselen.

* Dere kan ikke adoptere barn.

* Dere har rett til megling, men det er ingen plikt ved samlivsbrudd.

Ektepar:

Økonomi

* Du har plikt til å forsørge ektefellen.

FELLES BARN: Blir dere gravide, må farskapet erkjennes skriftlig, enten under svangerskapet eller etter fødselen, om dere ikke er gift.
FELLES BARN: Blir dere gravide, må farskapet erkjennes skriftlig, enten under svangerskapet eller etter fødselen, om dere ikke er gift. Foto: Foto: Crestock

* Dere har felleseie dersom ikke annet er avtalt. Skal dere separeres eller skilles, fordeles eiendeler og formue etter ekteskapslovens regler. Hovedregelen er at ting dere eier sammen, deles likt.

Arv

* Dør den ene ektefellen, har den andre krav på arverett. Summen varierer ut fra antall barn dere har sammen. Minstearven går foran barns pliktdelsarv.

* Ektefeller kan sitte i uskiftet bo, altså kan den gjenlevende utsette fordelingen av arven til han eller hun gifter seg på nytt, eller dør.

Foreldrerett

* Begge får foreldreansvaret ved fødsel. Farskapet følger automatisk av å være gift med barnets mor.

* Dere har rett til å adoptere.

* Har dere barn under 16 år, må dere møte til megling før det er mulig å søke om separasjon eller skilsmisse.

(Kilde: Barne- og familiedepartementet, 2005)

To eksempler på standard samboeravtaler

http://www1.vg.no/uploaded/document/2006/1/10/samboeravtale.pdf

http://www.dinside.no/php/art.php?id=1025

Les mer om samliv i klikk.no

Bolig

Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning