If Super

En av tre femmere i testen. Ikke billigst, men gir mye for pengene likevel.

Publisert Oppdatert

Forbrukerpanelets klare favoritt! Ifs barneforsikring vipper så vidt over på en femmer på terningen.

If Super gir jevnt over svært gode dekninger, men er ikke blant de rimelige (3050 kr). Den mangler to punkter, ombygging av bolig og det noe vage "utvidet hjelpestønad".

If har høyest maksdekning på invalideerstatningene (4 mill.), engangserstatning ved uførhet (1 million ved 100 uførhet, 0,5 mill. ved 50 prosent uførhet) og behandlingsutgifter ved ulykke.

Selv om uførepensjonen gjerne kunne vært justert opp fra 72.000 kroner til 1 G (82.122), kompenserer forsikringen ved å være svært god andre viktige dekninger.

If har også blant de bredeste dekningene på utvalgte dykdommer, men det laveste beløpet i denne dekningen.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 4

PLUSS: De beste dekningene når du ser bort fra pris.

MINUS: Mange unntak i vilkårene.

Reid Krohn-Pettersen: 4

PLUSS: God dekning på de fleste plasser.

MINUS: Blant de laveste på dekning ved utvalgte sykdommer (KS). Mangler dekning på hjelpestønad/merutgifter til pleie og tilsyn. Høy pris.

Dekningene i If Super

Forsikring

If Super

Pris

3.050 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

Kr 72.000

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Grunnbeløp 2 mill. Dobbel erstatning ved varig medisinsk invaliditet på 51 prosent eller mer - dvs. inntil 4 mill. kr. UNNTAK: Psykiske lidelser bortsett fra Schizofreni

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Grunnbeløp 2 mill. Dobbel erstatning ved varig medisinsk invaliditet på 51 prosent eller mer - dvs. inntil 4 mill. kr.

Erstatning ved død

100.000

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

150.000

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

Inntil 200.000 (5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet )

Dagpenger ved sykehusopphold

450 i inntil ett år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

1 mill. justert etter uførhetsgrad (f.eks: 75 prosent uførhet = 750.000). UNNTAK: Psykiske lidelser bortsett fra Schizofreni

Ombygging av bolig

0

Utvidet hjelpestønad

0

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft, diabetes type 1, hjernesvulst, MS, nyresvikt, amputasjon, alvorlig hjerneskade eller brannskade

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning