Forsikringer for barnefamilier

Her er forsikringene du må ha

Her er de beste forsikringene for barnefamilier. Og de du godt kan droppe.

NÅR UHELLET ER UTE: Er det viktig å ha en god forsikring for hele familien.
NÅR UHELLET ER UTE: Er det viktig å ha en god forsikring for hele familien. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Det kan være lett å gå seg vill i en jungel av forsikringstilbud. Hva er egentlig nødvendig, og hva kan du faktisk like godt la være å bruke penger på?

- En god regel  er at man skal forsikre det man ikke har råd til å tape, sier Heidi Tofterå Slettemoen,
kommunikasjonssjef i Frende forsikring.

Forsikringsselskapet kom best ut av det da Klikk.no testet barneforskringer i 2013.

Først må du får på plass de grunnleggende forsikringene som sikrer deg og familien i hverdagen. Flere av disse er du pålagt å ha.

- Mange tenker kanskje først og fremst på å skaffe seg innbo-, bil- bolig- og reiseforsikring, og disse er også de viktigste skadeforsikringene. Men de største verdiene i en familie er jo menneskene, og disse er på langt nær like godt forsikret. Jeg tenker da først og fremst på barna og din egen arbeidsinntekt, sier Kristin Nøkleby Holth, kommunikasjonssjef Forsikring i Storebrand.

Over halvparten forsikrer barna

Det blir mer vanlig å forsikre barna sine. I dag har over halvparten av alle barn i Norge en barneforsikring, og andelen er økende.

- Barneforsikringen gir familien økonomisk hjelp ved alvorlige lidelser, sykdom og skader. Jeg anbefaler foreldre å kjøpe barneforsikring som har en uføredekning, siden det er langt mer vanlig å bli ufør som følge av sykdom enn ulykke. En slik forsikring vil sikre barnet en månedlig utbetaling helt frem til pensjonsalder dersom det skulle bli arbeidsufør i ung alder, sier Holth.

Mange velger imidlertid å kjøpe ulykkesforsikring, ettersom den er billigere.

- Denne gir en engangsutbetaling ved dødsfall eller medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Men du dekkes best gjennom å ha en uføreforsikring og en dødsfallsforsikring.

Slettemoen i Frende er helt enig.

- De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men for de som rammes kan de økonomiske konsekvensene bli store. Seks av ti utbetalinger på barneforsikringen skyldes sykdom, understreker hun.

En barneforsikring som dekker sykdom og ulykke, og også forsikrer barnet mot fremtidig arbeidsuførhet, koster rundt åtte kroner dagen.

Også i Dnb mener de at det kan være lurt å tegne en barneforsikring som varer til barnet blir voksen.

- Et flertall av landets barn og unge er lykkelig uvitende om at de plutselig kan få sin økonomiske hverdag snudd på hodet for resten av livet. Manglende uføreforsikring kan få fatale konsekvenser for unge. God helse som gjør at du kan jobbe er din aller viktigste inntektskilde.  De siste årene har antall unge uføre økt kraftig, og en gruppe som studenter, som enda ikke har opptjent pensjonsrettigheter er svært utsatt, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i Kom Eksternkommunikasjon for DNB.

Er livsforsikring nødvendig?

Trenger du egentlig å forsikre deg selv, eller er du godt nok sikret gjennom norsk folketrygd?

- Når det gjelder livsforsikringer det mange som ikke helt vet hva de trenger. Dette handler i stor grad om å forsikre inntekt dersom noe alvorlig og uforutsett skulle skje. Mange vet gjerne ikke den økonomiske konsekvensen ved uførhet, en forsørgers død eller at et barn blir alvorlig syk, sier Slettemoen.

Hun understreker at faktorer som alder, inntekt, utgifter, sivilstatus, særkullsbarn eller fellesbarn, eiendeler og andre forsikringer spiller inn på hvor stor den økonomiske konsekvensen av en slik hendelse blir.

- Å få god rådgivning rundt dette er svært viktig, både for å forstå behovet og ikke minst den økonomiske konsekvensen.

Også her er det viktig å sikre seg mot uførhet, og å tegne forsikringen tidlig.

- Slike forsikringer er billigst når du er ung, fordi sannsynligheten for å bli ufør er lavere enn når du blir eldre, men konsekvensen av inntektsbortfall når man er ung kan være svært dramatisk, sier Slettemoen. 

Skal du tegne livsforsking på deg selv kan det være lurt å undersøke om du er dekke gjennom jobben først.

-  De fleste nordmenn har en eller annen form for livsforsikring gjennom jobb. De færreste har imidlertid anelse om innholdet i forsikringen eller er oppmerksom på at det kan være stor forskjell på dekningene ulike bedrifter har. Nordmenn har en tendens til ikke og sjekke hvilke forsikringer vi har før uhellet er ute, og da er det for sent.

Mange glemmer seg selv

En helseforsikring eller livsforsikring blir av mange sett på som unødvendig.

- Helseforsikring er en forsikring som sikrer rask medisinsk behandling på privatklinikk. Forsikringen garanterer undersøkelse og behandling innen kort tid slik at pasienten kan bli frisk og komme tilbake i arbeid hurtigere. Gjennomsnittlig ventetid for behandling på sykehus var 71 døgn per april 2011, men en helseforsikring åpner for å ta den ansatte ut av offentlig helsekø, sier Dalsbø.

I tillegg får du dekket mye innenfor medisinsk behandling som du ellers måtte ha betalt selv.

Over en halv million yrkesaktive har ikke uføreforsikring, hverken via arbeidsgiver eller privat.

- Dersom du ikke har en slik forsikring, og sykdom eller ulykke gjør at du mister arbeidsevnen, vil du kun ha folketrygden å støtte deg til, sier Holth.

Hun forteller at du kan risikere å få utbetalt så lite som halvparten av det du tjener fra folketrygden.

Har du høy lønn, vil en mindre andel dekkes og uføreforsikring blir spesielt viktig.

- Når du har barn, bør du også ha en dødsfallforsikring. Den gir en engangsutbetaling dersom du dør, enten det er av sykdom eller ulykke, og sikrer at familien ikke får store økonomiske problemer oppe i en allerede vanskelig situasjon, forklarer hun.

Når du skal bestemme deg for skadeforsikring er det lurt å sammenligne priser på nettet. Det finnes flere uavhengige kalkulatorer som gjør dette for deg, slik at du får kontroll på både pris og vilkår.

Reiseforsikring redder mange

En helårs reiseforsikring anbefales også av ekspertene. Her er det nemlig ikke så mye som skal til før du regnes som å være på reise. Har du gått ut av egen bolig og blir skadet kan du ofte få utbetalt noe på reiseforsikringen.

- En familie bør alltid ha en god helårs reiseforsikring som dekker hele familien. Den gir deg trygghet på alle typer reiser, inkludert korte dagsturer og reiser inntil 60 dager. Du er i praksis forsikret bare du skal en tur i butikken eller lufte hunden rundt hjørnet, sier Dalsbø i DNB.

I tillegg gjør reiseforsikringen at du er dekket for tap eller skade på bagasje, hjemtransport ved sykdom, utgifter til medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke, ulykkesforsikring ved død eller 100 prosent medisinsk invaliditet, og reiseansvarsforsikring og avbestillingsforsikring.

- Havner du på sykehus i utlandet uten å ha reiseforsikring, kan det bli svært dyrt. Sykehusregninger på flere hundre tusen kroner er ikke uvanlig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

ER BARNA DINE GODT NOK DEKKET: Hvis noe skulle skje med barna dine er det godt å vite at de er dekket av forsikringer.
ER BARNA DINE GODT NOK DEKKET: Hvis noe skulle skje med barna dine er det godt å vite at de er dekket av forsikringer. Foto: Getty Images

Denne må du ha

Noen forsikringer er enklere å forholde seg til enn andre. Du er for eksempel pålagt å forsikre bilen din, og dersom du tar opp banklån når du kjøper hus må også dette forsikres.

Forsikringsselskapene anbefaler følgende forsikringer for barnefamilier:

Frende:

Barneforsikring (med uføredekning): Viktig supplement til folketrygden, gir økonomisk sikkerhet ved alvorlig sykdom og ulykke.

Uføreforsikring (voksne): Viktig supplement til folketrygden og eventuelle kollektive forsikringsordninger gjennom jobb, foreninger eller lignende.

Dødsrisiko-forsikring: Sikrer økonomi for etterlatte. Viktige stikkord er lån, skifte/uskifte, barn og særkullsbarn.

Boligforsikring (om man har egen bolig),

Innboforsikring.

Bilforsikring (dersom man eier en eller flere biler),

Reiseforsikring (for hele familien),

Storebrand:

Innboforsikring.

Bilforsikring: Forsikrer bilen og skader

Boligforsikring: Forsikrer boligen din for både små og store skader. 

Reiseforsikring: Forsikrer familien din og reisegodset på reiser under seksti dager.

Barneforsikring: Barneforsikringen gir familien økonomisk hjelp ved alvorlige lidelser, sykdom og skader. Du kan velge mellom ulike typer og dekningsnivåer.

Uføreforsikring: Gir deg månedlige utbetalinger dersom du blir arbeidsufør, og bidrar til at du kan opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

Dødsfallsforsikring: Gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte dersom du dør av ulykke eller sykdom. Du bestemmer selv hvem som skal motta utbetalingen.

Dnb:

Helårs reiseforsikring: Alle må ha reiseforsikring når de er på reise, men vi anbefaler å tegne en helårs reiseforsikring som dekker hele familien.

Innboforsikring: Alle må ha innboforsikring. En innboforsikring har begrensninger, så om du har bør du vurdere å tegne tilleggsforsikring .
Villa- eller husforsikring: Hvis du eier eget hus må du har villa- eller husforsikring. Denne utgiften er inkludert i fellesutgiftene om du bor i leilighet eller borettslag.

Bilforsikring: En familie er ofte veldig avhengig av bil og kjører mye, i tillegg har familier gjerne store og dyre biler, derfor kan det være lurt å vurdere en god kaskodekning der man også får leiebil hvis uhellet er ute.

Barneforsikring (som varer til barnet blir voksen): Tegn en barneforsikring for barna dine som inneholder uføredekning. Da er de sikret om de blir ufør og slipper å få minstepensjon.  

Livsforsikring : Sjekk hvilke forsikringer du har gjennom jobb. Hvis du og din partner oppdager at dere er underforsikret bør dere vurdere private forsikringsavtaler.

Helseforsikring: Sjekk først om du har helseforsikring gjennom jobb. Har du dårlig helse kan det være lurt å vurdere å tegne helseforsikring privat.

Forsikring av husdyr: Du bør vurdere hva du vil foreta deg om kjæledyret til familien blir syk. Har du ikke satt av nok penger til å dekke denne utgiften kan forsikring være et godt alternativ.

- Da er innboforsikringen et greit valg, ettersom alt du eier utgjør store verdier til sammen, sier Slettemoen.

En god innboforsikring kan redde deg i mange situasjoner.

- Du eier nemlig mer enn du tror. Tenk på alle møbler, klær og andre eiendeler du har i boligen din. Bare bunad og sportsutstyr for én person kan fort komme opp i rundt 50.000 kroner, og tenk da på alt du ikke har tatt med i regnestykket, sier Dalsbø i DNB.

- Hva ville du ha gjort om du mistet alle eiendeler ved brann, ved innbrudd eller på grunn av vannskader? Bruk en innbokalkulator til å gå igjennom tingene dine, da skjønner du fort hvorfor en innboforsikring er et «must».

Han understreker at det er lurt å tegne verdigjenstandforsikring dersom du har svært dyre ting som kunst eller spesielt sportsutstyr.

Alle som eier eget hus må ha en husforsikring i tilfelle huset brenner ned eller får en annen alvorlig skade.

- Da er huset ditt fullverdiforsikret, og du får utbetalt summen det koster å sette opp bygningen igjen med samme standard som før skaden inntraff. Du må tegne villa- eller husforsikring om du eier eget hus eller rekkehus. Dette vil også dekke deg for ting som sopp- råte og skadedyrproblemer, forteller han.

Bilforsikring er nødvendig

Alle bileiere må ha en eller annen form for bilforsikring, og du kan velge mellom tre varianter: Ansvar, delkasko og kasko. Båt, caravan, campingvogn, MC og lignende kjøretøy følger samme prinsipp som bilforsikring.

Du kan velge alt fra kun ansvarsforsikring til mer omfattende forsikringer som dekker såkalte kaskoskader.

- Ansvarsforsikring er billigst og dekker minst. Den er lovpålagt, så den må tegnes uansett. Ansvarsforsikring dekker du påfører personer, ting og kjøretøy i trafikken, inkludert deg selv - men ikke din egen bil, forteller Dalsbø.

Delkaskoforsikringer gir dekning for selve bilen din, noe som sikrer deg mot blant annet tyveri, brann og hærverk. For å være forsikret mot alt annet, som selvforskyldte utforkjøringer og kollisjoner, trenger du full kaskodekning.

Dyra bør også forsikres

- Det å eie en hund eller en katt vil til daglig ikke være uoverkommelig rent økonomisk. Men dersom hunden eller katten din blir alvorlig syk eller skadet kan utgiftene raskt bli høyere enn det de fleste har mulighet for å dekke.

- Dersom din firbeinte skulle trenge medisinsk behandling må man dekke alle kostnader selv. Det er for sent å anskaffe forsikring når dyret allerede er kommet inn for diagnostikk i forbindelse med sykdom eller skade, understreker Dalsbø.

Ikke tegn for mange forsikringer

- Det er viktig at du får oversikt over hva du faktisk har av forsikringer, slik at du ikke ender opp med å ha flere forsikringer som dekker det samme. Sjekk derfor med både arbeidsplassen din og ulike foreninger du er medlem av for å undersøke om du har gode forsikringsløsninger gjennom disse, sier Slettemoen.

- Det er da viktig å sette seg litt inn i hvilke forsikringer dette er, hva de dekker og sammenligne pris og vilkår på andre private forsikringer man har.

Men det finnes også forsikringer du kan styre unna, og som bare taper deg for unødvendig med penger.

- Egne forsikringer som tilbys for mobiltelefoner, hvite- og brunevarer og avbestillingsforsikring på reiser er stort sett bortkastede penger. Det meste av dette er godt dekket gjennom andre forsikringer familien har, som innboforsikring og reiseforsikringen, forklarer Holth.

Dalsbø sier at det meste av slike forsikringer er overflødige.

- Når du bestiller for eksempel flybilletter, elektriske artikler eller kjøper produkter på nettet bør du være skeptisk hvis du blir tilbudt ekstraforsikringer. Mest sannsynlig er de overflødig, sier han.

ER DU, FAMILIEN DIN OG ALT DERE EIER GODT NOK FORSIKRET? Det kan virke kjedelig, men å sette seg inn i familiens forsikringsdekning er viktig.
ER DU, FAMILIEN DIN OG ALT DERE EIER GODT NOK FORSIKRET? Det kan virke kjedelig, men å sette seg inn i familiens forsikringsdekning er viktig. Foto: Illustrasjon: Colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen