Hjemme bra, borte best

En hjemmeværende mor med god tid er ikke alltid det beste for barna. Barn med yrkesaktive foreldre klarer seg best.

LYKKELIG BARNDOM: Den romantiske forestillingen om mødre med mye tid er ikke alltid ensbetydende med barnas beste, viser ny forskning.
LYKKELIG BARNDOM: Den romantiske forestillingen om mødre med mye tid er ikke alltid ensbetydende med barnas beste, viser ny forskning. Foto: FOTO: Sara Johannessen, Scanpix
Publisert Oppdatert

Det viser en ny doktoravhandling. Hva mener du? Skriv inn din kommentar nedenfor. De romantiske forestillingene om at mødre med mye tid er det beste for barnet, stemmer ikke nødvendigvis lenger. Tårnfrid trenger ikke være en dårlig mor, selv om hun har det travelt.

Dårlig mor

- I debatten om kontantstøtten har mors tid med barnet vært holdt fram som det mest barnevennlige. Det ble fokusert mye på bildet av den dårlige moren som alltid hadde det travelt. Men den romantiske forestillingen om mødre med mye tid er ikke alltid ensbetydende med barnas beste, sier sosiolog Brita Bungum ved SINTEF Teknologi og samfunn til forskning.no.

For det er en sterk sammenheng mellom de mulighetene mødre har på arbeidsmarkedet, og de fremtidsmulighetene barna deres får.

- Kontantstøtten motiverer kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet fra før til å holde seg unna jobb. Men vi ser at en svak yrkestilknytning kan være med på å gjøre foreldre til mindre kompetente veivisere når barna skal ut i storsamfunnet, sier Bungum.

Sosiolog Brita Bungum ved SINTEF Teknologi og samfunn, gruppen for skole og utdanningsforskning i Trondheim har forsket på kontantstøtten i flere år.

I doktoravhandlinga "Barndommens tids og foreldres arbeidsliv" konkluderer hun med at kontantstøtten er ei ordning helt i utakt med en barneorientert velferdspolitikk. Og hun tror bedre tilgang på barnehageplasser vil gjøre det lettere å argumentere for å avskaffe ordningen.

Barn trenger barnehage

- Hva mener du er en god barneorientert velferdsstrategi?

- At den sikrer både mødre og fedre gode vilkår for tid med barna, kombinert med gode dagtilbud som skole, barnehage og SFO. Små barn trenger kos og nærhet, men ikke bare det, sier sosiologen.

Les flere saker og få tips og råd om foreldrerollen på klikk.no/foreldre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning