Tvillingforeldre

– Tvillingmammaer er supermødre

Tvillingmødre er mer robuste og har bedre helse enn andre mødre, hevder ny studie.

TVILLINGMOR: Er tvillingmødre spesielt godt rustet til å få to barn på én gang? Det mener i alle fall amerikanske forskere.
TVILLINGMOR: Er tvillingmødre spesielt godt rustet til å få to barn på én gang? Det mener i alle fall amerikanske forskere. Foto: Foto: iStockphoto
Publisert Oppdatert
Foto: Foto: iStockphoto

Fakta om tvillinger

  • Eneggede tvillinger utvikles ved at ett egg blir befruktet av en sædcelle, men at det skjer en oppsplitting av egget etter sammensmeltingen. Hvorfor dette skjer, vet man ikke i dag
  • Delingen skjer oftest rundt den sjette dagen etter befruktningen og alltid innen de to første ukene. Det er en fordel at egget deler seg så tidlig som mulig fordi tvillingene da ofte får hver sin morkake og hver sin ytre fostersekk. Dette skjer med en av tre eneggede tvillingpar. Eneggede tvillinger har identisk arvemateriale.
  • Toeggede tvillinger blir til ved at to egg løsner i samme menstruasjonssyklus og befruktes av hver sin sædcelle. Det er særlig denne kategorien tvillinger som har økt - noe som henger sammen med senere barnefødsler og "prøverørs"-behandling mot barnløshet.

Sjansen for toeggede tvillinger øker når mor:

  • har tvillinger i familien, særlig i rett linje
  • har født toeggede tvillinger en gang før
  • er over 35 år og har fått flere barn tidligere
  • er høyere og tyngre enn gjennomsnittet av kvinner

Kilde: SSB

Det er tøft å bli tvillingforeldre.

Dobbel lykke betyr også dobbel innsats, særlig de første månedene, da to babyer krever foreldrenes fulle oppmerksomhet store deler av døgnet.

- Mer robuste enn andre mødre

Men kanskje er tvillingmammaen spesielt godt egnet til å takle den store utfordringen det er å få to små på én gang?

En amerikansk studie antyder nemlig at tvillingmødre kan ha både bedre helse og være mer robuste enn andre mødre.

De to forskerne Shannen Robson og Ken Smith ved universitetet i Utah mener at tvillingmødre ikke bare har større sukssess når det kommer til fruktbarhet, men også er friskere enn de som bare føder ett enkelt barn. Det melder The Economist.

- Tegn på god helse

Det kan høres selvmotsigende ut, med tanke på at det å bære frem tvillinger kan være en prøvelse for både mor og barn.

Tvilingsvangerskap er som kjent forbundet med økt risiko, og tvillinger har en tendens til å bli født for tidlig. Det er også en viss risiko for andre komplikasjoner.

Sjansen for svangerskapsforgiftning øker. Mye fostervann (polyhydramnion) og graviditetsbetinget hypertoni (høyt blodtrykk) forekommer oftere. Det høye blodtrykket gir seg som oftest etter fødselen, men det kan ta noen måneder.

De amerikanske forskerne mener derimot at det er et tegn på god helse at en kvinne klarer å bære frem mer enn ett barn om gangen.

Tilbake i historien

I dag er forekomsten av tvillingfødsler økende, fordi stimulering av eggløsning eller prøverørsbehandling ofte resulterer i flerlingesvangerskap. Økende alder hos mor øker også sjansen for tvillingfødsler.

Forskerne måtte derfor gå langt bakover i tid for å sjekke om teorien deres stemte.

De tok utgangspunkt i en database i staten Utah, «Utah's Pedigree and Population Resource», og søkte etter kvinner født mellom 1807 og 1899 som levde lenger enn 50 år. De satt igjen med 59 000 kvinner som kunne brukes i studien. 4600 av disse hadde født tvillinger minst én gang.

Forskerne delte gruppen i kvinner født før 1870 og kvinner født etter dette året. Resultatet, som ble publisert i «Proceedings of the Royal Society», bekreftet i stor grad hypotesen deres.

Fikk friskere barn

Mødre til tvillinger i før 1870-gruppen fødte, i gjennomsnitt, 1,9 flere barn enn mødrene til de som fikk ett enkelt barn, og flere av barna vokste opp. Mødrene i etter 1870-gruppen fikk 2,3 flere barn.

Og enda viktigere var det at flere av barna deres vokste opp.

Tvillingmødre før 1870 hadde 1,24 flere barn som overlevde sin egen 18-årsdag enn andre mødre. Etter 1870 var tallet 1,56.

Det å få tvillinger øker selvsagt automatisk antall fødsler hos en mor i løpet av et liv med én, men dataene fra studien tyder på at tvillingmødre er mer fruktbare, selv om denne effekten tas til følge.

Levde lenger enn andre mødre

I tillegg slår de andre mødre med tanke på hvor lang tid det går mellom hver fødsel (kortere tid hos tvillingmødrene), og på alderen hvor de fødte sitt siste barn (tvillingmødrene var eldre enn andre mødre).

Et annet interessant funn, var at gruppen med mødre født før 1870, faktisk levde lenger enn kvinnene som ikke fikk tvillinger.

Tvillingmødrene var med andre ord friskere.

I en evolusjonsmessig sammenheng er tvillinger dermed langt fra en forbannelse, men rett og slett et tegn på en supermamma, er konklusjonen i The Economist.

Oppegående og ressursterke

Ingun Ulven Lie er daglig leder av Tvillingforeldreforeningen og selv mamma til to tvillingjenter.

Hun understreker at det i dag er flere som får tvillinger på grunn av IVF-behandling og fordi kvinnene er eldre når de føder barn. Likevel vil hun beskriver tvillingforeldre som spesielt oppegående og ressurssterke mennesker.

- Min erfaring er at tvillingmødre er gode på planlegging, de er svært strukturete og flinke til å få ting unna. Etter hvert som barna blir litt større, har de orden på hverdagen. Det er for eksempel ofte tvillingmammaen som melder seg frivillig til å bake boller til skoleavslutningen, mener Ulven Lie.

Tvillingforeldre generelt er gjerne engasjerte mennesker, som ikke er redde for å ta på seg verv og ekstra oppgaver, ifølge Ulven Lie.

- Her i Tvillingforeldreforeningen er det for eksempel aldri noe problem å få styremedlemmer. Det er ofte småbarnsforeldrene som rydder plass i kalenderen når noe skal gjøres, sier hun.

God trening å være tvillingforelder

Hun mener at det er en kjensgjerning at tvillingforeldre må være spreke og ha god helse.

- Å være tvillingforelder er god trening i seg selv. Løfting og bæring av to barn gir sterke armer og bein. Det blir mange tunge løft i løpet av en dag, med to babyer.

Det er heller ikke uvanlig at tvillingforeldre får mange barn.

- Firebarnsfamilier er ikke uvanlig. Men det kommer selvsagt an på hvilken alder foreldrene er i når de får tvillinger, og om det skjer naturlig, eller ved hjelp av IVF-behandling. Det første året som tvillingforelder er svært tøft. Foreldrene har stort press på seg, de er nødt til å være fullt engasjert i barna og har ikke så mye tid til venner og familie. Mange sliter på grunn av søvnmangel. Men min erfaring er at de aller fleste takler dette svært bra, i alle fall når den første kneika er overstått, sier Ulven Lie.

Les også:

Dette visste du ikke om tvillinger

Seks tvillingvideoer du kommer til å elske

Tvillinger med ulik hudfarge

Dette gir alle gravide panikk

PRØV NÅ: Foreldre & Barn 3til7 - trygge og morsomme dataspill

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning