Reisevaksiner

Midtøsten

Malaria forekommer i noen land i Midtøsten.

LIBANON: Midtøsten og Libanon er spennende reisemål for mange.
LIBANON: Midtøsten og Libanon er spennende reisemål for mange. Foto: Foto: Istock
Publisert Oppdatert

Reisemål

Gruppe 1

Gruppe 2

Bahrain, Forente arabiske emirater, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Palestina, Qatar, Syria

*

Hep A

*

Hep A

(Hep B)

(Tyf)

(Rab)

(BCG)

Saudi-Arabia**

*

Hep A

Men

*

Hep A

Men

(Hep B)

(Tyf)

(Rab)

(BCG)

Type utenlandsreise deles inn i to hovedgrupper:

  • Gruppe I: Forretnings- og turistreiser (opptil 3-4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter
  • Gruppe II: Lang- eller kortvarige reiser eller opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland).

* Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

** Meningokokkvaksine A+C+W135+Y er obligatorisk for voksne og barn fra fylte 2 år ved inn­reise til Saudi-Arabia i forbindelse med pilegrimsbesøk og arbeidsopphold. Vaksine må gis minst 10 dager før innreise. Attest som ikke er eldre enn tre år og ikke nyere enn 10 dager må kunne framvises.

Forkortelser for aktuelle reisevaksiner:

BCG: Tuberkulosevaksine

G: Gulfebervaksine

Hep A: Hepatitt A-vaksine

Hep B: Hepatitt B-vaksine

J: Japansk encefalittvaksine

Men: Meningokokkvaksine

Pol: Poliomyelittvaksine

Rab: Rabiesvaksine

TBE: Skogflåttencefalittvaksine

Tyf: Tyfoidvaksine

( ): Parentes rundt forkortelsen betyr at foreslåtte vaksine bør vurderes individuelt avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsmessige variasjoner i sykdommens utbredelse. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

Forebygging av Malaria

  • Malaria kan være dødelig etter få dagers febersykdom. I Europa kommer ca. 10 000 reisende hvert år hjem med malaria og om lag 1 prosent av dem dør av sykdommen. Dette er dødsfall som kunne vært unngått med god informasjon og malariaforebygging.
  • Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene bør ikke brukes av gravide i første trimester, gravide blir stukket dobbelt så ofte av malariainfisert mygg og de har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom og død hvis de får malaria. Falciparummalaria hos gravide kan resultere i abort eller prematur fødsel. Er du gravid bør du unngå å reise til malariastrøk hvis du ikke er nødt.
  • Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få malaria med ondartet forløp. I verdenssammenheng er det hovedsakelig barn som dør av malaria.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning