TESTET KJEKS

Forbrukerrådet advarer mot barnekjeks

Har funnet høye verdier av det helseskadelige stoffet akrylamid.

POPULÆRE BARNEKJEKS: En fersk studie viser at flere kjeks har høye verdier av det helseskadelige stoffet akrylamid. Disse kjekstypene er blant de som kom dårlig ut i testen.
POPULÆRE BARNEKJEKS: En fersk studie viser at flere kjeks har høye verdier av det helseskadelige stoffet akrylamid. Disse kjekstypene er blant de som kom dårlig ut i testen. Foto: Produsentene
Publisert

Forbrukerrådet har sammenlignet innhold av akrylamid med referanseverdien som gjelder for kjeks til sped- og småbarn, og en rekke kjekstyper kommer dårlig ut.

Faktisk hadde over halvparten av kjekstypene nivåer av akrylamid som ligger over den anbefalte mengden for kjeks til denne aldersgruppen, som ifølge EUs veiledende referanseverdi er 150 mikrogram per kilo.

- Alvorlig

De kjekstypene som kommer dårligst ut er Tom og Jerry Fullkorn, Bixit, Tom og Jerry og Mariekjeks. Deretter følger Gjende eventyrkjeks og Bokstavkjeks, og Salinas. Minikex fra Hipp var den eneste kjeksen i testen som fikk smilefjes. Hele testen kan du se nederst i saken.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord mener arbeidet med å få ned verdiene av akrylamid går for sakte.
Fagdirektør i Forbrukerrådet Gunstein Instefjord mener arbeidet med å få ned verdiene av akrylamid går for sakte. Foto: John Trygve Tollefsen / Forbrukerrrådet

At det er funnet såpass høye nivåer i produkter rettet mot barn mener fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, er alvorlig. Barn er nemlig mer utsatte for forhøyede nivåer på grunn av sin lave kroppsvekt.

Instefjord forteller til Foreldre & Barn at det per i dag ikke er slik at foreldre selv har mulighet til å sjekke hvor mye akrylamid som finnes i de enkelte produktene. Den eneste måten å finne ut av dette på er ved å sende produktet til et laboratorium.

Nettopp derfor arbeider Forbrukerrådet sammen med andre europeiske forbrukerorganisasjoner med at det må settes maksimumsgrenser, og de etterlyser sterkere grep.

I dag har EU kun satt veiledende referanseverdier.

Kan være nyttig for foreldre å vite om risikogruppene

Det man som foreldre kan gjøre er å passe på at barna spiser variert, og redusere inntak av visse typer matvarer som befinner seg i risikogruppen.

- Det er noen risikogrupper hvor det er grunn til å forvente et høyere nivå av akrylamid. Dette gjelder kornprodukter og potetprodukter med store stekeflater i forhold til innmat, som for eksempel pommes frites, chips og kjeks. Dette er i utgangspunktet produktgrupper som det er grunn til å være oppmerksom på, i forhold til det totale inntaket, sier Instefjord, og understreker at det er totalmengden over tid som er en utfording.

EU-tiltak mot akrylamid

Matvareindustrien er gjennom en forordning fra EU pålagt å iverksette tiltak for å holde nivåene av akrylamid så lave som mulig. I produktutvikling bør produsentene teste ut oppskrifter og produksjonsmetoder.

EU-kommisjonen har definert såkalte veiledende referanseverdier for innhold av akrylamid i en rekke kategorier av matvarer. Kjeks definert som barnemat i henhold til EUs barnematdirektiv, har veiledende referanseverdi på 150 mikrogram per kilo. Annen kjeks har veiledende referanseverdi på 350 mikrogram per kilo.

Kilde: Forbrukerrådet

Fagdirektøren mener det ikke er utenkelig at man i fremtiden vil få på plass en merkeordning, nærmest som en slags advarsel, på produkter rettet mot barn med nivåer av akrylamid som overstiger grenseverdiene. Men inntil videre kan man forsøke å skaffe informasjon gjennom produsentene.

Oppfordrer til å utfordre produsentene

- Om man er usikker på produktet synes vi det er helt legitimt å utfordre produsentene ved å spørre etter nivået i produktet. Det forventes i dag at produsenter skal ha oversikt. De skal følge med, og bør kunne gi den informasjonen. Ikke minst når det gjelder produkter rettet mot barn.

LES OGSÅ: Disse matvarene bør du ikke gi til små barn

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når vi baker, friterer, steker eller griller stivelsesholdige matvarer som for eksempel poteter og brød ved høy temperatur (over 120 grader), skriver Mattilsynet. Stoffet regnes for å være kreftfremkallende og gentoksisk.

Stoffet oppstår ikke bare under produksjon i industrien, men også i hjemmet. Man kan redusere inntaket av akrylamid ved å steke maten mindre hardt og å generelt redusere bruken av spesielt stivelsesrike produkter.

Forbrukerrådet og andre europeiske forbrukerorganisasjoner mener det må settes maksimumsgrenser for hvor mye akrylamid mat kan inneholde, før den sendes ut i markedet. I dag har EU kun satt veiledende referanseverdier.

KAN VÆRE KREFTFREMKALLENDE: Det kjemiske stoffet akrylamid ble funnet i en rekke av kjekstypene som ble testet.
KAN VÆRE KREFTFREMKALLENDE: Det kjemiske stoffet akrylamid ble funnet i en rekke av kjekstypene som ble testet. Foto: Getty images

Orkla: - Tar akrylamidproblemet på alvor

Flere av Orklas kjekstyper kom dårlig ut i testen. Inger Marie F. Ingdahl, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, forteller at selskapet tar akrylamidproblemet på alvor, og at de jobber kontinuerlig med å redusere innholdet av akrylamid i alle sine kjeksprodukter.

- Vi er selvsagt ikke fornøyde med resultatene fra Forbrukerrådets test. Vi jobber både med å forbedre produksjonsprosess og resept for å få holde verdiene så lave som mulig. Dessverre er det slik at mer fiber i produktene, som i utgangspunktet er en bra ting, har gitt høyere verdier. Det siste året har vi funnet frem til en ny type gjær som kan redusere nivåene betraktelig. Testene som gjøres ved fabrikken ser lovende ut, og endringene vil gjøres så snart vi er trygge på resultatene, sier Ingdahl, og legger til:

- Det er store mengder som skal til for å gi helsefare. Vi mener det fortsatt er trygt å spise kjeks som en del av et variert kosthold.

Foto: Forbrukerrådet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning