Sykemeldt og gravid:

Unge gravide er mest sykmeldte

Forskerne har lenge trodd at det høye sykefraværet blant norske gravide skyldes at vi venter stadig lenger med å få barn. De tok feil.

GRAVID OG SYKMELDT: Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende øker, men det er de yngste gravide som er mest sykmeldte i svangerskapet.
GRAVID OG SYKMELDT: Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende øker, men det er de yngste gravide som er mest sykmeldte i svangerskapet. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

- Yngre gravide er en mer sårbar gruppe, og ikke like ressurssterke som eldre gravide. Det kan være noe av forklaringen på at det er de yngste som er mest sykmeldte, sier Tine Aaserud, jordmor i Rælingen kommune og styremedlem i Jordmorforeningen.

Fra 1970 til 2012 steg gjennomsnittsalderen hos førstegangsfødende i Norge fra 23,2 år til 28,5 år. I samme periode har også sykefraværet blant gravide økt betraktelig. Bare mellom 1995 og 2007 økte sykefraværet under svngerskap fra 16 til 24 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men en ny, norsk studie viser at det økte sykefraværet ikke skyldes at de gravide er blitt eldre, slik man tidligere har antatt.

Tvert imot er det de yngste gravide som har høyest sykefravær.

Hos gravide i alderen 20-24 år økte sykefraværet under graviditet med 0,96 prosentpoeng hvert år fra 1970 til 2012.

Hos gravide mellom 30 og 34 år, økte derimot sykefraværet med kun 0,60 prosentpoeng. Forskjellen er klart statistisk signifikant, skriver helsemagasinet Dagens medisin.

Debatt: Noen ganger får jeg lyst til å spytte i ansiktet på folk som sier "svangerskap er ingen sykdom".

Høy alder er ikke årsaken

Ikke bare er det en høyere økning i sykefraværet hos de yngre gravide. I 2007 viste det seg også at det var en klart større andel yngre gravide som var sykmeldt, sammenlignet med de ti år eldre førstegangsgravide.

- Vi har fått avkreftet hypotesen om at utsatt første svangerskap kunne bidra til å forklare økningen i gravides sykefravær, men studien gir oss ikke noen bedre pekepinn på hva årsaken kan være, sier seniorforsker Arnstein Mykletun i Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin. Mykletun er en av forskerne bak studien, som nylig ble publisert i det nettbaserte forskningstidsskriftet Plos One.

- Yngre er mindre trygge i jobben

Sykmeldinger øker

Fra 1970 til 2012 steg gjennomsnittsalderen hos førstegangsfødende i Norge fra 23,2 år til 28,5 år.

Fra 1995 til 2007 økte sykefraværet under svangerskap fra 16 til 24 prosent.

Det er de unge gravide som er mest sykmeldte.

Jordmor Tine Aaserud har i flere år jobbet med tilrettelegging for gravide på arbeidsplassen. Da Rælingen kommune startet opp dette arbeidet, ble sykefraværet blant gravide nesten halvert.

Aaserud mener dårlig tilrettelegging på arbeidsplassen kan være noe av forklaringen på det høye sykefraværet blant unge gravide.

- Yngre gravide er nok ikke like flinke til å be om tilrettelegging på arbeidsplassen som de eldre gravide, fordi de er mindre trygge i stillingene sine. Eldre gravide har vært lenger i arbeidslivet, er tryggere i jobben sin, og har ofte høyere stillinger hvor de kan bestemme mer selv. Da er det lettere å kreve tilrettelegging av arbeidsgiver enn hvis man er ung og fersk arbeidstaker, sier Aaserud.

Dette har du krav på når du er gravid.

- Vanskeligere stilt gruppe

Svært mange norske kvinner planlegger i dag å få barn først når de er ferdig med utdannelsen og har fast jobb og stabil økonomi. Blant dem som får barn tidlig, er sjansen større for at graviditeten ikke var planlagt.

- Hvis svangerskapet ikke er planlagt og du ikke føler deg trygg i jobben din og det ikke er kunnskap om tilrettelegging på jobben, er det større sannsynlighet for at det ender med sykmelding, påpeker Aaserud.

Ikke alle gravide får den tilretteleggingen de har krav på.

Også Arnstein Mykletun åpner for at sykefraværet blant yngre gravide kan ha sammenheng med ressurssvakhet sammenlignet med eldre gravide.

- Kan hende er det en vanskeligere stilt gruppe som nå er unge førstegangsgravide enn før, hvor det var langt vanligere blant kvinner flest å få barn i begynnelsen av 20-årene, sier han til Dagens medisin.

Les også:

I disse yrkene kan du ikke jobbe når du er gravid

Fra hjerneslag til baby

Marianne fødte uten å vite at hun var gravid

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning