Graviditet og rus

- Metadonmødre bør ikke ha barn

- Jeg ville ikke turt å la spedbarn være alene hos metadonavhengige mødre, sier forsker og lege Arne Stray-Pedersen.

UOPPMERKSOMME: Voksne i metadonpåvirket tilstand bør ikke ha ansvar for barn, mener Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt.
UOPPMERKSOMME: Voksne i metadonpåvirket tilstand bør ikke ha ansvar for barn, mener Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Etter at det kom frem at 2 av 15 metadonbarn døde i plutselig, uventet spedbarnsdød, er de medisinske miljøene i Norge urolige for at det har sammenheng med metadonet som mødrene fikk under svangerskapet.

Enkelte gravide får også økte doser utover i svangerskapet, noe som kan sette de nyfødte i enda større fare - ved at mor er mindre oppmerksom på barnets behov.

Kan ikke ta vare på spedbarn

- Rapporten fra legene ved Barneklinikken konkluderer med at det var en plutselig og uventet spedbarnsdød, og det er en betegnelse vi bruker om skjulte sykdommer, omsorgssvikt, drap, shaken baby og krybbedød, forteller lege og forsker Arne Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet.

Han forteller at metadon tilhører legemiddelgruppen opiater, som virker sløvende og dempende på hjernen.

- Metadonsløve behandlede bør ikke passe på spedbarn alene. I forhold til rusen, eller hvor sløv du blir, er det ikke stor forskjell på metadon og heroin, sier han, og legger til at de som er under behandling på metadon kan ta vare på seg selv, men ikke på et spedbarn.

Våkner ikke

For å kunne ta vare på et spedbarn, må man klare å se hva behovene til spedbarnet er, og det klarer ikke de som er påvirket av metadon, sier legen.

Halvparten av alle som opplever plutselig spedbarnsdød, røyker i svangerskapet og mens barna er små.

- De er så sløve at de trolig ikke våkner hvis barnet gir uttrykk for ubehag om natten.

Stray-Pedersen forteller at det er gjort forskning på friske mødre som overnattet på søvnklinikker sammen med barna sine. Hver gang barnet våknet opp, gjorde mor det samme - til tross for at de har forskjellige søvnrytmer. Mor hadde en interaksjon med barnet selv om de begge sov.

- Når det kommer til samsoving, viser det seg at interaksjonen bortfaller når personen er påvirket av rusmidler som metadon eller morfin, sier Stray-Pedersen, som mener barnevernet må være involvert i større grad enn de er i dag.

- Det må gjøres omfattende tiltak fra barnevernet i slike hjem - og barnet må alltid sove i egen seng. Jeg ville ikke turt å la spedbarn være alene hos metadonavhengige mødre.

Hvis ikke personer på metadonbehandling skal tas fra barna, trenger de i alle fall tett oppfølging, mener legen.

- De første barneårene er en kritisk fase, og her bør myndighetenes rolle være den samme som hvis mor gikk på heroin.

Les også: Slik påvirker narkotiske stoffer svangerskapet

Økt risiko i svake familier

Hvert år får Rettsmedisinsk institutt inn omlag 40 barn som har dødd plutselig og uventet til obduksjon.

Metadonsløve behandlede bør ikke passe på spedbarn alene.

I 15-20 av tilfellene, har barnet dødd i krybbedød. 5 er døde som følge av ulykker, 2-3 ble drept og mellom 2 og 5 i året er døde som følge av mishandling.

- Det ringer ikke umiddelbart noen bjeller når det kommer til sammenheng mellom krybbedød og metadon. I vår jobb finner vi en sikker dødsårsak i omtrent halvparten av tilfellene av plutselig spedbarnsdød. Vi undersøker alltid om barnet har vært påvirket av stoffer. Barn påvirket av opiater som metadon, vil ikke klassifiseres som krybbedød, sier Stray-Pedersen.

- I 2004 hadde vi et forskningsprosjekt, Barnedødsårsaksprosjektet, der vi med samtykke fra foreldrene dro ut på åstedene og så på barnas sovemiljø. Under prosjektet fant vi flere tilfeller av omsorgssvikt, blant annet et barn som hadde ligget i 18 timer uten tilsyn i et nesten 30 graders varmt rom, med to lag tøy, lue og pakket inn med et fleecepledd i tillegg til dyne og varmeflaske, forteller legen.

- Sikker dødsårsak kunne ikke fastslås ved obduksjon, selv om det var mistanke om at det forelå uttørring. Men da vi var der ute og så hvordan han ble funnet, var det åpenbart at hva som var dødsårsaken, forteller Stray-Pedersen.

Foreldrene til dette barnet hadde vært på fest.

- Plutselig spedbarnsdød kan ramme alle familier. Men det er kraftig økt risiko i familier med begrensede omsorgsevner og dårlige sosiale forhold. Halvparten av alle som opplever plutselig spedbarnsdød, røyker i svangerskapet og mens barna er små. Det forteller oss mye. De som fortsetter å røyke gjennom svangerskapet, er en gruppe man ikke når frem til med råd fra helsevesenet.

Les også: Stor test av febertermometere

Ekstrem risikosituasjon

Dårlige svangerskapsforhold kan også gi skader i hjernen, såkalte arrforandringer i hjernestammen, forklarer Stray-Pedersen.

- Det ser vi hos mange som er døde i krybbedød. Ingen kan si noe spesifikt om metadon, men dopmisbruk hos mor kan gi arrforandringer i hjernen, og det disponerer for plutselig og uventet død.

Klikk avslører: Metadongravide får høyere og høyere doser metadon når de er gravide

- Jeg mener at noen gravide må følges opp spesielt. Ikke bare til barna er født, men også i de første månedene. Den største risikofaktoren for plutselig spedbarnsdød i dag, er samsoving med en ruspåvirket person. Dette gjelder også røyk og alkohol. Det er en ekstrem risikosituasjon for barnet, mener Stray-Pedersen.

Les også: Er du fruktbar om fem år?

Likestiller heroin og metadon

- Det er sosialtjenesten som har ansvar for barn i magen, men ingen tør å bruke paragraf 6.2a om tvangsinnleggelse når kvinnen er på LAR, kommenterer Liv Trønnes, overjordmor ved Ullevål.

Hun mener kravene til en gravid kvinne på LAR bør være de samme som hvis hun skulle gå på herion.

- Da må hun slutte, eller slutte under tvang. Eller avslutte svangerskapet. Dette har fungert greit med kvinner som er heroinavhengige, de har ønsket å slutte og har satt pris på hjelpen de har fått. Da må det gå greit med LAR-gruppa også, de er jo innstilt på å slutte fra før.

Rusmiddelavhengige kvinner har flere tilbud i Norge, som de kan søke seg inn i via jordmor eller sosialtjenesten.

Det finnes tre klinikker som tilbyr avrusing og/ eller nedtrapping: Borgestad i Skien, Origo i Østfold, og Hoviland ved Ramsfjorden. Kapasiteten er sånn at man kommer inn på prioritet, men det er stor sjanse for at man kommer inn hvis man søker.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning