Smertelindring under fødsel

Liten effekt av akupunktur

Akupunktur reduserer smerten med 11 prosent de første 30 minuttene.

NÅLER: Akupunktur har bare minimal effekt som smertelindring under fødsel.
NÅLER: Akupunktur har bare minimal effekt som smertelindring under fødsel. Foto: FOTO: Istockphoto
Publisert Oppdatert

- Akupunktur ser ut til å gi liten og kortvarig effekt, sier Bjørn Backe, professor og konstituert seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital i Trondheim.

Smertene til de fødende ble målt før og etter de fikk akupunktur. Som kontroll ble også et utvalg av kvinnene gitt narrebehandling ved hjelp av minimal akupunktur.

- Liten effekt

Sykehus og fødestuer tilbyr mange former for smertelindring. Noen forteller også om en fødsel uten smerte.

Men vil du ha hjelp mot fødselssmertene, ser ikke akupunktur ut til å kunne trylle dem bort.

Tradisjonell akupunktur reduserte smertene med bare 11 prosent de første 30 minuttene, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Norske studier

Til sammen ti studier om akupunktur og fødsel ble sammenstilt og publisert i det internasjonale tidsskriftet BJOG (An International Journal of Obstetrics and Gynaecology).

Til sammen 2038 kvinner deltok.

To av studiene ble gjort i Norge, henholdsvis ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad og Ullevål universitetssykehus i Oslo.

- Det er interessant at to av studiene i denne metaanalysen er norske. Det sier litt om hva vi klarer å få til i Norge når resultater herfra er med i et større internasjonalt arbeid, sier Backe.

Stikk med strøm

Effekten av elektroakupunktur, der nålene fører strøm, ble også undersøkt. Kvinnene som ble behandlet med dette hadde betydelig mindre smerter etter 15 og 30 minutter sammenliknet med de som fikk falsk behandling. Men også effekten av de strømførende nålene ga seg ganske fort.

Akupunktur for rier

En mindre, dansk undersøkelse kan tyde på at akupunktur som ristimulerende heller ikke har den store effekten, skriver Ugeskrift for Læger. I Danmark får 45 prosent av førstegangsfødende ristimulerende fordi fødselen går tregt.

84 fødende kvinner ble dermed plukket ut til å være med på undersøkelsen der de enten fikk akupunktur eller placebo. Akupunktur ga lite hjelp også her. Imidlertid deltok for få til man kan fastslå at akupunktur aldri hjelper som ristimulerende.

Norske leger har imidlertid stor tro på akupunktur mot kolikk, og nå skal det gjøres en undersøkelse hvor man skal finne ut om nålene faktisk virker.

Les mer:

Lettere fødsel med jordmor

Aktivitet under fødselen lindrer smerter

Mors uke 40 - nå er datoen her!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen