Sæddonor i Danmark

Kjøper seg drømmebarnet

Ønsker du et barn med en kjekkas med høy utdannelse og mørkt hår? Eller vil du ha en lys og blåøyd baby? Det er bare å finne frem kredittkortet og bestille drømmebabyen.

DRØMME-DONOR: I utlandet kan du velge donor ut fra både lydklipp, babybilder og informasjon om hobbyer og fremtidsdrømmer.
DRØMME-DONOR: I utlandet kan du velge donor ut fra både lydklipp, babybilder og informasjon om hobbyer og fremtidsdrømmer. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

I Norge får du ikke vite så mye mer om sæddonor enn alder og rase, men kjøper du sæd fra Danmark, er det bare å finne frem kredittkortet og bestille drømmebabyen.

Det er mange måter å få barn på. De fleste blir til ved naturmetoden, mens andre unnfanges på andre måter, som å få barn med en donor. Kjøper du sæd fra en dansk sædbank, kan du velge og vrake mellom donorer ut fra både utdanningsnivå, personlighet og babybilder.

Legg i handlevognen, gå til kasse

Ved European Sperm Bank i København kan hvem som helst velge seg ut sin drømme-donor.

På nettsiden til den kjente sædbanken, forklares det at å kjøpe sæd kan gjøres i fem lette trinn:

1. Finn foretrukken donor på donorliste

Tilgjengelig informasjon om donor inneholder kunnskap om donors utseendemessige trekk, etnisitet, alder, utdanning og karriere.

2. Kjøp informasjon på din favorittdonor

Her kan du - ved å betale noen Euro ekstra - kjøpe deg til detaljert informasjon om familiens sykdomshistorie, personlighetstest og medarbeiderinntrykk av donoren. For enda litt penger til kan du til og med å tilgang til informasjon om interesser, hobbyer og fremtidsplaner, og - ikke minst - babybilder av sæddonoren - slik at du lettere skal kunne forestille deg hvordan dine fremtidige barn kommer til å se ut.

SÆDDONASJON: Mange par som sliter med ufrivilig barnløshet har fått hjelp av en sæddonor til å bli gravide.
SÆDDONASJON: Mange par som sliter med ufrivilig barnløshet har fått hjelp av en sæddonor til å bli gravide. Foto: FOTO: Istockphoto

3. Kjøp donorsæd

FAKTA OM INFERTILITET

Infertilitet er den medisinske betegnelsen på at man ikke har oppnådd gravidtetet etter å ha forsøkt i minst ett år.

Den vanligste årsaken til infertilitet er årebrokk, som øker temperaturen i pungen og hemmer sædproduksjonen.

En annen årsak kan være nedsatt mengde normale sædceller i sæden.

1/3 av tilfellene skyldes feil hos mannen, 1/3 hos kvinnen og 1/3 i en kombinasjon av mann og kvinne.

Rundt 15 prosent av alle par er infertile.

Mange tilfeller av mannlig infertilitet kan behandles.

(Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI)

Ved å følge linken som kommer opp når du har valgt deg ut din favorittdonor, kan du betale for sæden med enten Visa, Masterkort eller American Express.

4. Arrangere forsendelsen

Sædbanken sender sæd til hele verden, men leverer primært til klinikker, leger eller gynekologer. Kan også sendes til privatadresser.

5. Deponering

Om du vil sikre deg sæd fra favorittdonoren din, kan du kjøpe nå og betale for at det oppbevares hos sædbanken til du er klar for å bruke det.

Blir gravid ved sæddonasjon

I Norge fødes det ifølge Bioteknologinemda omkring 1800 barn i året som et resultat av assistert befruktning. For mange par hvor den reproduktive utfordringen ligger hos mannen, blir løsningen å benytte seg av donorsæd.

- Par som sliter med infertilitet kan få god hjelp til å bli gravide ved hjelp av sæd fra en sæddonor, forklarer assisterende seksjonsleder ved Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo Universitetssykehus, Dr. Peter Fedorcsak, til Foreldre og Barn.

Anonym eller åpen donor?

Skal du donere sæd eller insemineres ved hjelp av donorsæd i Norge, er det viktig å være klar over at her til lands er anonymiteten for sædgivere opphevet. Det vil for donorer bety at den som er født ved hjelp av din sæd ved fylte 18 år har rett til å få vite din identitet, det vil si ditt navn og den adresse som er oppført i Folkeregisteret.

Siden én donors sæd kan benyttes til å befrukte noen maksimalt 8 ganger, kan du derfor bli oppsøkt av inntil 8 personer etter at de er fylt 18 år.

Denne loven kom først til i 2008. Derfor finnes det ikke foreløpig noen tall på hvor mange barn som er unnfanget ved hjelp av sæddonasjon som velger å oppsøke sædgiver. Dette vil vi først få tall på når de barna som er unnfanget ved hjelp av denne metoden etter 2008 når sin 18. fødselsdag.

Fedorcsak påpeker ettertrykkelig at du som donor ikke har noen rettigheter eller plikter ovenfor disse barna.

- Du har heller ikke rett til å få vite noen ting om verken foreldrene til barnet eller barnet selv. Det er kun opp til barnet når han eller hun fyller 18 om de vil vite noe om deg som donor.

Den nye loven om åpen sæddonasjon ble gjennomført med bakgrunn i FNs Barnekonvensjon, hvor det står at alle barn bør ha rett til å vite om sitt biologiske opphav.

Men ikke alle land har innført regler om åpen sæddonasjon. I både Danmark og England, blant annet, kan du fortsatt få barn med en donor som er fullstendig anonym, og hvor barnet aldri vil ha muligheten til å finne ut identiteten på sitt faderlige opphav.

- Sæddonasjon i Norge er jo som kjent ikke en anonym prosess, forklarer styreleder Renate Kurszus i foreningen Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet, til Foreldre & Barn.

- Så dersom et par ønsker en anonym donor, eller man er enslig kvinne, og dermed uten rett til assistert befruktning i Norge, kan man dra til utlandet, for eksempel Danmark, og motta sædinseminasjon fra anonym donor.

Laget i utlandet

Men det er ikke bare anonym donorsæd nordmenn reiser for. Grunnet forbud i Norge mot eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og bruk av surrogatmor, er det stadig flere som velger å reise til utlandet for assistert befruktning. Da er spesielt Danmark et populært og tilgjengelig valg.

- Befruktning utenfor kroppen kan i Norge bare utføres med parets egne egg- og sædceller. Dette innebærer et forbud mot bruk av donoregg, og medfører også at donorsæd ikke kan benyttes i kombinasjon med befruktning utenfor kroppen, forklarer Kurszus.

Dette kreves av deg som sæddonor

Sædbankene i både Oslo og Haugesund trenger stadig flere donorer. For å kunne bli sæddonor, må du imidlertid oppfylle de følgende kravene:

1. Du må være 25-45 år

2. Du må være ved god fysisk og psykisk helse

3. Du bør helst ha egne barn, da dette garanterer god sædkvalitet

4. Du må være norsk statsborger eller ha bosettingstillatelse i Norge

5. Du må ikke ha kjente alvorlige arvelige sykdommer i familien

6. Du må ha god sædkvalitet som tåler nedfrysing

(Kilde: Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo Universitetssykehus)

- Det er naturlig at mange reiser til Danmark når det gjelder sæddonasjon, både med tanke på språk og avstand. Prisene er også omtrent som på en privat norsk klinikk - de konkurrerer jo med hverandre.

Både enslige kvinner og heterofile par reiser til Danmark for å la seg befrukte med anonym donorsæd. Homofile eller enslige menn må også til utlandet for å kunne få barn ved hjelp av eggdonasjon og en surrogatmor. Og ifølge nettsidene til Bioteknologinemda er det også en del norske foreldre som reiser til utlandet for å kunne velge kjønn på barna sine uten at det er begrunnet i sykdom.

Tall fra utenlandske fertilitetsklinikker viser et økende antall nordmenn i pasientjournalene.

- Det er ingen rapporteringsplikt for dem som blir gravide i utlandet, og det finnes derfor dårlig med tall. Men vi vet at det er en økende tendens at folk reiser ut, forklarer Kurszus.

Ved StorkKlinikk i Danmark insemineres det for eksempel årlig flere norske kvinner enn det gjør danske.

Altruistisk ønske om å hjelpe

I noen land eller på enkelte klinikker er praksis slik at sæddonorer mottar en nokså anselig sum for å donere sæd. Noe som gjør dette til en drømmejobb for mange unge mannelige studenter, for eksempel, som sper på studielånet ved å gjøre noe de helt sikkert ville gjort uansett.

Det er ikke tilfellet i Norge.

Foto: FOTO: Colourbox

- Nei, å donere sæd her til lands er en ikke-betalt tjeneste, og betalingen er å betrakte som en symbolsk sum, forklarer Fedorcsak.

Både på Rikshospitalet og ved Haugesund sykehus kan du få dekket reiseutgifter på 250 kroner, og opp til maksimalt 750 kroner.

Fedorcsak forklarer at for nordmenn som ønsker å være sæddonorer dreier det seg naturlig nok derfor ikke om en måte å tjene penger på, men heller et ønske om å kunne hjelpe par med å starte familie. Kanskje kjenner de noen enten i nær familie eller vennekrets som ikke kan få barn, og har fått se sorgen ufrivillig barnløshet kan bringe med seg, forklarer legen. Eller så har de barn selv og ønsker å hjelpe andre til å kunne få ta del i den opplevelsen det er å være foreldre.

Fedorcsak forklarer at alle som kommer inn til han med et ønske om å donere sæd, har som regel satt seg grundig inn i hvordan dette foregår og hva avgjørelsen innebærer.

- Men siden hver donors sæd bare kan benyttes maksimalt 8 ganger, og overskudd utover dette destrueres, trenger vi hele tiden nye donorer.

Dette bekrefter seksjonsleder og lege Torolf Holst-Larsen ved Sykehuset i Haugesund, hvor Norges andre sædbank ligger.

- Stadig flere par trenger hjelp av donorsæd for å bli gravide, så behovet for norske menn som sædgivere er alltid tilstede.

Velger ut drømmemannen

Det er ikke bare regler om hvem som kan insemineres som er ulike fra land til land og fra sædbank til sædbank. Også tilgjengelig informasjon om attributter, utseende og utdanning hos donor varierer mye.

- I Norge er det legen, og ikke paret selv, som velger ut fra hvilken donor sæden skal komme fra, forklarer Fedorcsak.

- Dette valget gjøres på grunnlag av etnisitet og også til en viss grad fysiske karakteristikker som hårfarge, øyenfarge, høyde og vekt. Så og si alle givere i norske sædbanker er nordiske, og 99% av parene som får hjelp til å bli gravide ved hjelp av donorsæd er også etnisk norske.

Men slik er det ikke i blant annet Danmark, hvor du så og si kan plukke ut drømmeprinsen blant donorer, og til og med få tilgang på informasjon som hobbyer og fremtidsdrømmer, i tillegg til utseendet og utdanning.

Her er de mest populære sæddonorene

- Ja, i mange land, og kanskje spesielt Danmark, er dette med å selge sæd en stor business, forklarer Fedorcsak, som stiller seg skeptisk til dette.

- Her kan du ved å betale noen hundrelapper ekstra kjøpe deg til mer og mer informasjon om donor, og på den måten plukke "fra øverste hylle".

Rik av å selge sæd

I Aarhus i Danmark ligger verdens største sædbank. Her oppbevares det til enhver tid 170 liter sæd som eksporteres til over 70 land over hele verden, og hvert år er behjelpelig med å lage over 2000 nye verdensborgere.

Ole Schou er grunnleggeren og mannen bak Cryos, og lot seg nylig intervjue i den engelske avise Guardian.

Cryos har i dag en venteliste på 600 donorer, og kan ta seg råd til å være selektive når det gjelder donorer. Noe som var grunnen til at sædbanken for et par år tilbake skapte overskrifter da de annonserte at de ikke tok i mot sæd fra donorer med rødt hår.

- Det er klart at honoraret frister mange, forklarer Schou, som røper at på én donasjon kan donoren tjene 500 danske kroner.

Det nærliggende universitetet i byen er hjem til mange sæddonorer.

- Ja, det har nok nesten blitt som en slags tradisjon for mange studenter her, å komme hit og tjene noen kroner ved å donere sæd, forklarer Schou.

Når sæden har blitt avlevert, dehydrert, plassert i et reagensrør og frosset ned til -196 c, er den klar til å sendes.

- Sæd fra én eneste donasjon kan ende opp på klinikker i Irland, Pakistan, Nederland, England eller helt andre klinikker og land , forklarer mannen bak verdens største sædbank.

Skotske Mary forklarer til avisen Guardian at hun og ektemannen valgte å la seg inseminere med sæd fra Cryos da det viste deg at de ikke kunne få egne barn ved hjelp av mannens sæd.

- Det var som å shoppe på Amazon, forklarer Edinburghkvinnen til avisen.

- Vi fant en donor vi likte, klikket på "legg i handlevognen", betalte med kredittkort og noen dager senere var sæden på plass hos vår lokale fertilitetsklinikk, klar til å bli til babyen vår.

I dag er Mary mor til to barn, begge fra samme danske donor.

Les også:

Donorbarn bør tidlig få vite hvor de kommer fra

Slik får du barn med en kjendis

Slik kan menn bli mer fruktbare

ÅPEN DONOR: I Norge er all sæddonasjon etter loven åpen. Det vil si at eventuelle barn som er født ved hjelp av din sæd, vil ha rett til å få vite din idetitet og adresse når de fyller 18.
ÅPEN DONOR: I Norge er all sæddonasjon etter loven åpen. Det vil si at eventuelle barn som er født ved hjelp av din sæd, vil ha rett til å få vite din idetitet og adresse når de fyller 18. Foto: FOTO: Colourbox

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning