graviditet og rusmidler

Rus under tidlig graviditet

Har du tatt morfin, cannabis eller amfetamin, og så oppdaget at du er gravid? Dette sier ekspertene.

NARKOTIKA: - Den gravide må slutte helt med alle typer stoffer når graviditeten oppdages. For det finnes ingen garantier, sier lege og forsker Gudrun Høiseth.
NARKOTIKA: - Den gravide må slutte helt med alle typer stoffer når graviditeten oppdages. For det finnes ingen garantier, sier lege og forsker Gudrun Høiseth.
Publisert Oppdatert

Narkotiske stoffer

Stoffene

Morfin (opioid) finnes i opiumsvalmuen og kan utvinnes fra opium. Morfin har en betydelig medisinsk anvendelse som smertestillende middel (fortrinnsvis ved sterke smerter av kort varighet), og brukes også som rusmiddel. Misbruk av morfin er mindre vanlig enn misbruk av heroin (opioid som bare betraktes som et illegalt rusmiddel), men komplikasjonsrisikoen, dødeligheten og behandlingsresultater er sammenlignbare.

Cannabis er et fellesnavn for hasj og marihuana. I Norge er cannabis det mest kjente rusmiddelet etter alkohol, og hasjrøyking er ganske vanlig blant ungdom.

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff og et rusmiddel som også brukes til medisinsk behandling i enkelte land. Virkningsmessig er amfetamin beslektet med Ritalin, som blant annet brukes i behandling av ADHD og narkolepsi.

Stoffene har det til felles at de har vært brukt i medisinen, der morfin og amfetamin fortsatt brukes. De er også alle relativt utbredt som rusmidler i Norge.

(Kilder: Store medisinske leksikon/Wikipedia)

- Det er sikkert en del kvinner som bruker rusmidler før de vet at de er gravide. I de fleste tilfellene går nok dette bra. Det er ikke så lett å undersøke potensielle skader under svangerskapet, men enkelte misdannelser lar seg definere via ultralyd. Andre skader, som uro, konsentrasjonsvansker og lærevansker, kan jo vise seg senere i livet, sier jordmor Kristin Håland ved Borgestadklinikken og KoRus Sør.

Et spørsmål om dose

Lege og forsker Gudrun Høiseth fra Oslo Universitetssykehus og Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Institutt for klinisk medisin, har vært delaktig i utarbeidelsen av en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt om konsekvenser for foster/barn ved bruk av rusmidler og avhengighetsskapende legemidler i svangerskapet. Hun presiserer at dette også er et spørsmål om doser.

- Jo mer mor har tatt av et rusmiddel, jo verre. Har du tatt lite, og kanskje bare et par ganger før du oppdager at du er gravid, er det mindre grunn til bekymring.

Men det er altså ikke det samme som at det er greit å bruke cannabis eller amfetamin en og annen gang under graviditeten.

- Den gravide må slutte helt med alle typer stoffer når graviditeten oppdages, for det finnes ingen garantier. Vi kan bare fortelle at det i studier ikke er påvist sikker skadeeffekt på foster ved sporadisk bruk av stoffer som cannabis og amfetamin. Hva som kan skje på enkeltnivå vet vi ikke sikkert, man kan bare håpe at det går bra, understreker Høiseth.

Hun påpeker videre at det ikke finnes en oversikt over hvilke rusmidler som er farligst eller minst farlige. Til det er det for lite forskningsdata (unntaket er alkohol, der det er sikre tegn fra forskning på at store inntak er farlig for fosteret).

- Men det er som sagt ingen grunn til å bli livredd hvis man har hatt få og små inntak i ukene før man oppdager graviditeten. Et misbruk i disse første ukene vil dessuten ofte snarere føre til abort enn til misdannelser. Det er ikke sikre tegn på at enkeltstående inntak i denne perioden fører til misdannelser.

Morfin og gravid

- Hva med morfin i svangerskapet?

- Det er neppe mange som bruker morfin som rusmiddel i dag, og det er heller ingen som får morfin som smertestillende uten kontroll og oppfølging fra lege. Vanlige smertestillende tabletter som for eksempel Paralgin Forte, som omdannes til morfin i kroppen, forventer vi imidlertid ikke at vil ha noen effekt på fosteret, så lenge det er snakk om sporadisk bruk – for eksempel to tabletter i uke 8, 10 og 12. Men det er heller ingen sikre forskningsstudier på dette, så svaret er ikke absolutt, sier Gudrun Høiseth.

Helsenorge.no skriver for øvrig at gravide kan bruke morfin og morfinlignende medisiner i korte perioder ved sterke smerter, men i samråd med lege.

Rusmidler i svangerskapet

Kristin Håland tror det er vanskelig å vite hvor ofte kvinner tar rusmidler i begynnelsen av svangerskapet. Lege og jordmor skal spør om dette i begynnelsen av svangerskapet, men for noen er det nok vanskelig å være åpen og ærlig om dette.

- Det kan være sårbart å si at man kanskje har gjort noe som kan ha skadet. Som jordmor opplever jeg det fint og tillitsvekkende når kvinner deler sine bekymringer om dette. Sammen kan man se på hva som er inntatt, når i svangerskapet det skjedde, og hvor mye det var. Det er viktig å trygge kvinnene, samtidig så har vi jo ingen garanti for at man får friske barn - rus eller ikke.

Folkehelseinstituttet skriver på sin side at hvis du allerede har brukt narkotika, er det viktigste å tenke fremover og kutte ut dette helt i resten av svangerskapet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning